Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
05/01/2019 10:54
496 Chia sẻ

Từ ngày 15/01: Áp dụng Bộ mã danh mục dùng chung 6.0 trong KCB và thanh toán BHYT

A A

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký Quyết định số 7603/QĐ-BYT ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT phiên bản số 06.

Quyết định 7603/QĐ-BYT thay thế Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, phiên bản số 5.

Theo đó, Bộ mã phiên bản số 06 theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT sẽ thay thế phiên bản số 05 theo Quyết định số 6061/QĐ-BHYT ngày 29/12/2017, bao gồm 11 danh mục: Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật tương đương; danh mục mã khám bệnh theo hạng bệnh viện; danh mục mã tiền giường theo hạng bệnh viện; danh mục mã tiền ngày giường bệnh ban ngày theo hạng bệnh viện áp dụng trong hóa trị, xạ trị hoặc hóa - xạ trị; danh mục mã thuốc tân dược; danh mục mã thuốc và vị thuốc y học cổ truyền; danh mục mã bệnh y học cổ truyền; danh mục mã vật tư y tế; danh mục mã máu và chế phẩm máu; danh mục mã bệnh theo ICD 10; danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi.

Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT là cơ sở dữ liệu đầu vào áp dụng trong phần mềm để các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH thực hiện liên thông giữa các cơ sở khám, chữa bệnh với cơ quan BHXH và các đơn vị có liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn thiện phần mềm để khai thác, sử dụng được bộ mã danh mục dùng chung và trích chuyển dữ liệu điện tử kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Nguồn: BHXH Việt Nam