Địa chỉ tiếp nhận
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

 

   1. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Việc gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được thực hiện qua các hình thức sau:         

   1.1. Hình thức phán ánh kiến nghị:

    a) Văn bản;

    b) Điện thoại: Trường hợp tiếp nhận phán ảnh kiến nghị qua điện thoại, cán bộ tiếp nhận phải ghi rõ thời gian nhận điện thoại, tên cá nhân hoặc tổ chức, số điện thoại, nội dung phán ánh, kiến nghị và ký xác nhận vào Phiếu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Cán bộ tiếp nhận điện thoại cần khuyến khích các cá nhân, tổ chức xác nhận lại phán ánh, kiến nghị bằng văn bản;

    c) Kiến nghị trực tiếp;

    d) Email hoặc Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh.

    1.2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, tiếp nhận:

     a) Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

     Số điện thoại chuyên dùng: 0439928017; Email: thutuchanhchinh@vss.gov.vn

     Website: baohiemxahoivn.gov.vn

     b)  Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, số 164, Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh.

     Số điện thoại chuyên dùng: 0393891776; Email: tiepnhanhosobhxhht@gmail.com

     Website:www. bhxhhatinh.gov.vn

 

Văn bản mới
Hỏi đáp
Ai có nghĩa vụ bồi thường, trợ cấp cho NLĐ bị tai nạn ngoài nơi làm việc
Một bạn đọc bandoc@gmail.com
Trong trường hợp NLĐ bị tai nạn ngoài nơi làm việc; NLĐ đã được mua bảo hiểm tai nạn (bảo hiểm thương mại) thì ai có trách nhiệm phải bồi thường, chi trả trợ...
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cần những thủ tục gì?
Bạn đọc diem@wedoinnovation.com.vn
Bên công ty em có một số giấy khám bệnh vào tháng 11 và 12/2017 được hưởng tiền BHYT, nhưng tới tháng 4/2018 công ty em mới nộp lên cho BHXH và bị cơ quan BHXH...
Hưởng lương hưu
Trịnh Thị Xuân trinhthixuan@gmail.com
Đến tháng 12/2018 mẹ tôi đủ 55 tuổi và có 14 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mẹ tôi có nguyện vọng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hằng...