Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
12/07/2019 07:18
485 Chia sẻ

BHXH Việt Nam thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính

A A

Ngày 24/6/2019, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 777/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

 

uyết định này thay thế Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 7 năm 2016 và đã bãi bỏ 1 TTHC trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Trong đó, đáng chú ý về thủ tục hồ sơ: Trường hợp người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 108 Luật BHXH 2014 phải có thêm Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B -HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT- BQP của Bộ Quốc phòng); Trường hợp thanh toán chi phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn chứng từ thu phí giám định và bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa; Thay đổi mẫu Tờ khai của thân nhân (Mẫu 09A-HSB); bỏ biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tuất (Mẫu 09B-HSB), biên bản họp của các thân nhân (Mẫu 16-HSB).

BHXH tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành niêm yết bộ thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh, trú sở BHXH huyện và Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh.

Đến nay ngành BHXH chỉ còn 27 TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, người lao động và doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Xem chi tiết Quyết định số 777/QĐ-BHXH tại đây

Hồng Lam