Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
01/04/2019 09:47
215 Chia sẻ

Vũ Quang: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác BHXH, BHYT toàn dân năm 2019

A A

Sáng ngày 29/3, UBND huyện Vũ Quang đã tổ chức hội triển khai công tác BHXH, BHYT toàn dân năm 2019, nhằm đánh giá kết quả đã đạt được năm 2018, 3 tháng đầu năm 2019 và đề ra các giải pháp nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, các phòng, ngành có liên quan ở cấp huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân 12 xã, thị trấn và phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện đến dự và đưa tin.

Tại hội nghị đồng chí Trần Sỹ Cần, Giám đốc BHXH huyện đã thay mặt Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện thông qua báo cáo tình hình thực hiện BHXH, BHYT năm 2018, 3 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của thời gian còn lại của năm 2019. Báo cáo đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quá trình triển triển khai thực hiện việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các phòng, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể trong việc phối hợp và nỗ lực của chính quyền địa phương các xã, thị trấn trên địa bàn nhờ đó trong năm 2018 huyện Vũ Quang hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được các cấp giao, 3 tháng đầu năm 2019 số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc xuất phát từ nguyên nhân như điều kiện kinh tế - xã hội của huyện nhà chưa phát triển, các đơn vị chưa có kết quả về rà soát hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, phần lớn các Đại lý thu BHXH, BHYT làm việc kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, các doanh nghiệp trên địa bàn được thành lập chủ yếu để thực hiện các dự án đầu tư công được triển khai trên địa bàn nên việc sử dụng lao động không ổn định, chủ yếu là sử dụng lao động thời vụ, khó đảm bảo chế độ BHXH, BHYT cho người lao động,… Qua đó, báo cáo cũng chỉ rõ để đạt được những mục tiêu, kế hoạch  đã đề ra đòi hỏi phải có sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực hơn nữa của các phòng, ngành, đơn vị và chính quyền các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện.

Trong thời gian thảo luận, đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cao với những nội dung của bản báo cáo, đồng thời đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo trong thời gian tới cũng như đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hòa nhấn mạnh: BHXH, BHYT đóng một vai trò rất lớn trong chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đồng chí đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn đồng loạt triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp mà Ban chỉ đạo đã đề ra tại hội nghị. Trong đó cần tập trung rà soát, phân nhóm các đối tượng để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia; tăng cường sự phối hợp giữa phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; Các xã, Thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo toàn dân cấp xã và thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể cho các hội, đoàn thể và các thôn, xóm, tổ dân phố trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời giao cho BHXH huyện, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, báo cáo và tham mưu cho Ban chỉ đạo các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia; phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến từng người dân dưới nhiều hình thức khác nhau; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Việt Hưng