Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
07/03/2019 07:55
153 Chia sẻ

Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh và Bưu điện thị xã Kỳ Anh tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ năm 2019.

A A

Chiều ngày 21.02.2019, BHXH thị xã Kỳ Anh và Bưu điện thị xã Kỳ Anh tổ chức giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai ngành được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng, đơn vị tham gia thụ hưởng trên địa bàn. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân qua bưu điện cơ bản thực hiện theo đúng quy định, thực hiện trả sổ, tờ rời sổ BHXH cho người lao động qua dịch vụ bưu điện đã đến tay người lao động; Công tác phát triển đối tượng tham gia đã bắt đầu có dấu hiệu tích cực. Trong hai tháng đầu năm  tổng số hồ sơ thủ tục hành chính nhận của các tổ chức, đơn vị qua bưu điện: 4.627 hồ sơ; hồ sơ thủ tục hành chính trả qua bưu điện là: 36.597 (bao gồm cả thẻ BHYT của các đối tượng); số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đạt gần 19 tỷ đồng; công tác công tác phát triển đối tượng có nhiều chuyển biến tích cực. Hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tuyên truyền tại các thôn của hai xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà và đã vận động được gần 50 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, bên cạnh các công việc đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: Việc cập nhật kịp thời địa chỉ chuyển phát hồ sơ của các đơn vị, doanh nghiệp; hạn chế rủi ro trong công tác chi trả, tăng cường quản lý người hưởng, cắt giảm đối tượng chết chậm, hướng dẫn tư vấn cho thân nhân làm các thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp tuất và mai tang phí kịp thời.

Tại hội nghị, Lãnh đạo của  hai đơn vị, cùng với các bộ phận nghiệp vụ liên quan đã bàn bạc, thống nhất một số nội dung để tiếp tục phối hợp thực hiện tốt trong năm 2019 như sau:

- Hàng tháng, lập kế hoạch tuyên truyền phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho các nhóm đối tượng lần lượt khắp ở các xã, phường trên địa bàn.

- Thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện.

- Duy trì việc tổ chức giao ban hàng quý, để triển đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tồn tại và triển khai các nội dung phối hợp trong thời gian tới.

- Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về công tác chi trả, quản lý đối tượng; tiếp nhận và trả TTHC; cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT theo công văn 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018.

An Như