Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
08/04/2019 16:33
148 Chia sẻ

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền ở BHXH Nghi Xuân

A A

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm chuyển tải các nội dung chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, người lao động được phù hợp, thuận lợi kịp thời trong mọi lúc mọi nơi là định hướng và một trong những nhiệm vụ trong tâm của đơn vị.

Qua đó từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH Nghi Xuân cấp phát gần 200 quyển lịch tới các địa phương, trên 2.500 tờ rơi về BHXH, BHYT cho người dân khi đến khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa huyện & giao dịch tại trung tâm Hành chính công huyện, đồng thời cán bộ viên chức đã tư vấn, giải thích hướng dẫn về chính sách BHXH tự nguyện, kết quả có gần 20 người đã không nhận chế độ BHXH 1 lần để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

 Thực hiện chương trình phối hợp với ban ngành liên quan, trong quý 1 BHXH huyện cùng với chi hội nông dân, hội phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức 5 cuộc tuyên truyền phổ biến các chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với trên 400 người tham gia qua đó các ý kiến phản hồi và nguyện vọng từ người dân được cơ quan BHXH  tiếp nhận để hoàn thiện hơn trong công tác phục vụ. Đối với công nhân lao động trực tiếp sản xuất do đặc thù riêng, BHXH huyện đã phối hợp với Chủ sử dụng lao động và các tổ công đoàn cơ sở để phổ biến trực tiếp tại nơi làm việc như tại Công ty TNHH Xuân Lâm, Công ty CP An Hồng, Công ty TNHH Châu Tuấn, có trên 200 người tham dự, nhìn chung người lao động rất phấn khởi khi được trực tiếp đối thoại với cơ quan BHXH, các nội dung về trách nhiệm, quyền lợi của công nhân khi tham gia BHXH được chất vấn và giải thích rõ hơn. Trên các trục đường chính và nơi công cộng, BHXH huyện đã treo các tấm pa-no, áp phích, tranh cổ động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.

Thông qua các cuộc kiểm tra làm việc tại đơn vị, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luậtvề BHXH, các Điều 214; Điều 215; Điều 216 của Bộ Luật hình sự đối với chủ sử dụng lao động luôn được chú trọng, qua đó ý thức pháp luật và trách nhiệm  của chủ sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH cho người lao động được nâng cao, hiện tượng lạm dụng lợi dụng chế độ thai sản trong chính sách BHXH đang được ngăn chặn.

 Năm 2019, xác định là năm bản lề để triển khai các nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW, trong đó đặc biệt quan tâm việc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vì vậy sự nỗ lực và đa dạng trong công tác tuyên truyền tại cơ sở là góp phần để thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách BHXH trong thời gian tới.

                                                Đinh Thị Tuyết