Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
14/01/2019 16:36
519 Chia sẻ

Thị xã Hồng Lĩnh: Hoàn thành công tác thu BHYT học sinh năm học 2018-2019

A A

BHYT học sinh đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần chia sẻ rủi ro, giảm thiểu gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật đồng thời cũng giáo dục các em nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hồng Lĩnh đang khám bệnh cho học sinh

Xác định tầm quan trọng này, BHXH thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm 100% học sinh tham gia BHYT góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ hướng tới BHYT toàn dân theo đúng lộ trình đã đề ra. Phát huy thành tích năm học trước, năm học 2018 – 2019, thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục là một trong những địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh đạt tỷ lệ học sinh có thẻ BHYT 100%. Thành tích trên có được là sự quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các phòng, ban ngành liên quan, xác định tỷ lệ tham gia BHYT học sinh là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững cũng như để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng hằng năm của các đơn vị; sự chỉ đạo, theo dõi sát sao của Phòng GD&ĐT thị xã, kịp thời có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở những trường học chưa hoàn thành nhiệm vụ; sự phối hợp có hiệu quả giữa BHXH và Đài phát thanh - truyền thanh thị xã, UBND các phường, xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT nói chung, BHYT học sinh nói riêng đến từng người dân, trong đó khẳng định, việc tham gia BHYT không chỉ là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi học sinh mà còn thể hiện tinh thần đùm bọc “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam;

Đặc biệt với trách nhiệm của mình, BHXH thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục thể hiện sự quyết tâm đạt mục đích. BHXH Hồng Lĩnh đã rà soát, cung cấp danh sách học sinh có thẻ khác, xác định đối tượng chưa có thẻ, cập nhật số điện thoại phụ huynh thông qua giáo viên chủ nhiệm, tổ chức hội nghị với đại lý thu các phường, xã, kế toán và phụ trách y tế học đường các trường, phân giao địa bàn, số lượng học sinh cần tiếp cận vận động, trên cơ sở đó các đại lý, kế toán và phụ trách y tế học đường, viên chức BHXH Hồng Lĩnh căn cứ địa bàn, chỉ tiêu giao, theo địa chỉ, số điện thoại trực tiếp tiếp cận, gọi điện, gửi tin nhắn qua điện thoại đến phụ huynh để đôn đốc đóng nộp, đồng thời hỗ trợ các trường học xử lý dữ liệu, in cấp thẻ kịp thời cấp phát cho học sinh, phối hợp các cơ sở KCB trên địa bàn xử lý các vướng mắc tạo thuận lợi nhất cho học sinh đến KCB. Hàng tuần, BHXH thị xã báo cáo kết quả thực hiện của từng trường học đến UBND thị xã, phòng GD&ĐT, thông báo tiến độ thực hiện đến từng trường, từ đó UBND thị xã và phòng GD&ĐT có những chỉ đạo trực tiếp, cụ thể, trong 3 tháng triển khai công tác BHYT học sinh, BHXH Hồng Lĩnh đã phối hợp với phòng GD&ĐT tổ chức 02 cuộc họp với hiệu trưởng các nhà trường để thông báo kết quả, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, những trường chậm tiến độ, kết quả đạt thấp đã tham mưu UBND thị xã có những văn bản chỉ đạo đôn đốc, phê bình trực tiếp (đã phê bình trực tiếp đích danh 7 trường học), chất vấn yêu cầu giải trình nguyên nhân tại kỳ họp của HĐND thị xã cuối năm 2018 đối với một số trường học. Với những cách làm đó đến ngày 31/12/2018 trên địa bàn Hồng Lĩnh đã có 7.120 em/7.120 em, đạt 100% học sinh tham gia BHYT.

Trong những năm học tới, với nhiều kinh nghiệm và giải pháp rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện từ năm trước, BHXH thị xã Hồng Lĩnh quyết tâm duy trì 100% số trường và số học sinh tham gia BHYT, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân như kế hoạch đề ra.

                                                                Hồ Văn Phong