Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
2 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
3 Giải quyết hưởng chế độ thai sản 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
4 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
5 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần 3 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
6 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
7 Nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: tại cơ quan BHXH, qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
8 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
9 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
10 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư 3 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
11 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
12 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
13 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
14 Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
15 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
16 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 3 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
17 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
18 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
19 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
20 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước 3 Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
21 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh 4 Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
22 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH 2 Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
23 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận 2 Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
24 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. 4 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Quận/ huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
25 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. 3 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
26 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. 4 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
27 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 3 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
28 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế 3 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu