Dịch vụ công trực tuyến
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. 4 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Quận/ huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
2 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận 2 Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp BHXH tỉnh/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
3 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp 2 Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp BHXH tỉnh/huyện, Cơ quan bưu điện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
4 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng. 2 Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp BHXH tỉnh, BHXH huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
5 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
6 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
7 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
8 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội a) Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: BHXH huyện/tỉnh nơi giải quyết và nơi người hưởng chuyển đến. b) Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: BHXH huyện nơi chi trả và BHXH tỉnh/huyện nơi chuyển đến. Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
9 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
11 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
12 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
13 Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
14 Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
15 Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
16 Giải quyết hưởng BHXH một lần 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
17 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
18 Giải quyết hưởng chế độ thai sản 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
19 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
20 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
21 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 2 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
22 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 4 Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
23 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. 3 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
24 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. 4 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
25 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 3 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu
26 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế 3 Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Mô tả
Chi tiết
Biểu mẫu