Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
15/07/2019 08:51
325 Chia sẻ

BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra chuyên nghành 6 tháng cuối năm

A A

Sáu tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 03 Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch và đột xuất tại 76 đơn vị trên địa bàn, trong đó, phối hợp với phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh thanh tra tại một số đơn vị có dấu hiệu vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN để thu thập hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc điều tra, xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự.

Đoàn thanh tra thực hiện lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Nghị Xuân.

Qua thanh tra, đã thu hồi 2,54 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài; yêu cầu các đơn vị làm thủ tục đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với 891 lao động chưa tham gia; truy đóng số tiền 281 triệu đồng đối với 241 lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN không đúng mức quy định. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị về hành vi chậm đóng và đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 37.341.407 đồng.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được nói trên, thì công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN còn gặp những khó khăn đó là:

- Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 2.798 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chủ yếu doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động và trên 70% là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Do ảnh hưởng của sự cố môi trường Biển và cắt giảm đầu tư công nên tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng gặp khó khăn; nhiều doanh nghiệp hiện nay đang lâm vào tình trạng sản xuất, kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, cụ thể như: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy (Vinasin), nợ BHXH 74 tháng với số tiền 19.465.551.039 đồng, Công ty CP Sông Đà 27, nợ 60 tháng BHXH với số tiền là 5,8 tỷ đồng; Công ty Đường bộ 1 Hà Tĩnh, nợ BHXH 27 tháng với số tiền 3.620.677.326 đồng; Công ty CP 474 Hà Tĩnh, nợ BHXH 22 tháng với số tiền 1.749.050.861 đồng;…

- Về số liệu lao động kê khai thuế thu nhập cá nhân của các đơn vị có sự chênh lệch lớn so với số lao động thực tế thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Qua thanh tra tại 76 đơn vị vừa qua thấy rằng, tỷ lệ lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN chỉ chiếm gần 35% trên tổng số lao động kê khai thuế thu nhập cá nhân; nguyên nhân chủ yếu là do: lao động hợp đồng giao khoán, hợp đồng lao động dưới 01 tháng hoặc từ đủ 01 tháng nhưng ngày công làm việc hàng tháng dưới 14 ngày,...các doanh nghiệp đưa vào quyết toán chi phí nhân công và kê khai thuế thu nhập cá nhân.

- Ý thức chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số chủ sử dụng lao động và người lao động còn kém; một số đơn vị được thanh tra không chấp hành Kết luận thanh tra và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN của Giám đốc BHXH tỉnh.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN là một trong những nội dung trọng tâm được đề ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

Sáu tháng cuối năm 2019, BHXH tỉnh Hà Tĩnh xác định công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần vào việc đạt chỉ tiêu, kế hoạch thu và xử lý, thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Vì vậy, những nội trọng tâm về công tác thanh tra chuyên ngành cần phải triển khai, thực hiện đó là:

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với phòng Khai thác - Thu nợ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách các đơn vị có số lượng lao động đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2018 chênh lệch so với lao động đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện thanh tra về đối tượng đóng.

- Tổ chức các Đoàn thanh tra đột xuất đối với những đơn vị có thời gian nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 03 tháng. Nghiêm túc xử lý vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với những đơn vị cố tình chây ỳ, nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, Luật BHXH tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng đầu năm 2019.

- Rà soát việc thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra đối với những đơn vị đã thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2019. Xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm túc những đơn vị không chấp hành Kết luận thanh tra và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN của Giám đốc BHXH tỉnh.

- Hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho cơ quan Công an để đề nghị điều tra, xử lý trách nhiệm hình sự đối với một số đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình.

Quang Thạch