Tin Hà Tĩnh
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

13/08/2019 14:32
373 Chia sẻ

Ngày 12/8, UBND thị xã Hồng Lĩnh ban hành văn bản số 1062/UBND-BHXH chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Trong đó, UBND thị xã đề mục tiêu năm học này tiếp tục duy trì 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

A A

...

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Để đạt mục tiêu nêu trên, UBND thị xã giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, giao chỉ tiêu cụ thể cho các trường học, các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học, đầu khóa học. Phối hợp các phòng, ban, ngành liên quan tuyên truyền sâu rộng luật BHYT, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên ngành BHXH với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính.

Về phía BHXH thị xã, UBND thị xã giao chủ động phối hợp với các phòng, ban ngành, các địa phương, đơn vị, nhà trường triển khai thực hiện chính sách BHYT và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật BHYT đối với học sinh, sinh viên. Phối hợp phòng Y tế và các cơ sở Khám chữa bệnh phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh đối với học sinh, sinh viên. Phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân thị xã trong việc tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Đặc biệt, UBND thị xã giao UBND các phường, xã quán triệt các tổ chức đoàn thể tuyên truyền chính sách BHYT đến tận thôn, tổ dân phố và người dân trên địa bàn; chủ động trong việc chỉ đạo các nhà trường triển khai BHYT học sinh thuộc địa bàn quản lý, xác định việc thực hiện mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị hàng năm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Toàn Nguyễn