Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
17/05/2019 10:34
267 Chia sẻ

Thị xã Hồng Lĩnh: Triển khai các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

A A

Sáng này 16/5/2019, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng; triển khai Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị xã Hồng Lĩnh; triển khai các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ cốt cán của Thị xã và các phường, xã. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn và cán bộ cốt cán các phường, xã.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đ/c Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL thị xã đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, có vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Đất nước, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành các văn bản để tăng cường lãnh đạo và thực hiện các chế độ BHXH, BHYT trong tình hình mới. Đồng chí cũng ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn trong thời gian qua đồng thời đặt ra những yêu cầu về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật BHXH, BHYT trong thời gian tới để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn

Ảnh: Đại diện lãnh đạo BHXH thị xã phổ biến các nội dung về chính sách BHXH, BHYT tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo BHXH thị xã Hồng Lĩnh đã phổ biến các nội dung của Nghị định 146/2018/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, các điều luật quy định tội danh riêng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH tại Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ 01/01/2018, một số nội dung trong Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH./.

                                                                                                         Thạch Hưng