Tin Hà Tĩnh
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

11/07/2019 08:32
611 Chia sẻ

Sáng ngày 10/7, đồng chí Hoàng Văn Minh, Giám đốc BHXH tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kêt quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020.

A A

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và Lãnh đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã.

Đạt nhiều kết quả nổi bật

Trong 6 tháng đầu năm Lãnh đạo BHXH tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH. Phối hợp UBND tỉnh tổ chức tốt buổi làm việc của Đoàn Giám sát Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam với UBND tỉnh. Chỉ đạo và tập trung nguồn lực, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện các nhiệm vụ: phát triển đối tượng tham gia; quản lý quỹ KCB BHYT; rà soát dữ liệu hộ gia đình,… Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) của Ngành có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Kết quả, tính đến 30/6/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 85.930 người (đạt 95% kế hoạch), BHXH tự nguyện là 10.930 người (tăng mới 3.764 người, đạt 98% kế hoạch), BHYT là 1,12 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88%. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.200 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN phát sinh tính lãi là 73,7 tỷ đồng, bằng 2,94% so với kế hoạch. Thẩm định, xét duyệt gần 24 ngàn lượt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, BHXH 1 lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe,... Tổng chi BHXH, BHTN 6 tháng đầu năm là 1.700 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch được giao. Tổ chức khám chữa bệnh BHYT cho 797 ngàn lượt người, với số tiền đề nghị thanh toán 453 tỷ đồng. Cấp 8.200 sổ BHXH và 449 ngàn thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia. Thực hiện rà soát, đổi mức hưởng trên thẻ BHYT cho 27.500 người tham gia kháng chiến đồng thời là người có công, cựu chiến binh theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Phối hợp, triển khai 07 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 103 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng và cơ sở KCB BHYT. Tổ chức thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 76 đơn vị, thu hồi 2,4 tỷ đồng; yêu cầu các đơn vị rà soát, làm thủ tục đóng BHXH, BHYT đối với 890 lao động; xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị về hành vi chậm đóng và đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 37 triệu đồng.

Tập trung đôn đốc BHXH các huyện, thành phố, thị xã đối chiếu số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN giữa các đơn vị với cơ quan BHXH. Tham mưu giải pháp rà roát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp và tại các Hợp tác xã qua dữ liệu do Liên minh hợp tác xã cung cấp. Phối hợp thực hiện Thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị chưa tham gia BHXH. Kịp thời điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 70 ngàn đối tượng theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ chi trả lương mới ngay trong tháng 7/2019. Cấp kinh phí chi BHXH thường xuyên, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp BHTN hàng tháng thông qua cơ quan Bưu điện kịp thời, chính xác. Phân bổ và công khai dự toán thu - chi và chi quản lý hoạt động thu, chi năm 2019 cho BHXH cấp huyện đảm bảo công khai minh bạch, đúng thời gian quy định. Thực hiện cấp ứng kinh phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định; thẩm định vượt trần, vượt dự toán năm 2018 cho các cơ sở KCB trong toàn tỉnh. Phối hợp Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT cho viên chức làm công tác tuyên truyền và Đại lý thu BHXH, BHYT. Tổ chức các hoạt động đón Tết Kỷ Hợi đảm bảo an toàn, tiết kiệm; tặng quà và thẻ BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người có công, người cao tuổi và tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân ngày thành lập BHXH tỉnh. Đảng bộ BHXH tỉnh và Chi bộ BHXH các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020.

Vẫn còn tồn tại, hạn chế

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị trong lãnh đạo điều hành chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến kết quả chưa đồng đều giữa các đơn vị trong ngành. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT còn cao so với kế hoạch giao; tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt yêu cầu,... Nhận thức của một số chủ sử dụng lao động và người lao động về BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế dẫn đến việc khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp có số nợ lớn, kéo dài đã ảnh hưởng việc giải quyết chế độ cho người lao động khi có phát sinh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa thực sự quan tâm, phối hợp chưa tốt, sử dụng chưa hiệu quả hệ thống Đại lý thu; tổ chức triển khai chương trình phối hợp hiệu quả còn hạn chế. Một số phần mềm nghiệp vụ chưa hoàn thiện nên ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Một số cơ sở KCB chi phí bình quân một lượt điều trị cao hơn mức bình quân chung cùng tuyến. Tỷ lệ sử dụng dự toán chi phí KCB 6 tháng đầu năm vượt dự toán được giao.

Tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới” hàng năm, BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn nhằm phát triển đối tượng tham gia. Do đó, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng nhanh qua các năm, cụ thể, năm 2012 tỷ lệ bao phủ mới chỉ đạt 65,8% nhưng đến năm 2018 tỷ lệ bao phủ đã đạt trên 88% (vượt chỉ tiêu Chính phủ giao).

Ngoài ra, BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã trực tiếp thực hiện đỡ đầu các xã, thôn, xóm trong công tác xây dựng Nông thôn mới bằng các việc làm cụ thể như: giúp đỡ 2.000 ngày công giúp các địa phương làm vườn mẫu, hệ thống đường giao thông, trồng cây xanh,…; huy động từ nguồn đóng góp của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hỗ trợ gần 770 triệu đồng để tặng quà (nhân các ngày lễ lớn của dân tộc như: ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán,…), hiện vật (loa máy, Pano tuyên truyền, máy vi tính, thiết bị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp,…), thẻ BHYT (cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó,…) cho các địa phương.

Riêng BHXH tỉnh đã hoàn thành giúp đỡ hai xã về đích Nông thôn mới (Thạch Tân, huyện Thạch Hà về đích năm 2015; Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên về đích năm 2018). Hiện nay, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh đỡ đầu xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

Trong quá trình thực hiện giúp đỡ công tác xây dựng Nông thôn mới, tiêu biểu có các tập thể: Tổ công tác chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ xây dựng Nông thôn mới BHXH tỉnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên BHXH tỉnh, BHXH huyện Hương Sơn, Vũ Quang,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Minh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát chương trình, kế hoạch của BHXH Việt Nam và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành; thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để chỉ đạo kịp thời; chủ động tích cực phối hợp với Sở, ngành, đoàn thể hỗ trợ ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch và đột xuất; nghiên cứu, tham mưu đổi mới công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành, Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT; đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng đội ngũ CCVC quản lý cấp phòng, cấp huyện có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành, tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; BHXH các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Cũng nhân dịp này, Thừa ủy quyền Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018.

 

 

Thảo Khang