Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
18/01/2019 14:21
391 Chia sẻ

Vũ Quang: tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019

A A

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức và người lao động trong đơn vị, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2018, chiều ngày 17/01/2019 BHXH huyện Vũ Quang đã tiến hành tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hùng – HUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Báo cáo đã chỉ rõ, trong năm qua nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo BHXH tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động trong đơn vị, BHXH huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo hoạt động của tổ chức Công đoàn, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác năm 2018 và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác năm 2019 trong đó trọng tâm là việc xây dựng và thực hiện các quy chế của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hùng - HUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện đã ghi nhận, đánh giá cao đối với những kết quả mà BHXH huyện đã đạt được trong năm 2018, biểu dương tinh thần đoàn kết của tập thể viên chức và người lao động đơn vị. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban thường vụ Huyện ủy góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia tích cực phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Sỹ Cần, Bí thư chi bộ, Giám đốc BHXH huyện đã tổng kết lại những kết quả mà đơn vị đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương năm 2018, đồng thời kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2019, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị viên chức và người lao động BHXH huyện Vũ Quang năm 2019 kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của viên chức và người lao động trong đơn vị, đây là động lực để đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Việt Hưng