Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
25/01/2019 14:01
374 Chia sẻ

BHXH huyện Hương Sơn: Tổ chức Hội nghị tổng kết Đại lý thu, phát triển đối tượng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

A A

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 và để đánh giá hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT, sáng ngày 25/1/2019 BHXH huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị giao ban, tổng kết đại lý thu năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Bưu điện huyện và gần 142 người là đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn.

Hội nghị đã được nghe BHXH huyện báo cáo kết quả hoạt động đại lý thu năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019. Báo cáo đã đánh giá được những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, trong năm qua hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đã tích cực trong việc vận động nhân dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT nhờ đó tỷ lệ bao phủ BHYT luôn duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như cán bộ làm công tác đại lý chưa thực sự nắm rõ các quy định về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế, cán bộ làm đại lý hầu hết hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và việc tuyên truyền đang chủ yếu tập trung khai thác đối tượng tham gia BHYT chưa chú trọng vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và chưa bám sát kế hoạch đã giao cho từng đại lý thu.

Thông qua Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá thực chất hoạt động của từng đại lý cũng như cập nhật sâu hơn những chính sách mới của ngành. Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của các đại lý, từ đó giúp nhân viên các đại lý thu BHXH, BHYT nắm vững và hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm, cũng như các quy trình thực hiện thu, chi trả các chế độ theo đúng quy định hiện hành, đồng thời, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Bằng, Giám đốc BHXH huyện đã ghi nhận nhứng kết quả mà các đại lý đã đạt được trong năm 2018 đồng thời chỉ rõ những nội dung trọng tâm trong năm 2019. Để hoàn thành được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đó là: Về phía BHXH huyện sẽ tiếp tục củng cố đại lý thu BHXH, BHYT và thực hiện đúng các nội dung hợp đồng; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đối với cho các đại lý; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cho các đại lý, cấp thẻ đại lý cho các đại lý chưa có hoặc mất thẻ; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn, nêu bật được tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT trong đó trọng tâm là tập trung làm điểm một số xã, tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện; Nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban hàng quý với hệ thống đại lý, thông qua đó đánh giá kết quả hoạt động của đại lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp đại lý thu hoạt động có hiệu quả và khen thưởng kịp thời đại lý tiêu biểu nhằm kịp thời động viên đội ngũ đại lý; Hàng tháng sẽ thực hiện việc chi hoa hồng cho đại lý thu theo đúng quy định; Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị các đại lý bám sát kế hoạch để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; thường xuyên trao đổi với BHXH huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện,

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng, khóa XII về cải cách chính sách BHXH, trong đó cần tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH. Vì vậy, hệ thống đại lý thu đóng góp một phần hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến tận từng người dân, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn huyện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019.

Nguyễn Quang Giáp