Tin Hà Tĩnh
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

Thị xã Hồng Lĩnh: Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác BHXH, BHYT toàn dân năm 2018, triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2019.

17/05/2019 10:39
591 Chia sẻ

Chiều ngày 16/5/2019, đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác BHXH, BHYT toàn dân năm 2018, triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2019.

A A

Tham dự Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và các phòng nghiệp vụ; đại diện Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã, UBND thị xã; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT thị xã; đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã; đại lý thu các phường, xã; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác BHXH, BHYT năm 2018.

Năm 2018, công tác thực hiện BHXH, BHYT dân toàn tiếp tục được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành đoàn thể; sự chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn đặc biệt là Bảo hiểm xã hội thị xã cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trong thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH trên địa bàn; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh về số lượng, đổi mới hình thức tổ chức; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả cao, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đến ngày 31/12/2018 đạt 91%; tỷ lệ học sinh tham gia BHXH, BHYT năm học 2018-2019 đạt 100%; công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT được kịp thời, đảm bảo an toàn, đầy đủ; chất lượng công tác khám chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến tích cực, các quyền lợi của người tham gia BHYT khi đến KCB luôn được đảm bảo theo đúng quy định.

Ảnh: Đ/c Hồ Văn Phong – Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh  thay mặt Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện BHXH, BHYT toàn dân năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019.

Ảnh: Đ/c Đặng Thị Anh Hoa – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 3 cá nhân được BHXH tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng vì đã chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT năm 2018. Đồng thời UBND thị xã khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2018.

 

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân thị xã đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục.

Để đạt được những mục tiêu, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền đã đề ra, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: các thành viên Ban chỉ đạo, Đảng ủy, BCĐ BHXH, BHYT toàn dân các phường, xã  tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHXH, BHYT. Các phường, xã tổ chức rà soát, đánh giá chính xác, cụ thể việc tham gia BHXH, BHYT của địa phương, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, khu phố, các đoàn thể chính trị xã hội vận động tham gia BHXH, BHYT theo từng tháng và có đánh giá kết quả. Các phòng, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt theo nhiệm vụ cụ thể đã được phân công. BHXH thị xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện phường, xã và Bưu điện huyện đáp ứng yêu cầu phát triển đối tượng tham gia. Các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về Ban chỉ đạo thực hiện  BHXH, BHYT toàn dân thị xã, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHXH,  BHYT đã đề ra trong năm 2019.

                                                                                                            Thạch Hưng