Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
27/08/2019 10:16
159 Chia sẻ

Sở Tư pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền BHXH, BHYT

A A

Ngày 23/8, Sở Tư pháp ban hành công văn số 526/STP-PBGDPL về việc đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách BHXH, BHYT.
...

Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Theo đó, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 5051/UBND-VX1 ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020; các văn bản khác có liên quan.

Lựa chọn hình thức phù hợp, đẩy mạnh phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân, người lao động và học sinh, sinh viên các chế độ, chính sách của Nhà nước về bảo hiểm, từ đó tham gia ngày càng đông đảo, nhất là đối với các hình thức bảo hiểm tỷ lệ tham gia còn thấp như BHXH tự nguyện; phấn đấu trong năm học 2019 - 2020, 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đều tham gia đóng BHYT, qua đó góp phần đưa tỉnh đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

Toàn Nguyễn