Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
16/08/2019 09:52
234 Chia sẻ

Thạch Hà: Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH

A A

Vừa qua, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 4933/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021.
...

Phối hợp thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Thạch Hà

Theo đó, UBND huyện yêu cầu: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch và BHXH huyện tham mưu, đề xuất UBND huyện các giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH và công tác thanh tra BHXH tại các doanh nghiệp, hợp tác xã.

BHXH huyện phối hợp với các phòng, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND huyện các biện pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH; tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách phát luật về BHXH cho người dân trên địa bàn, nhất là chính sách BHXH tự nguyện; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho một số đối tượng có tính đặc thù.

Ngô Toản