Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
04/05/2019 07:34
457 Chia sẻ

UBND huyện Hương Sơn: Chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế

A A

Ngày 02/5, UBND huyện Hương Sơn ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn. Theo đó, để năm 2019 đảm bảo chỉ tiêu bao phủ BHYT đạt từ 91% trở lên, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành tập trung thực hiện các nội dung sau:


BHXH huyện Hương Sơn phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại Xí nghiệp chè Tây Sơn

- Đối với BHXH huyện: Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT, định kỳ hàng tháng, quý phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân mua thẻ BHYT theo hộ gia đình, học sinh và người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể tham gia BHYT. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các phòng, ban ngành, đơn vị, địa phương đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong thực hiện chính sách BHYT; phát triển hệ thống đại lý thu BHYT. Chủ động đề xuất, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách pháp luật về BHYT tại các cơ sở y tế, tố chức khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện.

- Đối với UBND các xã, thị trấn: Phân công cán bộ, công chức thường xuyên soát xét tỷ lệ bao phủ BHYT, xây dựng kế hoạch, phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền, vận động nhân dân mua thẻ BHYT đảm bảo đạt chỉ tiêu giao theo Quyết định số 5085/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện; đảm bảo giữ vững Tiêu chí 15 về y tế; xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 theo Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ – TB và XH để được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT theo Luật BHYT. Định kỳ hàng tháng soát xét tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện.

- Đối với Phòng Y tế: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tham mưu kịp thời các văn ban chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

- Đối với Phòng LĐ – TB và XH: Phối hợp với BHXH huyện, Phòng Y tế, Liên đoàn Lao động huyện và các ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của người sử dụng lao động, người lao động; tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn, nợ đóng BHYT; hàng tháng xác định hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình cho các xã, thị trấn theo Thông tư số 02/2026/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ LĐ – TB và XH để được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT theo quy định.

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Theo chức năng, nhiệm vụ, đôn đốc các trường học tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100% (trừ học sinh đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác).

- Đối với bệnh viện Đa khoa Hương Sơn và Cầu Treo: Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử trong quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với trạm y tế các xã, thị trấn; hướng dẫn quy trình thanh quyết toán BHYT, chú trọng trong thực hiện các dịch vụ kỹ thuật điều trị nội trú; cung ứng thuốc, vật tư y tế đảm bảo cho trạm y tế khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT thuận lợi, đạt kết quả cao nhất.

- Đối với Trung tâm y tế dự phòng: Chỉ đạo các trạm y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân nói chung và khám chữa bệnh BHYT nói riêng đảm bảo khách quan, công bằng. Chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên tại các trạm y tế xã, thị trấn, nhất là khám chữa bệnh BHYT.

- Đối với Trạm y tế các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm túc Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật BHYT. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân nói chung và công tác khám chữa bệnh BHYT nói riêng. Trạm trưởng trạm y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra thất thoát quỹ khám chữa bệnh BHYT; mỗi cán bộ y tế là một tuyên truyền viên về thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

PV