Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
29/03/2019 14:31
415 Chia sẻ

Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ ngắn hạn tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

A A

BHXH tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn. Đây là bước đổi mới đáng ghi nhận của ngành BHXH trong tiến trình cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động.

Sáng ngày 28/3/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức giao ban trực tuyến về công tác giao dịch điện tử trong quyết các chế độ ngắn hạn.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh có đồng chí Phan Đình Trinh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì, cùng lãnh đạo và viên chức phòng Chế độ BHXH, Công nghệ thông tin và đại diện lãnh đạo phòng Tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính, Phòng Kế hoạch Tài chính; Tại điểm cầu BHXH cấp huyện có Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách công tác chế độ BHXH; CB làm công tác Chế độ BHXH, CNTT, Tiếp nhận hồ sơ, Kế toán.

Sau khi triển thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn đã được các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh hưởng ứng và phối hợp thực hiện, kết quả: Trong quý 4/2018 toàn tỉnh đạt 45% (03 đơn vị thí điểm Văn phòng BHXH đạt 88%; BHXH huyện Hương Sơn đạt 84% và Cẩm Xuyên đạt 52%; đặc biệt có 02 đơn vị không nằm trong các đơn vị thực hiện thí điểm nhưng kết quả đạt 90% hồ sơ giao dịch điện tử đó là BHXH huyện Can Lộc và Vũ Quang). Quý 1/2019 toàn tỉnh đạt 78% hồ sơ giao dịch điện tử trên tổng số hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ ngắn hạn, kết quả trên cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của ngành BHXH và sự phối kết hợp của các đơn vị sữ dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ giao dịch điện tử trong quyết các chế độ ngắn hạn, BHXH tỉnh cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Làm tốt công tác tuyên truyển, trong đó chủ động thông báo, hướng dẫn các đơn vị sữ dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử ngay tại thời điểm đơn vị thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

2. Đôn đốc, vận động, giải thích tới từng đơn vị SDLĐ về tiện ích của việc tham gia giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ BHXH, đồng thời chủ động làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để họ có những chính sách ưu đãi phù hợp với từng đơn vị sữ dụng lao động.

3. Dữ liệu khám chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT phải đầy đủ để đối soát khi xét duyệt, nếu không sẽ gặp khó khăn cho viên chức giải quyết chế độ.

4. Phòng Chế độ BHXH và Phòng CNTT (BHXH tỉnh), thường xuyên có văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; chú trọng nâng cấp, cải tiến phần mềm để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp. 

                                                                                    Hồng Lam