Lịch công tác
Tuần làm việc thứ 29 từ ngày 15-07-2019 đến ngày 19-07-2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:00 Họp tại Thành ủy Thành ủy
Hôm nay, 18-07-2019