Tin Hà Tĩnh
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

Tăng cường công tác tuyên truyền động lực cho sự phát triển

13/08/2019 14:26
307 Chia sẻ

Hai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) đã và đang phát huy vai trò là chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Hai chính sách này luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước, cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN.

A A

...

Trong những năm gần đây, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, ngày càng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội,… Do vậy, cùng với quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này, công tác tuyên truyền, giám sát việc thực thi pháp luật ngày càng được quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên. Trong Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đã xác định, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT là nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của BHXH tỉnh, trong thời gian qua BHXH huyện Can Lộc đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện Can Lộc chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và BHTN như: Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Luật BHXH, Luật BHYT, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ,… tới các cấp, các ngành, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền thời gian qua đã được BHXH huyện Can Lộc đẩy mạnh trên nhiều hình thức. Xác định việc tuyên truyền thông qua các hình thức hội nghị, đối thoại, phổ biến chính sách có hiệu quả cao, từ đầu năm đến nay BHXH huyện Can Lộc đã đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức như Bưu điện, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội LHPN, các cấp, ngành như Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo… Từ đầu năm đến nay BHXH huyện Can Lộc khai thác tăng mới được 614 lao động tham gia BHXH tự nguyện, nâng luỹ kế số người tham gia BHXH tự nguyện lên 1.109 người đạt 102% kế hoạch được giao. Tính đến hết tháng 7 năm 2019 có 22.147 đối tượng tham gia BHXH hộ gia đình và hộ gia đình có mức sống trung bình, đưa tỷ lệ người dân có thẻ BHYT lên 86%.

Công tác tuyên truyền trực quan cũng được BHXH huyện thực hiện hiệu quả. BHXH huyện Can Lộc tổ chức treo băng rôn tại trụ sở cơ quan BHXH, Bệnh viện Đa khoa huyện, Bưu điện huyện cũng như các trục đường chính trên địa bàn huyện trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Ngành, ngày BHYT Việt Nam 1/7,… Chuẩn bị cho việc làm tốt công tác BHYT học sinh năm học 2019 – 2020, BHXH huyện Can Lộc đã tăng cường công tác tuyên truyền trực quan bằng việc thực hiện treo thêm 100 bảng pano, áp phích tại tất cả các xã Nông thôn mới, khu du lịch Ngã ba Đồng Lộc. Đặc biệt, tại tất cả các cổng trường học trên địa bàn huyện đều thực hiện treo pano, áp phích tuyên truyền về chính sách BHYT học sinh.

Trong thời gian tới, BHXH Can Lộc tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về quyền và lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN hướng tới đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng trong từng thời điểm cụ thể. Trong đó coi trọng và phát huy vai trò công tác tuyên truyền ở cơ sở, là địa bàn trực tiếp tổ chức vận động đối tượng và giám sát thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, thường xuyên gắn công tác tuyên truyền với không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn, định kỳ, đột xuất xây dựng các chuyên trang, chuyên mục an sinh xã hội, phổ biến sâu rộng về các chế độ, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Can Lộc.

Bùi Vinh