Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
10/04/2019 10:11
170 Chia sẻ

Hương Khê: đánh giá thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

A A

Ngày 08/4/2019, huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2018, quý 1/2019; Triển khai các giải pháp thực hiện trong năm 2019

Đ/C Hoàng Công Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trinh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo BHXH, BHYT cấp tỉnh; toàn bộ thành viên Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện; đại diện các phòng, ngành cấp huyện; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Trạm trưởng Trạm y tế.

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2018 như: công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả tương đối tốt, toàn huyện có 89.395 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 90% vượt 4% so với chỉ tiêu UBND tỉnh và HĐND huyện giao; Số người tham gia BHXH là 6.739 người (trong đó bắt buộc: 6.193, BHXH tự nguyện 546 người) đạt tỷ lệ bao phủ 19,34%. Đầu năm 2019 tỷ lệ người dân có thẻ BHYT giảm mạnh do hộ nghèo, cận nghèo giảm trên 6.000 thẻ nhưng đến hết quý 1/2019 tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 86,5%

Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại như: hiện đang còn 12/22 xã tỷ lệ bao phủ BHYT đạt dưới 88%; tỷ lệ học sinh có thẻ BHYT mới đạt 86%; tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với lực lượng trong độ tuổi lao động. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra; nhiều doanh nghiệp, HTX còn trốn đóng hoặc đóng không đủ lao động hiện có, đóng không đúng với mức thu nhập.

Sau khi nghe báo cáo trình tại hội nghị, ý kiến chỉ đạo của Đại biểu cấp tỉnh và ý kiến tham gia của đại biểu tham dự, đồng chí Hoàng Công Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo kết luận và triển khai thực hiện những nội dung sau:

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, nhất là trách nhiệm của chính quyền cơ sở xác định việc thực hiện BHXH, BHYT toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài và cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp.

- Các ngành, tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế và Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân tham gia BHXH, BHYT; cán bộ, đảng viên vận động người thân và cộng đồng cùng tham gia. Các địa phương có hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng người dân.

- Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân các xã, thị trấn phải giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức hội, đoàn thể phụ trách từng thôn, xóm vận động trực tiếp tại các hộ gia đình. Đến cuối năm 2019 tất cả 22/22 xã, thị trấn tỷ lệ bao phủ BHYT đều phải đạt 88% trở lên; tỷ lệ tham gia BHXH phải đạt chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để phấn đấu tỷ lệ tham gia BHXH toàn huyện là 22,6% so với lực lượng lao động.

- Đối với BHYT học sinh: Phòng Giáo dục, BHXH huyện, UBND các xã và các trường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong công tác vận động, tuyên truyền.

- Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh: tăng cường nhân lực, nâng cao y đức phục vụ người bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế tại bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người có thẻ BHYT; đặc biệt tại các trạm y tế xã.

Giao BHXH huyện, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ các đơn vị, tổ chức và người dân ngày một tốt hơn.

Tô Hữu Hùng