Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

Đăng ký thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng

Nguyễn Văn Ký vankyg8@gmail.com 12/29/2016 2:39:11 PM
Hiện nay thời hạn đăng ký BH thất nghiệp là bao nhiêu ngày kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. NLĐ có thể đăng ký ở địa hương khác nơi đóng BH thất nghiệp không? Có trường hợp nào đựơc phép đăng ký thất nghiệp muộn không? Cần có những thủ tục gì?
Trả lời

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 32/2010/BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BH thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tu số 04 ngày 01/01/2013 của Bộ LĐ-TB&XH thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày NLĐ chấm dứt HĐLD, nếu NLĐ chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp th ìNLĐ phải trực tiếp đến Trung tâm GTVL nơi đã làm việc trước khi chấm dứt HĐLĐ để đăng ký thất nghiệp.

Trường hợp NLĐ có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm GTVL không phải là nơi đã làm việc trước khi chấm dứt HĐLD thì khi đăng ký TN phải có xác nhận về chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm GTVL nơi đã làm việc trước khi chấm dứt HĐLĐ.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung thì những trường hợp NLĐ đăng ký thất nghiệp quá thời hạn nhưng nhiều nhất không quá 7 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định thì được đăng ký thất nghiệp và xem xét giải quyết hưởng BH thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

-         Bị ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của BV cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên.

-         Bị tai nạn có giấy xác nhận của BV cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xác nhận của CSGT đối với trường hợp bị TNGT.

Do thiên tai, dịch hoạ có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo đơn đề nghị của NLĐ