Nội dung thông báo
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

Mức lương tôi thiêu vùng mới từ ngày 01/01/2019

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ). Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn một số nội dung về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) như sau:

 1. Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 157/2018/NĐ- CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.
 2. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 • Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tô hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn: thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh.
 • Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tô chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã còn lại.
 • Mức lương tối thiểu vùng quy định ở trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức trả lương cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:
 • Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người làm công việc giản đơn nhất;
 • Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định 157/2018/NĐ-CP.
 • Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 • Người lao động ký hợp HĐLĐ tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại thành phó Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh nhưng làm việc ở các vùng khác thì mức tiền lương ghi trên hợp đồng để làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là mức lương theo HĐLĐ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn làm việc ghi trong HĐLĐ.
 1. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động
 • Rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị xây dựng để điều chỉnh lại cho phù hợp. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương ghi trong HĐLĐ làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng;
 • Chậm nhất đến 28/02/2019 đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động về cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đăng ký tham gia để làm căn cứ thu và giải quyết chế độ cho người lao động.
 • Đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm hoặc không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên đây, dẫn đến còn tình trạng người lao động có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho bằng mức lương tối thiểu vùng quy định từ 01/01/2019. Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện, nếu đơn vị nào thực hiện chậm trễ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý thu để xem xét giải quyết

Chia sẻ