Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
21/02/2019 17:21
193 Chia sẻ

BHXH Cẩm Xuyên: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

A A

Ngày 20/02, BHXH huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có mức sống trung bình năm 2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc, UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện và các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng nhân viên đại lý thu Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, 11 đại lý Trạm y tế xã, thị trấn và cán bộ chính sách xã, thị trấn phụ trách thu BHYT hộ có mức sống trung bình. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; trong năm 2018 công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần hoàn thành chỉ tiêu HĐND huyện đã đề ra; trong đó; thu đại lý Hội nông dân phát triển được 3.024 người; đại lý Hội phụ nữ phát triển được 3.077 người; đại lý Trạm y tế phát triển được 1.201 người; Đại lý Bưu điện phát triển được 617 người; số người tham gia BHYT hộ gia đình trong toàn huyện là 20.926 người. Có 06 đại lý tiêu biểu đã được UBND huyện Cẩm Xuyên tặng Giấy khen. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Đó là số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình ở một số xã đạt được chưa cao, các đại lý nhìn chung đang tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT, còn BHXH tự nguyện chưa được quan tâm đúng mức nên kết quả đạt được đang rất thấp, cá biệt một số đại lý chỉ tập trung để phát triển được đối tượng tham gia BHYT, còn đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa phát triển được.

Về giải pháp để các Đại lý thực hiện có hiệu quả việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có mức sống trung bình trong thời gian tới. Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nỗi, góp ý các giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cần có đánh giá hiệu quả từng cuộc tuyên truyền để rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình tuyên truyền có hiệu quả, một số đại biểu có ý kiến cho rằng cần phải đâu tư tuyên truyền trực quan bằng hình thức Pano, áp phích tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu, tiếp tục tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh xã, thị trấn,... Chú trọng việc cập nhật kiến thức, đào tạo bồi dưỡng để nâng kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng tư vấn tại chỗ cho các đại lý. Nhìn chung các đại biểu đã đóng góp ý kiến với tinh thần thẳng thắn cùng đồng hành, cùng chia sẽ với cơ quan BHXH huyện để hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra và hoàn thành chỉ tiêu 92% tỷ lệ người dân tham gia BHYT như Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra trong năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc đã biểu dương những đại lý thực hiện tốt công tác BHYT HGĐ và BHXH TN đồng thời nghiêm túc phê bình những đại lý đạt kết quả còn thấp. Về giải pháp trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, phòng, ngành cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đơn vị mình phụ trách phối hợp với BHXH huyện để tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện làm sao để người dân hiểu rõ được tính nhân đạo nhân văn sâu sắc, vai trò xóa đói giảm nghèo của chính sách BHYT; vai trò an sinh tuổi già của chính sách BHXH tự nguyện, thực tế qua số liệu báo cáo cho thấy những đại lý thực hiện đạt kết quả tốt là do lãnh đạo xã đã có quan tâm chỉ đạo sát sao, có sự quan tâm, sẽ chia công việc cho đại lý. Do đó, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo xã, thị trấn là chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để làm rõ vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT, xác định đây là chủ trương chính sách hoàn toàn đúng đắn của đảng và nhà nước ta góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị trên địa bàn huyện nhà.

                                             Phạm Văn Bình