Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
29/03/2019 16:30
460 Chia sẻ

Học tập và làm theo gương Bác chuyên đề năm 2019 - rất cần thiết, thiết thực đối với cán bộ đảng viên và quần chúng ngành Bảo hiểm xã hội

A A

Ngày 26/3/2019, Đảng ủy BHXH tỉnh đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và quần chúng thuộc đảng bộ tham gia học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Lớp học được Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập trung. Trực tiếp truyền đạt, quán triệt chuyên đề: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. Những nội dung cơ bản bản đã được truyền đạt, quán triệt tại lớp học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại lớp học, đảng viên và quần chúng cũng đã được học tập, tiếp thu các nội dung về chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu và đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị.

Đối với ngành Bảo hiểm xã hội, chuyên đề 2019 thực sự là một chuyên đề đặc biệt, rất cần thiết, thiết thực để ngành tiếp tục hoàn thiện, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động đáp ứng yêu nhiệm vụ, nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế xã hội.   

 

                                                                                        Quang Việt