Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
21/03/2019 09:31
571 Chia sẻ

Phát triển mới 2.047 người tham gia BHXH tự nguyện

A A

Đó là kết quả của Hội nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2018.

Năm 2018, MTTQ và các hội, đoàn thể đã phối hợp tổ chức 233 cuộc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn, các cụm dân cư và 19 cuộc tuyên truyền cho cán bộ hội viên của Hội Nông dân, Hội LHPN  tại 13 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó Hội Nông dân 144 cuộc, Hội LHPN 82 cuộc, Đoàn Thanh niên 04 cuộc và Ủy ban MTTQ 03 cuộc.

Kết quả, các Đại lý Hội nông dân đã phát triển được 418 người tham gia BHXH tự nguyện, 53.424 người tham gia BHYT; các Đại lý Hội phụ nữ đã phát triển được 568 người tham gia BHXH tự nguyện, 91.046 người tham gia BHYT; các Đại lý Bưu điện đã phát triển được 1.061 người tham gia BHXH tự nguyện, 11.981 người tham gia BHYT.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế như: Các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT của các cấp hội mặc dù đã được tăng cường nhưng chưa thường xuyên, liên tục; một số nhân viên đại lý thu của các cấp hội chưa thực sự quyết liệt; công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT các đại lý còn hạn chế, chỉ mới chú trọng vận động khai thác mới mà chưa đôn đốc số đã tham gia đóng nộp phí đúng hạn nên để xảy ra nhiều trường hợp quá hạn nộp tiền; Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở ở một vài nơi còn chưa chặt chẽ, do vậy cấp ủy, chính quyền địa phương chưa vào cuộc mạnh mẽ, chưa coi việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương dẫn đến chỉ đạo triển khai thiếu quyết liệt.

Đồng chí Hà Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hà Văn Hùng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình phối hợp cũng như những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các ngành, tổ chức, đoàn thể xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để có sự vào cuộc thật sự, tránh việc ký kết hình thức. Trong thời gian tới, BHXH tỉnh và các hội, đoàn thể cần tập trung vào đổi mới công tác tuyên truyền để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Minh đã cảm ơn các hội, đoàn thể trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như đoàn viên, hội viên tham gia BHXH, BHYT. Trong thời gian tới, BHXH tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đồng hành của các hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân về chính sách BHXH, BHYT.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Hoàng Văn Minh đã trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2018

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thảo Khang