Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
06/08/2019 09:42
124 Chia sẻ

Thị ủy Hồng Lĩnh: vinh danh 11 tập thể, 16 cá nhân học tập và làm theo Bác

A A

Sáng 31/7, Thị ủy Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vinh danh điển hình học tập, làm theo lời Bác

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề các năm gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; các nghị quyết Hội nghị Trung ương, của tỉnh, của thị xã nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Trong 3 năm qua, toàn thị xã đã có 214 mô hình, điển hình được các đơn vị, địa phương đăng ký, đến nay đã công nhận được 142 mô hình, trong đó có 27 mô hình tiêu biểu được khen thưởng, vinh danh. Đặc biệt, một số mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sức lan tỏa lớn.

Đồng chí Hồ Văn Phong, Bí thư Chi bộ, Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh vinh dự là một trong những cá nhân được vinh danh điển hình học tập, làm theo lời Bác.

Trong những năm qua đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo, lãnh đạo toàn đơn vị ban hành đầy đủ quy chế hoạt động và quy định quản lý; Hàng năm đăng ký, cam kết với cấp ủy cấp trên và chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của BCT về học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại chi bộ. Gương mẫu về trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo Quy định số 101-QĐ/TW và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; các quy định của tỉnh, thị xã. Cá nhân có 03 sáng kiến kinh nghiệm được BHXH tỉnh và thị xã công nhận, áp dụng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn, hàng năm chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT Hồng Lĩnh luôn vượt kế hoạch của tỉnh và thị xã giao. Từ năm 2016 đến 2018 đồng chí lãnh đạo Chi bộ, cơ quan đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao: Chi bộ luôn đạt các danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Vững mạnh  tiêu tiểu”, Chi bộ năm 2017 được Thị ủy tặng giấy khen, năm 2018 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Cơ quan liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao đông xuất sắc”, được BHXH Việt Nam tặng Bằng khen năm 2016, năm 2017 nhận Cờ thi đua của BHXH Việt Nam, năm 2018 BHXH Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2017 đơn vị được UBND Thị xã công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa… Lãnh đạo đơn vị từ năm 2016 đến năm 2018 thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện các chuyên đề do BHXH tỉnh phát động, nhiều năm liền được BHXH tỉnh khen thưởng các chuyên đề đã phát động và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành trên địa bàn.

Về cá nhân, đồng chí là đảng viên 03 năm từ 2016 đến 2018 liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( năm 2017 được thị ủy Hồng Lĩnh tặng giấy khen 3 năm liền từ 2015 đến 2016 là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017 và 2018 tiếp tục là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Là viên chức từ năm 2016 đến 2018 luôn được công nhận đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, năm 2017 được BHXH Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Nguyễn Huy Tuấn