Tin Hà Tĩnh
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

Phát huy thế mạnh của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở thị xã Hồng Lĩnh

26/09/2019 11:00
156 Chia sẻ

Chiều ngày 26/9/2019, BHXH thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp giữa BHXH thị xã với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2019. Đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân thị xã đã chủ trì hội nghị.

A A

...

9 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp giữa BHXH thị xã với Hội Nông dân và Hội Phụ nữ  thị xã trong tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả như tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị, các buổi sinh hoạt nhóm, hội; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi đến tận cán bộ, hội viên…qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, đội ngũ đại lý thu trực thuộc.

Điểm nổi bật nhất trong công tác phối hợp của Hội nông dân và Hội LHPN thị xã với cơ quan BHXH thị xã trong 9 tháng đó là đã rà soát kiện toàn lại hệ thống đại lý thu trực thuộc, bổ sung thay thế những đại lý hoạt động kém hiệu quả, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho hội, đại lý thu trực thuộc, trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của các đại lý thu trực thuộc được BHXH thị xã cung cấp, định kỳ giao ban cấp hội thị xã đã kịp thời biểu dương những đại lý thực hiện tốt, phê bình, đôn đốc, tạo điều kiện các đại lý hoạt động kém hiệu quả, chỉ đạo cán bộ của 2 Hội cũng thường xuyên rà soát, nắm bắt danh sách các hội viên chưa tham gia; từ đó tìm hiểu nguyên nhân, xây dựng kế hoạch vận động và hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, nhận thức về trách nhiệm làm đại lý trước tổ chức hội được nâng lên rõ rệt. Tổ chức hội, đại lý thu đã rà soát dân số sinh sống trên địa bàn, xác định đúng đối tượng chưa tham gia, trực tiếp tuyên truyền, vận động, nhờ vậy nhận thức của người dân về ý nghĩa, tính nhân văn cao cả của chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước ta ngày càng nâng lên rỏ nét, nhất là chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ sự phối hợp hiệu quả đó, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh không ngừng tăng, chỉ tiêu phát triển và tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT luôn đạt chỉ tiêu của Tỉnh và thị xã giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã khẳng định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp Hội về vai trò, ý nghĩa của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, để từ đó Hội Nông dân và Hội Phụ nữ vận động hội viên tự nguyện, tích cực tham gia. Đồng thời, chú trọng phát huy thế mạnh của 3 bên trong công tác phổ biến chính sách, pháp luật thông qua các hình thức sinh hoạt tổ, hội, câu lạc bộ cũng như các kênh truyền thông… với nội dung, hình thức sinh động, đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng.

Lê Thị Nguyệt