Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
25/01/2019 10:30
682 Chia sẻ

BHXH Hà Tĩnh: Quy chế Dân chủ cơ sở được phát huy tại Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động

A A

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã lập Kế hoạch phân công các thành viên dự Hội nghị viên chức và người lao động tại một số đơn vị cấp huyện nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại BHXH các huyện, thành phố, thị xã năm 2019.

Năm 2018, mặc dù khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhiều công việc mang tính cấp bách, tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động trong mỗi đơn vị, cùng với toàn Ngành đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo BHXH tỉnh và chỉ đạo các đơn vị kịp thời, sát thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ bản được quan tâm giải quyết, tạo thuận lợi cho các đơn vị và BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện.

Nhìn chung các đơn vị tổ chức Hội nghị đảm bảo dân chủ, công khai. Tại Hội nghị các Ban Thanh tra nhân dân đã báo cáo: thường xuyên giám sát, lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản ánh của viên chức và người lao động về việc thực hiện các quy chế, quy định của ngành, việc công khai thu - chi tài chính của cơ quan, đặc biệt là quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia công tác thanh tra nhân dân, giám sát và kiến nghị kịp thời các vấn đề của các đơn vị trong quá trình hoạt động. Chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo đơn vị để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của viên chức và người lao động trong đơn vị

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, lãnh đạo các đơn vị đã phát động Thi đua với chủ đề của BHXH Việt Nam: “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nổ lực, trách nhiệm, liên chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam" các tổ chức đoàn thể, các bộ phận nghiệp vụ mỗi đơn vị đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                               

Tại BHXH Thành phố:

 

Tại BHXH Lộc Hà:

Tại BHXH Thị xã Kỳ Anh:

Tại BHXH Nghi Xuân:

 

Tại BHXH Hương Sơn:

Việt Hà