Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
11/09/2019 16:47
72 Chia sẻ

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Đánh giá kết quả công tác giao dịch thủ tục hành chính bằng dịch vụ Bưu chính 9 tháng đầu năm 2019.

A A

Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, nhiều năm qua, BHXH Hà Tĩnh đã đã thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình công việc. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác giao, nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Kết quả của hoạt động này đã giúp tiết giảm thời gian đi lại, chờ đợi của người dân, cũng như nâng cao tính công khai minh bạch, năng lực phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
...

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với mục tiêu giảm giờ, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam về công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã triển khai thực hiện hợp đồng và các phụ lục hợp đồng theo từng giai đoạn về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính. Theo phương thức này, các đơn vị, cá nhân được miễn phí khi thực hiện giao dịch hồ sơ về BHXH, BHYT, BHTN qua Bưu điện, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thời gian qua, nhờ sự phối kết hợp chặt chẽ giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đến nay công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời việc giao dịch bằng bưu chính đã tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị và người dân giải quyết các TTHC. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính trong 9 tháng đầu năm  2019 là 51.983 hồ sơ, hồ sơ trả qua dịch vụ Bưu chính là 184.602  đạt 95% so với số hồ sơ bắt buộc đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) phải thực hiện nộp và trả qua dịch vụ Bưu điện. Các đơn vị đã tin tưởng và thực hiện nghiêm túc quy định giao dịch hồ sơ qua dịch vụ công ích.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số tồn tại. Nổi bật là tình trạng hồ sơ chuyển phát qua dịch vụ bưu chính sau khi tiếp nhận mới được phát hiện thiếu văn bản hành chính, văn bản bị thiếu sót như thiếu chữ ký, không đóng dấu, kê khai trên hồ sơ còn sai sót... Tình trạng trên khiến viên chức giao dịch một cửa thường xuyên phải điện thoại yêu cầu đơn vị bổ sung hoặc phải trả lại hồ sơ do không đúng quy định. Việc này đã làm chậm tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Trong khi địa bàn rộng, nhiều doanh nghiệp, nhất là cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị thường xuyên thay đổi, việc liên hệ để trao đổi còn gặp khó khăn, cho nên ít nhiều ảnh hưởng đến thời gian giải quyết cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH; Nhân viên bưu điện khi thực hiện chuyển phát trả kết quả TTHC từ cơ quan BHXH cho đơn vị SDLĐ không trả đúng cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị. Bưu điện đang dùng bì thư theo mẫu chung nên người nhận kết quả nhầm tưởng thông báo điện thoại, thư quảng cáo nên không bàn giao lại cho người phụ trách BHXH, dẫn đến thất lạc. Sau đó, người phụ trách bảo hiểm lại phải trực tiếp liên lạc với cơ quan BHXH để hỏi kết quả, trong khi thực chất hồ sơ đã được trả kết quả hoàn chỉnh….. Cán bộ BHXH phải yêu cầu bưu điện kiểm tra vận đơn. Bưu điện tiếp nhận yêu cầu mới thực hiện kiểm tra thông tin người nhận, sau đó báo lại cho cán bộ BHXH. Cán bộ BHXH mới có thông tin để thông báo lại cho đơn vị SDLĐ….. Quy trình lòng vòng này đã dẫn đến các trường hợp xẩy ra sai sót sẽ bị chậm so với thời gian quy định….

Để công tác giao, nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính đạt kết quả cao, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tích cực tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị SDLĐ và nhân dân trên địa bàn tỉnh về lợi ích của dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

- Ngành Bưu điện chủ động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật, bổ sung những  kiến thức và kỹ năng cơ bản về BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên bưu điện, đặc biệt là hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên trực tiếp tham gia giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính để chủ động hướng dẫn cho đơn vị SDLĐ khi có yêu cầu để tránh sai sót.

- Cơ quan Bưu điện quán triệt nhân viên bưu điện chuyển phát phải đưa tận tay cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị SDLĐ để tránh xẩy ra tình trạng như nêu ở trên.

- BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công tác giao, nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị SDLĐ và nhân dân.

Hồng Lam - Trần Huyền