Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
01/08/2019 17:08
277 Chia sẻ

Đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

A A

Ngày 01/8, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh ban hành công văn số 5051/UBND-VX1 về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Học sinh trường Tiểu học Đức Thịnh, huyện Đức Thọ tập thể dục giữa giờ

Theo đó, để thực hiện tốt chính sách BHYT cho học sinh, sinh viên, phấn đấu năm
học 2019 - 2020 đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo chỉ tiêu
Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các nội dung sau:

Đối với BHXH tỉnh: Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách BHYT nói chung; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh, sinh viên. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh BHYT để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên. Chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp các Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo 100% học sinh được chăm sóc sức khỏe và tham gia BHYT.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên và giao chỉ tiêu cụ thể cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo ngay từ đầu năm học, đầu khóa học. Đối với các địa phương, cơ sở giáo dục đào tạo có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp trong năm học 2018 – 2019 cần xác định rõ nguyên nhân và tập trung các giải pháp để năm học 2019 – 2020 đạt mục tiêu 100% học sinh đến trường đều có quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu và có thẻ BHYT. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật BHYT, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020 đến toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên ở tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT. Phân công cán bộ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ sở giáo dục đào tạo, đơn vị trực thuộc, đưa các nội dung công tác BHYT học sinh, sinh viên và công tác y tế trường học thành một trong những nhiệm vụ của năm học và là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm của đơn vị.

Đối với Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người tham BHYT nói chung và học sinh,
sinh viên nói riêng. Thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch và các bệnh học đường đảm bảo đủ điều kiện thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo
quy định. Phối hợp cơ quan BHXH tổ chức kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên.

Đối với các Trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách BHYT, về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT. Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện BHYT năm học 2019 - 2020. Xác định đây là nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT. Tổ chức công tác y tế trường học đúng quy định. Lấy kết quả tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT của trường làm một trong các tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm, cuối khóa học.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và giành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT, các đối tượng thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc, trong đó có học sinh, sinh viên; xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT đối với học sinh, sinh viên; về trách nhiệm, quyền lợi tham gia BHYT; kịp thời phản ánh, biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị có liên quan triển khai BHYT học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục đào tạo thuộc địa bàn quản lý. Xác định việc thực hiện mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT là nhiệm vụ chính trị hàng năm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thảo Khang