Hỏi đáp
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

Hưởng lương hưu

Trịnh Thị Xuân trinhthixuan@gmail.com 11/10/2018 12:00:00 AM
Đến tháng 12/2018 mẹ tôi đủ 55 tuổi và có 14 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mẹ tôi có nguyện vọng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hằng tháng. Vậy trường hợp của mẹ tôi có được đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu hay không?
Trả lời Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội thì đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu nhưng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng gồm hằng tháng, hàng quý, 06 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần thì còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu. Căn cứ quy định nêu trên, mẹ của bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Về phương thức đóng, khi đủ 55 tuổi mẹ của bạn có thể đóng ngay một lần cho 06 năm còn thiếu để được hưởng lương hưu theo quy định