Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
24/06/2019 14:34
188 Chia sẻ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

A A

Công đoàn Viên chức Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-CĐVC thực hiện chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 – 2023” nhằm củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.

Công đoàn phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ảnh minh họa, nguồn Internet

Theo Kế hoạch, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra 07 chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu hàng năm có 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; từ 95% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 60% trở lên các loại hình doanh nghiệp khác tổ chức hội nghị người lao động; 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên các loại hình doanh nghiệp khác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Phấn đấu có từ 70% trở lên doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể; trong đó, có ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể được phân loại chất lượng loại B trở lên và phấn đấu 100% số vụ việc liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng có đại diện công đoàn tham gia. 100% cán bộ công đoàn được phân công làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và 100% các vụ tai nạn lao động nặng và tai nạn lao động chết người có đại diện Công đoàn cơ sở tham gia điều tra. Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt mục tiêu sẽ dành 2% nguồn thu tài chính hàng năm cho nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công đoàn và người lao động.

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, các cấp Công đoàn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp: Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật; đẩy mạnh công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, đồng thời, bố trí nguồn lực cần thiết để tổ chức thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

BHXH Việt Nam