Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
26/02/2019 13:52
390 Chia sẻ

BHXH tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018

A A

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn Hà Tĩnh với những thuận lợi, đó là Cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn; BHXH tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đã ký kết và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Công tác thi đua, khen thưởng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Khối thi đua Văn hóa - xã hội; sự quan tâm, gắn kết, trao đổi những cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm hay trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua, với mục tiêu “Xây dựng Ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao trong công tác chuyên môn, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh và Ngành BHXH phát động. Đặc biệt năm 2018 đã hỗ trợ xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên hoàn thành về đích xã Nông thôn mới trước thời hạn 02 năm và 22 xã xây dựng Nông thôn mới đạt tiêu chí và tỷ lệ bao phủ BHYT. Phối hợp với các đơn vị liên quan, báo cáo UBND tỉnh để tham mưu HĐND tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi, hỗ trợ 20% kinh phí đóng BHYT cho người làm nông, lâm ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình (cùng với hỗ trợ của Chính phủ, tổng được hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ BHYT), từ đó tỷ lệ bao phủ BHYT được nâng lên trên 88%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Hướng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Trên cơ sở thực tiễn của địa phương, chức năng nhiệm vụ của Ngành để tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ, cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn về chính sách BHXH, BHYT và nguồn lực của Nhà nước, cộng đồng cho phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân…

Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, đó là nền kinh tế trong nước năm qua phục hồi tăng trưởng chậm, nhiều doanh nghiệp ngừng hoặc thu hẹp quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, công nhân không có việc làm đặc biệt là các doanh nghiệp có số lao động lớn phải giảm lao động. Các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, tinh giản nhiều biên chế do vậy việc khai thác mở rộng người tham gia BHXH, BHYT khó khăn; việc thực hiện nghĩa vụ đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại một số doanh chưa kịp thời, chưa đúng quy định; Quyền lợi thụ hưởng BHYT được mở rộng, chi phí khám chữa bệnh BHYT gia tăng, một số đơn vị vượt dự toán được giao. Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, có nhiều quy định được thực hiện kể từ 01/01/2018, như: Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi, về cách tính tỷ lệ lương hưu…những thay đổi trên tác động không nhỏ đến người lao động nhất là lao động nữ nên khó khăn trong quá trình thực hiện các chế độ BHXH và tuyên truyền vận động người tham gia BHXH trên địa bàn…

Tuy nhiên, với những nỗ lực cố gắng của Công chức viên chức và người lao động trong toàn Ngành, năm 2018 BHXH tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị góp phần ổn định đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Cùng với sự suy tôn, ghi nhận của các đơn vị thuộc Khối thi đua: Văn hóa - xã hội - Hành chính - Tổng hợp, tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

 

                                                                             Việt Hà - Phan Anh