Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
27/02/2019 10:29
151 Chia sẻ

Huyện Can Lộc: Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

A A

Chiều ngày 22/2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác khoa giáo quý I/2019, triển khai Chương trình hành động số 25-CTr/HU, ngày 13/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH và Chương trình hành động số 1282-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí Đại diện cho các cơ quan, ban ngành cấp huyện, các trường học trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp thu Chương trình hành động số 25-CTr/HU, ngày 13/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Chương trình hành động số 1282-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Theo đó, chương trình hành động nêu rõ mục tiêu chung và một số mục tiêu cụ thể của các giai đoạn đến năm 2021, đến năm 2025 và giai đoạn đến năm 2030. Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH; cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả theo lĩnh vực chuyên môn của ngành. Công tác khoa giáo phải thực sự hướng về cơ sở, cùng với các địa phương thực hiện vững chắc các tiêu chí thuộc các ngành trong xây dựng Nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân tham gia BHXH, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 25-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

                                                                                          Huy Hoàn