Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
11/08/2019 15:47
93 Chia sẻ

UBND huyện Hương Sơn: chỉ đạo tăng cường thực hiện chỉ tiêu BHYT

A A

Ngày 07/8, UBND huyện Hương Sơn ban hành công văn số 899/UBND-YT về việc đôn đốc tăng cường thực hiện chỉ tiêu BHYT giao năm 2019.
...

Pano tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh, huyện Hương Sơn

Theo đó, UBND huyện yêu cầu: UBND các xã: Sơn An, Sơn Tiến, Sơn Bình, Sơn Diệm, Sơn Quang, Sơn Trung, Sơn Hàm, Sơn Trà, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Long, Sơn Giang, Sơn Lâm: Phân công cán bộ, công chức thường xuyên soát xét tỷ lệ bao phủ BHYT; xây dựng kế hoạch, phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT và tiếp tục tham gia BHYT sau khi hết hạn để đảm bảo tính liên tục, đồng thời giữ vững tiêu chí 15 về y tế; xác định hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 theo Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH để được hỗ trợ theo quy định; thường xuyên làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân huyện để bàn các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT.

BHXH huyện: xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT; định kỳ hàng tháng, quý phối hợp với các xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Phòng Y tế: tăng cường quản lý Nhà nước về chính sách BHYT, tham mưu kịp thời các văn bản để chỉ đạo các địa phương thực hiện đạt kết quả cao.

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện: Phối hợp với các phòng, ngành rà soát, đôn đốc UBND các xã tập trung trong việc thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đặc biệt đối với các xã đã đạt chuẩn và các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

Toàn Nguyễn