Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
25/02/2019 09:24
171 Chia sẻ

BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019

A A

Ngày 20/02, BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 và triển khai, kế hoạch nhiệm vụ 2019

Trong năm 2018, công tác phối hợp giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh và BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về những quy định mới đối với các nhóm tội danh chịu trách nhiệm hình sự về gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tại cấp tỉnh đã tổ chức 02 Đoàn thanh tra tại 32 đơn vị và thu hồi được số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 4,3 tỷ đồng; tại các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp kiểm tra, làm việc tại 219 đơn vị và thu hồi được 10,6 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN…

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, thì công tác phối hợp trong năm 2018 còn có những tồn tại, khó khăn,vướng mắc đó là:

- Ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của một số đơn vị sử dụng lao động còn hạn chế; tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ngày càng có chiều hướng gia tăng; một số đơn vị không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan BHXH và cơ quan chức năng;...

- Công tác phối hợp của hai đơn vị trong năm 2018 đang tập trung thanh tra, kiểm tra để thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Chưa chú trọng nhiều đến việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác về gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Lãnh đạo hai Ngành đã thống nhất đề ra kế hoạch, nội dung phối hợp trong năm 2019 như sau:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm bắt, hiểu biết rõ về các tội danh gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự để có sự phòng, chống.

- Trong năm 2019, tại cấp tỉnh dự kiến phối hợp tổ chức 02 cuộc thanh tra tại 30 đến 40 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; Tại cấp huyện, dự kiến mỗi huyện phối hợp kiểm tra, làm việc từ 20 đến 30 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN.

- Giao cho phòng Thanh tra - Kiểm tra BHXH tỉnh và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh trong năm 2019 phối hợp để làm điểm khởi tố 01 vụ án hình sự về hành vi gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm có tính răn đe và nhân rộng cho các đơn vị cấp huyện triển khai, thực hiện.

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ quan Công an. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và phòng Thanh tra - Kiểm tra BHXH tỉnh chịu trách nhiệm thường trực, là đầu mối tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nội dung của văn bản phối hợp liên ngành số 06 HDLN/CA-BHXH ngày 27/10/2017 giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh và BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

                                                                  Bùi Quang Thạch