Tổng đài: 02393.855 853 Đường dây nóng: 02393.890 750
...
Cải cách chính sách BHXH: Bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân

Năm 2018, một trong những sự kiện nổi bật trong lĩnh vực BHXH được ghi dấu khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày...

...
Chiều ngày 22/2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác khoa giáo quý I/2019, triển khai Chương trình hành động...
...
BHXH tỉnh Hà Tinh trân trọng giới thiệu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa VII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội