Nội dung thông báo
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

Lịch phát sóng dự kiến các chủ đề tuyên truyền chính sách

Bảng 1: Lịch phát sóng dự kiến các chủ đề tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN
trên kênh VTV3 tháng 04/2019

Số chương trình

Ngày phát sóng

Lĩnh vực

Tên tiểu phẩm

34

2/4/2019

BHXH

số 56

Mức đóng BHYT hàng tháng

35

3/4/2019

BHXH

số 57

Mức hưởng chế độ ốm đau của Bảo hiểm xã hội

36

4/4/2019

BHXH

số 58

Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con.

37

5/4/2019

BHXH

số 59

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (2)

39

9/4/2019

BHXH

số 60

Vi phạm về giữ sổ BHXH của người lao động khi nghỉ

40

10/4/2019

BHXH

số 61

BHXH Mức-bình-quân-tiền-lương-tháng-đóng-BHXH-để-tính-lương-hưu

41

11/4/2019

BHXH

số 62

BHXH Chế độ trợ cấp một lần cho lao động bị bệnh nghề nghiệp

42

12/4/2019

BHXH

số 63

Quy định về trục lợi BHYT

44

16/04/2019

BHXH

số 64

BHXH Mức-lương-hưu-hàng-tháng

Bảng 2: Lịch phát sóng chương trình tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN
trên kênh VTV1 Tuần 1 tháng 04/2019

STT

Ngày

phát sóng

Chương trình

Giờ phát sóng

Chủ đề

1

02/04/2019

(Thứ Ba)

Bản tin

Tài chính – Kinh doanh

21h – 22h

Ghi chú: Do đặc thù của bản tin, phóng sự, các chủ đề cụ thể của hai chương trình sẽ được gửi cho BHXH vào thứ Hai hàng tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Lịch phát sóng chương trình tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN
trên kênh VTV1 Tuần 1 tháng 04/2019

STT

Ngày

phát sóng

Chương trình

Giờ phát sóng

Chủ đề

1

02/04/2019

(Thứ Ba)

Bản tin

Tài chính – Kinh doanh

21h – 22h

Ghi chú: Do đặc thù của bản tin, phóng sự, các chủ đề cụ thể của hai chương trình sẽ được gửi cho BHXH vào thứ Hai hàng tuần.

2

03/04/2019

(Thứ Tư)

Chuyển động 24h

18h30

Chia sẻ