Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

 DANH SÁCH BƯU ĐIỆN HUYỆN VÀ CÁC ĐIỂM CHI TRẢ

(Kèm theo Phụ lục hợp đồng ký ngày 28 /9/2018 giữa BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Địa bàn

Điểm chi trả

Thời gian chi trả

Thời gian quyết toán

Từ ngày

Đến ngày

I

Bưu điện Thành Phố

 

 

 

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

1

Thạch Quý

BĐVH Phường Thạch quý

Ngày 07

Ngày 07

2

Thạch Môn

BĐVH xã Thạch Môn

Ngày 07

Ngày 07

3

Thạch Hạ

Hội trường UBND xã Thạch Hạ

Ngày 07

Ngày 07

4

Tân Giang

Nhà văn hoá KP 7 PhườngTân Giang

Ngày 07

Ngày 07

5

Bắc Hà

Hội quán KP 7 Phường Bắc Hà

Ngày 07

Ngày 08

6

Trần Phú

Hội quán  KP 3 PhườngTrần Phú

Ngày 07

Ngày 07

7

Nam Hà

Hội quán  KP 6 Phường Nam Hà

Ngày 08

Ngày 08

8

Nguyễn Du

Hội quán KP 3 Phường Nguyễn Du

Ngày 08

Ngày 08

9

Thạch Trung

BĐVH xã Thạch Trung

Ngày 08

Ngày 08

10

Thạch Linh

Bưu cục Cầu Đông Phường Thạch Linh

Ngày 08

Ngày 08

11

Thạch Bình

BĐVH vã Thạch Bình

Ngày 09

Ngày 09

12

Đại Nài

BC Cầu Phủ Phường Đại Nài

Ngày 09

Ngày 09

13

Văn Yên

BĐVH Phường Văn Yên

Ngày 09

Ngày 09

14

Thạch Hưng

BĐVH xã Thạch Hưng

Ngày 09

Ngày 09

15

Thạch Đồng

BĐVH xã Thạch Đồng

Ngày 09

Ngày 09

16

Hà Huy Tập

BĐVH Phường Hà Huy Tập

Ngày 09

Ngày 09

II

Bưu điện TX Hồng Lĩnh

 

 

 

 

1

Tổ 1 Phường Nam Hồng

Hội quán TDP  4 Nam Hồng

Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Tổ 2 Phường Nam Hồng

Hội quán TDP 2 Nam Hồng

Ngày 06

Ngày 06

3

Tổ 3 Phường Nam Hồng

Hội quán TDP 3 Nam Hồng

Ngày 06

Ngày 06

4

Tổ 4 Phường Nam Hồng

Hội quán TDP 1 Nam Hồng

Ngày 06

Ngày 06

5

Tổ 1 Phường Bắc Hồng

Hội quán TDP 1, Bắc Hồng

Ngày 08

Ngày 08

6

Tổ 2 Phường Bắc Hồng

Hội quán TDP  9 Bắc Hồng

Ngày 08

Ngày 08

7

Tổ 3 Phường Bắc Hồng

Hội quán TDP 3 Bắc Hồng

Ngày 08

Ngày 08

8

Tổ 4 Phường Bắc Hồng

Hội quán TDP 5 Bắc Hồng

Ngày 08

Ngày 08

9

Tổ 5 Phường Bắc Hồng

Hội quán TDP  8 Bắc Hồng

Ngày 08

Ngày 08

10

Xã Đậu Liêu

Nhà BĐ VHX Đậu Liêu

Ngày 06

Ngày 06

11

Xã Thuận Lộc

Điểm BĐ-VHX Thuận Lộc

Ngày 08

Ngày 08

12

Tổ 1 xã Đức Thuận

Điểm BĐ-VHX Đức Thuận

Ngày 06

Ngày 06

13

Tổ 2 Xã Đức Thuận

Hội quán TDP Thuận Hồng

Ngày 06

Ngày 06

14

Xã Trung Lương

Nhà BĐ VHX Trung Lương

Ngày 06

Ngày 06

III

Bưu điện huyện Hương Sơn

 

 

 

 

1

Sơn Trung

Điểm BĐ-VHX Sơn Trung

Ngày 07

Ngày 07

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Sơn Phú

Điểm BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

3

Sơn Phúc

Điểm BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

4

Sơn Bằng

Điểm BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

5

Sơn Thủy

Điểm BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

6

Sơn Mai

Điểm BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

7

Sơn Hàm

Điểm BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

8

Sơn Hòa

Điểm BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

9

Sơn Thịnh

Điểm BĐ-VHX Sơn Thịnh

Ngày 06

Ngày 06

10

Sơn Tiến

Hội quán Thôn trung tiến, Sơn tiến

Ngày 06

Ngày 06

11

Sơn Lễ

HT UBND xã Sơn Lễ

Ngày 06

Ngày 06

12

Sơn Ninh

Điểm BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

13

Sơn An

Điểm BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

14

Sơn Diệm

Điểm BĐVH xã

Ngày 09

Ngày 09

15

TT Phố Châu

Hội trường UBND TT

Ngày 07

Ngày 07

16

 Sơn Giang

Điểm BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

17

Sơn Quang

Điểm BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

18

Sơn Lĩnh

Điểm BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

19

Sơn Hồng

Điểm BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

20

Sơn lâm

Điểm BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

21

Sơn Trường

Điểm BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

22

Sơn Long

Điểm BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

23

Sơn Trà

Điểm BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

24

Sơn Bình

Điểm BĐ-VHX Sơn Bình

Ngày 08

Ngày 08

25

Sơn châu

Hội quán thôn Đình

Ngày 08

Ngày 08

26

Sơn Hà

Điểm BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

27

Sơn Tân

Điểm BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

28

Sơn Mỹ

Điểm BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

29

Sơn kim 2

Điểm BĐVH xã

Ngày 09

Ngày 09

30

Sơn Kim 1

Hội quán thôn Trưng, Sơn Kim 1

Ngày 09

Ngày 09

31

TT Tây sơn

Nhà Văn hóa Khối 7

Ngày 09

Ngày 09

32

Sơn Tây

Hội trường UBND xã Sơn Tây

Ngày 09

Ngày 09

IV

Bưu điện huyện Đức Thọ

 

 

 

 

1

Tổ 1 Thị Trấn

Hội quán xóm 14 thị trấn

Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Tổ 2 Thị Trấn

Hội quán xóm 5 thị trấn

Ngày 07

Ngày 07

3

Tổ 3 Thị Trấn

Hội quán tổ dân phố 7 thị trấn

Ngày 06

Ngày 06

4

Tổ 1 Tùng Ảnh

Hội Quán thôn Châu Trinh

Ngày 08

Ngày 08

5

Tổ 2 Tùng Ảnh

Hội Quán Thôn Sơn Lễ

Ngày 07

Ngày 07

6

Đức Nhân

Bưu cục chợ trổ

Ngày 09

Ngày 09

7

Đức Hòa

Bưu điện VHX

Ngày 08

Ngày 08

8

Thái Yên

Hội quán xóm 1

Ngày 05

Ngày 05

9

Bùi Xá

Hội quán xóm 4

Ngày 09

Ngày 09

10

Đức Long

Điểm VHX

Ngày 08

Ngày 08

11

Trường Sơn

Hội quán trường khánh

Ngày 07

Ngày 07

12

Trung Lễ

Hội quán xóm 7

Ngày 05

Ngày 05

13

Đức Yên

Hội quán xóm 5

Ngày 09

Ngày 09

14

Đức Thủy

Điểm VHX

Ngày 05

Ngày 05

15

Đức Thịnh

Điểm VHX

Ngày 05

Ngày 05

16

Đức Lạc

Hội trường UBND xã

Ngày 08

Ngày 08

17

Đức Châu

Điểm VHX

Ngày 07

Ngày 07

18

Liên Minh

Hội quán xóm 1

Ngày 07

Ngày 07

19

Đức Dũng

Điểm VHX

Ngày 05

Ngày 05

20

Đức La

Điểm VHX

Ngày 09

Ngày 09

21

Yên Hồ

Hội trường UBND xã

Ngày 09

Ngày 09

22

Tân Hương

Điểm VHX

Ngày 06

Ngày 06

23

Đức Đồng

Hội quán thôn hồng hoa

Ngày 08

Ngày 08

24

Đức Vĩnh

Điểm VHX

Ngày 09

Ngày 09

25

Đức Quang

Điểm VHX

Ngày 09

Ngày 09

26

Đức Lập

Điểm VHX

Ngày 06

Ngày 06

27

Đức Tùng

Điểm VHX

Ngày 07

Ngày 07

28

Đức An

Điểm VHX

Ngày 06

Ngày 06

29

Đức Lâm

Hội quán

Ngày 06

Ngày 06

30

Đức Thanh

Điểm VHX

Ngày 05

Ngày 05

31

Đức Lạng

Điểm VHX

Ngày 08

Ngày 08

V

Bưu điện huyện Vũ Quang

 

 

 

 

1

Xã Sơn Thọ

VHX Sơn Thọ

Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Xã Hương Quang

VHX Hương Quang

Ngày 06

Ngày 06

3

Xã Hương Điền

VHX Hương Điền

Ngày 06

Ngày 06

4

Xã Hương Thọ

VHX Hương Thọ

Ngày 06

Ngày 06

5

Xã Hương Minh

VHX Hương Minh

Ngày 06

Ngày 06

6

Thị trấn Vũ Quang

Bưu điện Huyện Vũ Quang

Ngày 06

Ngày 06

7

Xã Đức Bồng

Trung tâm Viễn thông xã Đức bồng

Ngày 07

Ngày 07

8

Xã Đức Liên

VHX Đức Liên

Ngày 07

Ngày 07

9

Xã Đức Hương

VHX Đức Hương

Ngày 07

Ngày 07

10

Xã Đức Giang

VHX Đức Giang

Ngày 07

Ngày 07

11

Xã Đức Lĩnh

VHX Đức Lĩnh

Ngày 07

Ngày 07

12

Xã Ân Phú

VHX Ân Phú

Ngày 07

Ngày 07

VI

Bưu điện huyện Nghi Xuân

 

 

 

 

1

Xã Xuân Hội

Nhà Bưu điện VHX Xuân Hội

Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Xuân Trường

Nhà Bưu điện VHX Xuân Trường

Ngày 06

Ngày 06

3

Xuân Đan

BĐ Văn hóa xã Xuân Đan

Ngày 06

Ngày 06

4

Xuân Phổ

Nhà Bưu điện VHX Xuân Phổ

Ngày 06

Ngày 06

5

Xuân Hải

BĐ Văn hóa xã Xuân Hải

Ngày 06

Ngày 06

6

Tiên Điền

BĐ Văn hóa xã Tiên Điền

Ngày 06

Ngày 06

7

TT Nghi Xuân

Nhà văn hóa K2, TT Nghi Xuân

Ngày 06

Ngày 06

8

Xuân Giang

Hội trường UBND xã Xuân Giang

Ngày 06

Ngày 06

9

TT Xuân An

Nhà Văn hóa khối 3

Ngày 05

Ngày 05

10

TT Xuân An

Nhà văn hóa khối 9

Ngày 05

Ngày 05

11

Xuân Hồng

Hội trường UBND xã Xuân Hồng

Ngày 05

Ngày 05

12

Xuân Lam

Nhà Bưu điện VHX Xuân Lam

Ngày 05

Ngày 05

13

Xuân Lĩnh

Nhà Bưu điện VHX Xuân Lĩnh

Ngày 05

Ngày 05

14

Xuân Viên

BĐ Văn hóa xã Xuân Viên

Ngày 05

Ngày 05

15

Xuân Mỹ

Nhà Bưu điện VHX Xuân Mỹ

Ngày 05

Ngày 05

16

Xuân yên

Nhà Bưu điện VHX Xuân Yên

Ngày 06

Ngày 06

17

Xuân Thành

Nhà Bưu cục Xuân Thành

Ngày 05

Ngày 05

18

Cổ Đạm

Nhà Bưu cục Cổ Đạm

Ngày 05

Ngày 05

19

Xuân Liên

Nhà Bưu điện VHX Xuân Liên

Ngày 05

Ngày 05

20

Cương Gián

Nhà Bưu điện VHX Cương Gián

Ngày 05

Ngày 05

VII

Bưu điện huyện Can Lộc

 

 

 

 

1

Khối 6 - Thị trấn Nghèn

Bưu điện huyện Can lộc

Ngày 07

Ngày 07

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Bắc Sơn - Thị trấn Nghèn

Nhà văn hóa khối 8 - Bắc Sơn

Ngày 07

Ngày 07

3

Khánh Lộc

BĐ VHX Khánh Lộc

Ngày 07

Ngày 07

4

Vĩnh Lộc

BĐ VHX Vĩnh Lộc

Ngày 07

Ngày 07

5

Gia Hanh (Nhân Lộc)

Bưu điện VHX Gia Hanh

Ngày 07

Ngày 07

6

Thượng Lộc

BĐ VHX Thượng Lộc

Ngày 07

Ngày 07

7

Đại lộc - Thi trấn Nghèn

Nhà văn hóa Đại lộc

Ngày 07

Ngày 07

8

Đồng Lộc

Bưu cục Đồng Lộc

Ngày 07

Ngày 07

9

Trung Lộc

BĐ VHX Trung Lộc

Ngày 07

Ngày 07

10

Mỹ Lộc

BĐ VHX Mỹ Lộc

Ngày 07

Ngày 07

11

Sơn Lộc

BĐ VHX Sơn Lộc

Ngày 07

Ngày 07

12

Quang lộc

BĐ VHX Quang Lộc

Ngày 07

Ngày 07

13

Xuân Lộc

BĐ VHX Xuân Lộc

Ngày 07

Ngày 07

14

Tiến lộc

Bưu điện VHX Tiến Lộc

Ngày 07

Ngày 07

15

Nam Sơn - Thi trấn Nghèn

Nhà văn hóa khối 1 Nam Sơn

Ngày 08

Ngày 08

16

Tùng lộc

BĐ VHX Tùng Lộc

Ngày 09

Ngày 09

17

Thuần Thiện

BĐ VHX Thuần Thiện

Ngày 08

Ngày 08

18

Thiên Lộc

UBND xã Thiên Lộc

Ngày 08

Ngày 08

19

Vượng Lộc

BĐ VHX Vượng Lộc

Ngày 08

Ngày 08

20

Bắc Nghèn - Thi trấn Nghèn

Nhà văn hóa khối 12 Nam Sơn

Ngày 08

Ngày 08

21

Thanh Lộc

BĐ VHX Thanh Lộc

Ngày 08

Ngày 08

22

Yên lộc

BĐ VHX Yên Lộc

Ngày 08

Ngày 08

23

Trường Lộc

Bưu cục Chợ Tổng

Ngày 08

Ngày 08

24

Song Lộc

BĐ VHX Song Lộc

Ngày 08

Ngày 08

25

Kim Lộc

BĐ VHX Kim Lộc

Ngày 08

Ngày 08

26

Phú Lộc

BĐ VHX Phú Lộc

Ngày 08

Ngày 08

27

Nga Lộc

BĐ VHX Nga Lộc

Ngày 08

Ngày 08

VIII

Bưu điện huyện Hương Khê

 

 

 

 

1

Lộc Yên

Điểm BĐVH Lộc Yên

Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Hương Đô

Nhà Bưu điện văn hóa xã Hương đô

Ngày 06

Ngày 06

3

Hương vĩnh

Nhà Bưu điện VHX Hương vĩnh

Ngày 06

Ngày 06

4

Phú Gia

Nhà Bưu điện VHX Phú gia

Ngày 06

Ngày 06

5

Gia phố

Hội quán xóm 4 xã Gia phố

Ngày 06

Ngày 06

6

 Hương Giang

Nhà Bưu điện VHX Hương giang

Ngày 06

Ngày 06

7

Phúc Trạch

Nhà Bưu điện văn hóa xã Phúc trạch

Ngày 07

Ngày 07

8

Hương Trạch

Nhà Ông Lượng xóm Tân Phúc    

Ngày 07

Ngày 07

9

Hương Trạch

Nhà Ông Dần xóm Trung Lĩnh

Ngày 07

Ngày 07

10

Hương Trạch

Hội quán xóm La Khê

Ngày 07

Ngày 07

11

Hương Trạch

BĐ -VHX xã Hương Trạch

Ngày 07

Ngày 07

12

Hương Liên

Nhà BĐVH xã Hương Liên

Ngày 07

Ngày 07

13

Hương Lâm

Hội quán xóm 10 xã Hương Lâm

Ngày 07

Ngày 07

14

 Hương xuân

Nhà Bưu điện VHX Hương xuân

Ngày 07

Ngày 07

15

Thị trấn
Hương khê

 Tổ 1,2,3: Bưu điện Huyện Hương Khê

 

 

16

Thị trấn
Hương khê

Tổ 4: nhà ông Tuấn, khối 19 thị trấn Hương Khê.

Ngày 07

Ngày 08

17

Phú Phong

Nhà BĐVH xã Phú Phong

Ngày 08

Ngày 08

18

Hương Trà

Nhà văn hóa cộng đồng  xã Hương trà

Ngày 08

Ngày 08

19

 Hà Linh

Nhà BĐVH xã Hà Linh

Ngày 08

Ngày 08

20

Phương Mỹ

Nhà Bưu điện VHX Phương Mỹ

Ngày 08

Ngày 08

21

 Phương Điền

Nhà Bưu điện VHX Phương điền

Ngày 08

Ngày 08

22

 Hương Thủy

Nhà Bưu điện văn hóa xã Hương thủy

Ngày 09

Ngày 09

23

 Hương Bình

Nhà Bưu điện VHX Hương bình

Ngày 09

Ngày 09

24

 Hòa Hải

Hội trường UBND xã Hòa Hải

Ngày 09

Ngày 09

25

 Phúc đồng

Bưu cục Phúc đồng

Ngày 09

Ngày 09

26

Hương Long

Nhà Bưu điện VHX Hương Long

Ngày 09

Ngày 09

IX

Bưu điện huyện Thạch Hà

 

 

 

 

1

Thị trấn 1

Trung tâm Bưu điện huyện

Ngày 05

Ngày 05

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Thị trấn 2

Trung tâm Bưu điện huyện

Ngày 06

Ngày 06

3

Xã Thạch Long

Hội trường UBND xã Thạch Long

Ngày 05

Ngày 05

4

Xã Thạch Sơn

Nhà Bưu điện VHX Thạch Sơn

Ngày 05

Ngày 05

5

Xã Thạch Kênh

Nhà Bưu điện VHX Thạch Kênh

Ngày 05

Ngày 05

6

Xã Thạch Liên

Nhà Bưu điện VHX Thạch Liên

Ngày 05

Ngày 05

7

Xã Phù Việt

Nhà Bưu cục Thạch Việt

Ngày 05

Ngày 05

8

Xã Việt Xuyên

Nhà Bưu điện VHX Việt Xuyên

Ngày 05

Ngày 05

9

Xã Thạch Thanh

Nhà Bưu điện VHX Thạch Thanh

Ngày 05

Ngày 05

10

Xã Thạch Tiến

Nhà Bưu điện VHX Thạch Tiến

Ngày 05

Ngày 05

11

Xã Thạch Ngọc

Nhà Bưu điện VHX Thạch Ngọc

Ngày 05

Ngày 05

12

Xã Ngọc Sơn

Nhà Bưu điện VHX Ngọc Sơn

Ngày 05

Ngày 05

13

Xã Thạch Lưu

Nhà Bưu điện VHX Thạch Lưu

Ngày 06

Ngày 06

14

Xã Thạch Đài

Nhà Bưu điện VHX Thạch Đài

Ngày 06

Ngày 06

15

Xã Thạch Vĩnh

Nhà Bưu điện VHX Thạch Vĩnh

Ngày 06

Ngày 06

16

Xã Thạch Xuân

Nhà Bưu điện VHX Thạch Xuân

Ngày 06

Ngày 06

17

Xã Bắc Sơn

Nhà Bưu điện VHX Bắc Sơn

Ngày 06

Ngày 06

18

Xã Thạch Tân

Nhà Bưu điện VHX Thạch Tân

Ngày 06

Ngày 06

19

Xã Thạch Lâm

Nhà Bưu điện VHX Thạch Lâm

Ngày 06

Ngày 06

20

Xã Thạch Hương

Nhà Bưu điện VHX Thạch Hương

Ngày 06

Ngày 06

21

Xã Thạch Điền

Nhà Bưu điện VHX Thạch Điền

Ngày 06

Ngày 06

22

Xã Nam Hương

Nhà Bưu điện VHX Nam Hương

Ngày 06

Ngày 06

23

Xã Thạch Khê

Nhà Bưu điện VHX Thạch Khê

Ngày 07

Ngày 07

24

Xã Thạch Hải

Điểm BĐ-VHX Thạch Hải

Ngày 07

Ngày 07

25

Xã Thạch Đỉnh

Nhà Bưu điện VHX Thạch Đỉnh

Ngày 07

Ngày 07

26

Xã Thạch Bàn

Nhà Bưu điện VHX Thạch Bàn

Ngày 07

Ngày 07

27

Xã Thạch Lạc

Nhà Bưu điện VHX Thạch Lạc

Ngày 07

Ngày 07

28

Xã Thạch Trị

Nhà Bưu điện VHX Thạch Trị

Ngày 07

Ngày 07

29

Xã Thạch Văn

Nhà Bưu điện VHX Thạch Văn

Ngày 07

Ngày 07

30

Xã Thạch Hội

Nhà Bưu điện VHX Thạch Hội

Ngày 07

Ngày 07

31

Xã Thạch Thắng

Nhà Bưu điện VHX Thạch Thắng

Ngày 07

Ngày 07

32

Xã Tượng Sơn

Nhà Bưu điện VHX Tượng Sơn

Ngày 07

Ngày 07

X

Bưu điện huyện Cẩm Xuyên

 

 

 

 

1

Cẩm Quang

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Cẩm Bình

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

3

Cẩm Thành

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

4

Cẩm Vịnh

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

5

Bắc Thị trấn

Hội trường tổ 15

Ngày 06

Ngày 06

6

Cẩm Quan 1

Hội trường thôn 3

Ngày 06

Ngày 06

7

Cẩm Quan 2

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

8

Cẩm Duệ

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

9

Cẩm Thạch

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 06

10

Cẩm Mỹ

Hội trường UBND xã Cẩm Mỹ

Ngày 06

Ngày 06

11

Cẩm Tiến

Hội trường tổ 15

Ngày 06

Ngày 06

12

Cẩm Thịnh

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

13

Cẩm Sơn

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

14

Cẩm Hà

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

15

Cẩm Lộc

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

16

Cẩm Lĩnh

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

17

Cẩm Lạc

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

18

Cẩm Minh

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 07

19

Cẩm Trung

Hội trường UBND xã

Ngày 07

Ngày 07

20

Cẩm Hưng

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

21

Cẩm Thăng

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

22

Cẩm Phúc

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

23

Cẩm Dương

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

24

Cẩm Hoà

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

25

Cẩm Nhượng

Bưu điện Cẩm Nhượng

Ngày 08

Ngày 08

26

TT Thiên Cầm

Hợp tác xã

Ngày 08

Ngày 08

27

Cẩm Huy

Hội trường UBND xã

Ngày 08

Ngày 08

28

Cẩm Huy (Huy Tiến)

Hội trường thôn

Ngày 08

Ngày 08

29

Thị trấn Cẩm Xuyên

Hội trường tổ 14

Ngày 08

Ngày 08

30

Cẩm Yên

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

31

Cẩm Nam

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 08

XI

Bưu điện huyện Kỳ Anh

 

 

 

 

1

Xã Kỳ Tân

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Tân

Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

Xã Kỳ Hợp

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Hợp

Ngày 06

Ngày 06

3

Xã Kỳ Lâm

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Lâm

Ngày 06

Ngày 06

4

Xã Kỳ Lạc

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Lạc

Ngày 06

Ngày 06

5

Xã Kỳ Sơn

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Sơn

Ngày 06

Ngày 06

6

Xã Kỳ Thượng

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Thượng

Ngày 06

Ngày 06

7

Xã Kỳ Trung

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Trung

Ngày 06

Ngày 06

8

Xã Kỳ Tây

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Tây

Ngày 06

Ngày 06

9

Xã Kỳ Văn

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Văn

Ngày 06

Ngày 06

10

Kỳ Phong

Hội trường UBND xã Kỳ Phong

Ngày 07

Ngày 07

11

Kỳ Bắc

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Bắc

Ngày 07

Ngày 07

12

Kỳ Xuân

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Xuân

Ngày 07

Ngày 07

13

Kỳ Tiến

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Tiến

Ngày 07

Ngày 07

14

Kỳ Giang

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Giang

Ngày 07

Ngày 07

15

Kỳ Đồng

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Đồng

Ngày 07

Ngày 07

16

Kỳ Phú

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Phú

Ngày 07

Ngày 07

17

Kỳ Khang

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Giang

Ngày 07

Ngày 07

18

Kỳ Thọ

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Thọ

Ngày 07

Ngày 07

19

Kỳ Thư

Nhà riêng Ông Tiềm xóm 7

Ngày 07

Ngày 07

20

Kỳ Thư

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Thư

Ngày 07

Ngày 07

21

Kỳ Hải

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Hải

Ngày 07

Ngày 07

22

Kỳ Châu

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Châu

Ngày 07

Ngày 07

XII

Bưu điện huyện Lộc Hà

 

 

 

 

1

Bình Lộc

Điểm BĐ-VHX Bình Lộc

Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

An Lộc

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 06

3

Tân Lộc

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 06

4

Thịnh Lộc

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 06

5

Hồng Lộc

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 06

6

Ích Hậu

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 06

7

Phù Lưu

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 06

8

Thạch Kim

Bưu cục Thạch Kim

Ngày 07

Ngày 07

9

Thạch Bằng

Điểm BĐ-VHX

Ngày 07

Ngày 07

10

Mai Phụ

Điểm BĐ-VHX

Ngày 07

Ngày 07

11

Hộ Độ

Điểm BĐ-VHX

Ngày 07

Ngày 07

12

Thạch Châu

Điểm Bưu Điện Huyện

Ngày 07

Ngày 07

13

Thạch Mỹ

Điểm BĐ-VHX

Ngày 07

Ngày 07

XIII

Bưu điện Thị xã Kỳ Anh

 

 

 

 

1

Khu phố 1 , kp2 , kp3 , châu phố

Hội trường tổ dân phố 1 p sông trí

     Ngày 06

Ngày 06

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc tính từ ngày chi trả xong (ngày chi trả xong tính từ ngày 10 hàng tháng)

2

khu phố Hưng hòa , hưng thịnh , hưng bình

Hội trường tổ dân phố Hưng hòa  sông trí

Ngày 06

Ngày 06

3

Kỳ Hoa

BĐVHX Kỳ Hoa

Ngày 06

Ngày 06

4

Kỳ Hưng

BĐVHX Kỳ Hưng

Ngày 06

Ngày 06

5

Kỳ Hà

BĐVHX Kỳ Hà

Ngày 06

Ngày 06

6

Kỳ Ninh

BĐVHX Kỳ Ninh

Ngày 06

Ngày 06

7

Khu phố Hưng Lợi . Hưng Nhân

Hội Trường tổ dân phố Hưng Lợi

Ngày 07

Ngày 07

8

Kỳ Trinh

BĐVHX Kỳ Trinh

Ngày 07

Ngày 07

9

Kỳ Thịnh

BĐVHX Kỳ Thịnh

Ngày 07

Ngày 07

10

Kỳ Lợi

Hội trường thôn Hải Phong 1

Ngày 07

Ngày 07

11

Kỳ Lợi

Nhà ông Tính, thôn Hải Phong 2 (Khu tái định cư xã Kỳ Trinh)

Ngày 07

Ngày 07

12

Kỳ Lợi

BĐ-VHX Kỳ Lợi

Ngày 07

Ngày 07

13

Kỳ Long

Bưu cục Kỳ Long

Ngày 07

Ngày 07

14

Kỳ Liên

Nhà Giao dịch một cửa UBND phường

Ngày 07

Ngày 07

15

Kỳ Phương

BĐVHX Kỳ Phương

Ngày 07

Ngày 07

16

Kỳ Nam

BĐVHX Kỳ Nam

Ngày 07

Ngày 07

 

 

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN HUYỆN, ĐỊA CHỈ CHI TRẢ TRỌ CẤP THẤT NGIỆP VÀ CÁC CHÉ Độ BHXH MỘT LẦN
(Kèm số 910 /BHXHHT-BĐHT ký ngày 06/10/2016 giữa BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Bưu điên tỉnh Hà Tĩnh)

 

TT

Địa bàn

Địa chỉ chi trả

Thòi gian chi trả

1

Bưu điện thành Phố

Số 8 - Trần Phú - thành Phố Hà Tĩnh

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

2

Bưu điện Huyện Kỳ Anh

Xóm 8 - xã Kv Phong - Huyện Kỳ Anh

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

3

Bưu điện Huyện Cẩm Xuyên

173 - Đường Hà Huy Tập - thị trấn Cẩm Xuyên - huyện cẩm Xuyên

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

4

Bưu điện Huyện Thạch Hà

Tổ dân phố 5 - Thị trấn Thạch Hà -huyện Thạch Hà

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

5

Bưu điện Huyện Can Lộc

Số 139- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

6

Bưu điện thị xã Hồng Lĩnh

Số 70- Đường Quang Trung - phường Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

7

Bưu điện Huyện Nghi Xuân

Khu phố 2 - thị trấn Nghi Xuân - huyện Nghi Xuân.

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

8

Bưu điện Huyện Đức Thọ

Tổ dân phố 5 - Thị trấn Đức Thọ - huyện Đức Thọ

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

9

Bưu điện Huyện Hương Sơi

Khối 3- thị trấn Phố Châu- huyện Hương Sơn.

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

10

Bưu điện Huyện Hương Kh

Số 400 - Đường Trần Phú - thị trấn Hương Khê - huyện Hương Khê

Tât cả các ngày làm việc trong tháng

11

Bưu điện Huyện Vũ Quang

Tố dân phố 4 - thị trấn Vũ quang - huyện Vũ Quang

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

12

Bưu điện Huyện Lộc Hà

Thị tứ Thạch Châu - huyện Lộc Hà

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

13

Bưu điện Thị xã Kỳ Anh

Tổ dân phố 1 - phường Sông trí - thị xã Kỳ Anh.

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Văn bản mới
Hỏi đáp
Ai có nghĩa vụ bồi thường, trợ cấp cho NLĐ bị tai nạn ngoài nơi làm việc
Một bạn đọc bandoc@gmail.com
Trong trường hợp NLĐ bị tai nạn ngoài nơi làm việc; NLĐ đã được mua bảo hiểm tai nạn (bảo hiểm thương mại) thì ai có trách nhiệm phải bồi thường, chi trả trợ...
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cần những thủ tục gì?
Bạn đọc diem@wedoinnovation.com.vn
Bên công ty em có một số giấy khám bệnh vào tháng 11 và 12/2017 được hưởng tiền BHYT, nhưng tới tháng 4/2018 công ty em mới nộp lên cho BHXH và bị cơ quan BHXH...
Hưởng lương hưu
Trịnh Thị Xuân trinhthixuan@gmail.com
Đến tháng 12/2018 mẹ tôi đủ 55 tuổi và có 14 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mẹ tôi có nguyện vọng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hằng...