Danh sách đại lý thu
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750
STT Tên đại lý Họ tên Số điện thoại Địa chỉ Đường dây nóng cơ quan BHXH
1 Bưu điện văn hóa Phường Kỳ Trinh. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Phương 0941751853 TDP Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
2 Bưu điện văn hóa Phường Kỳ Phương. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hồng Mỹ 0975076647 TDP Nhân Thắng, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
3 Bưu điện văn hóa xã Kỳ Ninh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoà 01697291249 thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
4 Bưu điện văn hóa Phường Kỳ Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Mai 0976376833 TDP Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
5 Bưu điện văn hóa xã Kỳ Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hồng Nội 0967865183 thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
6 Bưu điện văn hóa xã Kỳ Lợi. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0917002672 thôn 3-Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
7 Bưu điện văn hóa xã Kỳ Nam. Điểm thu BHXH-BHYT Mai Thị Chung 0917598996 thôn Minh Đức, xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
8 Bưu điện văn hóa xã Kỳ Hoa. Điểm thu BHXH-BHYT Thiều Thị Mỹ 01252171615 Thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
9 Bưu điện văn hóa xã Kỳ Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Nhân 01665402439 thôn Tân Tiến, xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
10 Hội phụ nữ xã Kỳ Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Mai Thị Tình 01675166990 thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
11 Hội phụ nữ xã Kỳ Lợi. Điểm thu BHXH-BHYT Chu Thị Thùy 0975918850 thôn 3, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
12 Hội phụ nữ Phường Kỳ Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Quế 0965667776 TDP Long Hải, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
13 Hội phụ nữ Phường Kỳ Long. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Luyến 0979090545 TDP Long Hải, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
14 Hội phụ nữ Phường Kỳ Phương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 0931370079 TDP Nhân hòa, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
15 Hội phụ nữ Phường Kỳ Phương. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Thứ 0983879116 TDP Nhân hòa, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
16 Hội phụ nữ Phường Kỳ Phương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiệu 0966652230 TDP Nhân hòa, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
17 Hội phụ nữ Phường Kỳ Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lộc 0982254142 TDP Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
18 Hội phụ nữ Phường Kỳ Trinh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Kim Dung 0976866447 TDP Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
19 Hội phụ nữ xã Kỳ Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thương 01682857050 thôn Tân Tiến, xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
20 Hội phụ nữ Phường Sông Trí. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Thị Dung 0989692168 Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
21 Hội phụ nữ xã Kỳ Hoa. Điểm thu BHXH-BHYT Doãn Thị Lý 0963599046 thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
22 Hội nông dân Phường Kỳ Long. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thành Trung 0903140038 TDP Long Hải, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
23 Hội nông dân Phường Kỳ Phương. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tình 01697005451 TDP Nhân Hòa, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
24 Hội nông dân Phường Kỳ Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Thị Huệ 01683969135 TDP Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
25 Hội nông dân xã Kỳ Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lý 0982137713 thôn Tân Tiến, xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
26 Hội nông dân Phường Kỳ Trinh. Điểm thu BHXH-BHYT Đậu Thị Hải 01627792376 TDP Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
27 Hội nông dân Phường Kỳ Trinh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Hiền 0976371182 TDP Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
28 Hội nông dân Phường Sông Trí. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Diễn 0967552487 TDP 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
29 Hội nông dân Phường Sông Trí. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Anh 0987219171 TDP 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
30 Trạm y tế xã Kỳ Hoa. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 01638648198 thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
31 Trạm y tế Phường Sông Trí. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Đình Quế 09777298239 Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
32 UBND Phường Kỳ Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Cương 0972300099 TDP Hoành Nam, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
33 UBND Phường Kỳ Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hương 0973248218 TDP Liên Sơn, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
34 UBND Phường Kỳ Trinh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Duyên 01252197092 TDP Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
35 UBND Phường Kỳ Trinh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lĩnh 01683800963 TDP Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
36 UBND Phường Kỳ Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Dung 0988805436 TDP Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
37 UBND Phường Kỳ Phương. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Diệu Thúy 01699999373 TDP Nhân hòa, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
38 UBND Phường Kỳ Long. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Niềm 0963942878 TDP Tân Long, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
39 UBND Phường Kỳ Long. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hương Trà 01263144383 TDP Tân Long, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
40 UBND Phường Kỳ Long. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xuyến 0975642603 TDP Tân Long, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
41 UBND Phường Kỳ Long. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Đình Chúng 0978921780 TDP Tân Long, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
42 UBND Phường Kỳ Long. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Thị Thu 0936364839 TDP Tân Long, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
43 UBND Phường Sông Trí. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thủy 0965666287 TDP 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
44 UBND Phường Sông Trí. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Xuân 0969900568 Hưng Nhân, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
45 UBND Phường Sông Trí. Điểm thu BHXH-BHYT Tô Thị Tuyết Mai 0972334408 TDP 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
46 UBND xã Kỳ Hoa. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thái Sơn 0979336461 Thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
47 UBND xã Kỳ Hoa. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Loan 0979566385 Thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
48 UBND xã Kỳ Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Thu Hà 0976708201 thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 02393.866.998
49 Bưu điện xã Hồng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Phượng 02393843069 Thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
50 Bưu điện xã Thịnh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Anh Thơ 01205986102 Thôn Quang Trung, Xã Thịnh Lôc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
51 Bưu điện xã Tân Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Cẩm 01256096003 Thôn Kim Tân, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
52 Bưu điện xã Mai Phụ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Lợi 01685655946 Thôn Hợp Tiến, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
53 Bưu điện xã Thạch Bằng. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hạnh 0917038992 Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
54 Bưu điện xã Thạch Kim. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Thương 0915183888 Thôn Liên Tân, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
55 Bưu điện xã Hộ Độ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hải 0982086024 Thôn Yên Thọ, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
56 Bưu điện xã Thạch Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Ngọc 0941193678 Thôn Hồng Lạc, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
57 Bưu điện xã Thạch Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Huyền 0915975636 Thôn Hữu Ninh, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
58 Bưu điện xã Phù Lưu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Mai 01238485008 Thôn Thanh Mỹ, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
59 Bưu điện xã Ích Hậu. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Lan 0983351788 Thôn Thống Nhất, Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
60 Bưu điện xã Bình Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Linh 0944253486 Thôn 2, Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
61 Bưu điện xã An Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hà 02393843075 Thôn Quyết Thắng, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
62 Hội Nông dân xã Hồng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyến Đức Tuấn 0913764681 Thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
63 Hội Nông dân xã Thịnh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Quý 01644659878 Thôn Quang Trung, Xã Thịnh Lôc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
64 Hội Nông dân xã Tân Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Trọng Thảo 0911307012 Thôn Kim Tân, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
65 Hội Nông dân xã Mai Phụ. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Lâm 0942902996 Thôn Hợp Tiến, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
66 Hội Nông dân xã Thạch Bằng. Điểm thu BHXH-BHYT Đào Văn Tình 01684047881 Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
67 Hội Nông dân xã Thạch Kim. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Văn Quân 0917250456 Thôn Long Hải, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
68 Hội Nông dân xã Hộ Độ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hoa 0912937299 Thôn Yên Thọ, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
69 Hội Nông dân xã Thạch Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Anh Đức 01642777279 Thôn Hồng Lạc, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
70 Hội Nông dân xã Thạch Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Chất 0911484112 Thôn Hữu Ninh, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
71 Hội Nông dân xã Phù Lưu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Trọng Tuấn 0947984293 Thôn Thanh Ngọc, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
72 Hội Nông dân xã Ích Hậu. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Kim Quy 0911100451 Thôn Thống Nhất, Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
73 Hội Nông dân xã Bình Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị mai 0911899982 Thôn 2, Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
74 Hội Phụ Nữ xã Hồng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Thủy 0968135216 Thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
75 Hội Phụ Nữ xã Thịnh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT trần thị nhàn 0973572336 Thôn Quang Trung, Xã Thịnh Lôc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
76 Hội Phụ Nữ xã Tân Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Liên 0914204869 Thôn Kim Tân, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
77 Hội Phụ Nữ xã Mai Phụ. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Lâm 0942902996 Thôn Hợp Tiến, Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
78 Hội Phụ Nữ xã Thạch Bằng. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Ái 0947986881 Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
79 Hội Phụ Nữ xã Thạch Kim. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Liên 01638747842 Thôn Long Hải, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
80 Hội Phụ Nữ xã Hộ Độ. Điểm thu BHXH-BHYT Quách Thị Nhàn 0974120874 Thôn Yên Thọ, Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
81 Hội Phụ Nữ xã Thạch Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Tớm 01263070082 Thôn Hồng Lạc, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
82 Hội Phụ Nữ xã Thạch Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Hiền 0947285306 Thôn Hữu Ninh, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
83 Hội Phụ Nữ xã Phù Lưu. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Ngụ 0917945234 Thôn Thanh Ngọc, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
84 Hội Phụ Nữ xã Ích Hậu. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hải 0985730547 Thôn Thống Nhất, Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
85 Hội Phụ Nữ xã Bình Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thu 0948.092.267 Thôn 2, Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
86 Hội Phụ Nữ xã An Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lý 0975121069 Thôn Quyết Thắng, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
87 UBND xã Hồng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Nga 0973002226 Thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
88 UBND xã An Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hân 0976729897 Thôn Quyết Thắng, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
89 UBND xã Thạch Bằng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xuân Sang 0985822985 Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
90 UBND xã Thạch Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê văn Thân 0984410522 Thôn Hữu Ninh, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
91 UBND xã Tân Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Thu 0975026057 Kim Tân, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 091.7912.568
92 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quỳnh 01636910739 Trung Hải, Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
93 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Hợp. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Yến 0977343813 Minh Tân, Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
94 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Xuân Hoa 0917041032 Lạc Vinh, Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
95 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Thượng. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Giang 0979018464 Trung Tiến, Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
96 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Quý 0984777257 Mỹ Lợi, Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
97 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huyền 01637773772 Đông Hà, Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
98 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hòa Hiệp 0989773082 Thuận Châu, Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
99 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Thư. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Duy Anh 0919644345 Trung Giang, Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
100 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nhung 0975595831 Trung Thượng, Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
101 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Tây. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Trang 01689239779 Hồng Xuân, Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
102 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lân 01689239779 Sơn Tây, Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
103 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 0943961098 Mỹ Liên, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
104 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hà 0913887677 Đông Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
105 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thái Hòa 0932377994 Phú Trung, Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
106 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Hà Thị Xuân 0989547736 Đồng Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
107 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Khang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 0987886099 Đồng Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
108 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Lượng 0977236466 Tân Giang, Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
109 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Chuẩn 0393604298 Quang Trung, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
110 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hạnh 0973315823 Hưng Phú, Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
111 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Bắc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hà 01643658408 Hợp Tiến, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
112 Điểm bưu điện văn hóa xã Kỳ Phong. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thìn 01654877591 Bắc Sơn, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
113 Đoàn Thanh niên xã Kỳ Thượng. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Anh Dũng 0919107200 Tiến Thượng, Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
114 Hội Nông dân xã Kỳ Thượng. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Quang Vũ 0917527266 Trung Tiến, Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
115 Hội Nông dân xã Kỳ Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Bình Trọng 0962865977 Đông Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
116 Hội Nông dân xã Kỳ Thư. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thanh Hồng 0911084718 Trung Giang, Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
117 Hội Nông dân xã Kỳ Tây. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Văn Lệ 0979814036 Trung Xuân, Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
118 Hội Nông dân xã Kỳ Tây. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Minh 01669675910 Tây Xuân, Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
119 Hội Nông dân xã Kỳ Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoài 0979200645 Sơn Bình 2, Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
120 Hội Nông dân xã Kỳ Phong. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thanh Hải 0963894568 Tuần Tượng, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
121 Hội Nông dân xã Kỳ Hợp. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Chiến 0975268886 Minh Tân, Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
122 Hội Nông dân xã Kỳ Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Minh Thỏa 0976256874 Nam Hải, Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
123 Hội Nông dân xã Kỳ Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Vân 0969731312 Hồ Vân Giang, Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
124 Hội Nông dân xã Kỳ Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thanh Huyền 0975794168 Đồng Trụ Đông, Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
125 Hội Nông dân xã Kỳ Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Hường 01679432047 Mỹ Liên, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
126 Hội Nông dân xã Kỳ Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thơm 0975795736 Tân Thọ, Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
127 Hội Nông dân xã Kỳ Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ngà 01657602900 Lạc Vinh, Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
128 Hội Nông dân xã Kỳ Khang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hường 0969910999 Đồng Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
129 Hội Nông dân xã Kỳ Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Gái 0975557600 Bắc Châu, Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
130 Hội Nông dân xã Kỳ Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Liên 01699833389 Lê Lợi, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
131 Hội Nông dân xã Kỳ Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Tám 0966046356 Hưng Phú, Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
132 Hội Nông dân xã Kỳ Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Đình Liên 0945956055 Hải Hà, Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
133 Hội Nông dân xã Kỳ Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Lý 0972105222 Tân Giang, Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
134 Hội Nông dân xã Kỳ Bắc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Liên 01663282280 Phương Giai, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
135 Hội Nông dân xã Kỳ Bắc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phận 01672255044 Lạc Tiến, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
136 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Thượng. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thanh Duyện 0915994657 Phúc Thành, Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
137 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Vân 0983985167 Bắc Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
138 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Thư. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Lân 01676773483 Đan Trung, Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
139 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Nhung 0984668641 Trung Thượng, Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
140 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Huyền 0978815792 Phú Lợi, Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
141 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Tây. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Tuyết 01682988408 Nam Xuân, Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
142 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Lý Thị Hương 01639899721 Sơn Trung 2, Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
143 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Chiêm 0987245518 Mỹ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
144 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Phong. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Mai Hiên 01678687629 Hòa Bình, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
145 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Hợp. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thúy Mùi 0966984869 Minh Châu, Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
146 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Vân 01692401286 Trung Hải, Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
147 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hưởng 0975294319 Hồ Vân Giang, Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
148 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Thu Hồng 0963047278 Nam Mỹ Lợi, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
149 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Nghĩa 01645820641 Sơn Nam, Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
150 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Toàn 01668787757 Lạc Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
151 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Khang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Liên 0982806557 Đồng Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
152 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Mạnh 01682030705 Châu Long, Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
153 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hải 0964191661 Quang Trung, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
154 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Liên 01648587618 Sơn Thịnh, Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
155 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 0975450554 Nam Hà, Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
156 Hội Phụ Nữ xã Kỳ Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Minh Luyến 0989470599 Tân Giang, Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
157 Hội Phụ nữ xã Kỳ Bắc. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Lam 01692038139 Phương Giai, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
158 Trạm y tế xã Kỳ Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Hường 0979175801 Lạc Vinh, Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
159 Trạm y tế xã Kỳ Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Thủy 02393605085 Đông Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
160 Trạm y tế xã Kỳ Thư. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Bích Ngọc 0975296087 Hưng Lợi, Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
161 Trạm y tế xã Kỳ Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ninh 0948678254 Hoa Đông, Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
162 Trạm y tế xã Kỳ Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Anh Hân 0978940383 Đồng Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 02393.866.383
163 Bưu điện xã Cẩm Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Huyền Trang 0974347901 Thôn 2, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
164 Bưu điện xã Cẩm Nhượng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hồng Hạnh 09420113878 Tân Hải, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
165 Bưu điện Thị trấn thiên Cầm. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thanh Châu 0947931073 Trần phú, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
166 Bưu điện xã Cẩm thành. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Dung 0946041280 Đồng Bàu, Xã Cẩm thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
167 Bưu điện xã Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Oanh 01677268146 Thôn 7, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
168 Bưu điện xã Cẩm lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Liên 01248469047 Đông Sơn, Xã Cẩm lộc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
169 Bưu điện xã Cẩm Vịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Lý 01248267430 Yên Khánh, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
170 Bưu điện xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hiền 0915980737 Thanh Sơn, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
171 Bưu điện xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Biện Thị Ái 01227257215 Thôn 10, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
172 Bưu điện xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xuân 0984788976 Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
173 Bưu điện xã Cẩm Thạch. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Vân 0972120378 Na Trung, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
174 Bưu điện xã Cẩm Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Phan THị Liên 0948308486 Thôn 7, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
175 Bưu điện xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT Đậu Thị Thương 0948972057 Chu Trinh, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
176 Bưu điện xã Cẩm Phúc . Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thanh Châu 0947931073 Thôn 2, Xã Cẩm Phúc , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
177 Bưu điện xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 01248929121 Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
178 Bưu điện xã Cẩm Hoà . Điểm thu BHXH-BHYT Trần Bá Tú 0913019893 Quý Hòa, Xã Cẩm Hoà , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
179 Bưu điện xã Cẩm Yên . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Vân 0974596088 Hồ Phượng, Xã Cẩm Yên , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
180 Bưu điện xã Cẩm dương. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Thố 01245353937 Trung Dương, Xã Cẩm dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
181 Bưu điện xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Hưng 01296745657 Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
182 Bưu điện xã Cẩm Sơn . Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Lan 0917334336 Lĩnh Sơn, Xã Cẩm Sơn , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
183 Bưu điện xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Hoè 01699748278 Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
184 Bưu điện xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Ánh Nguyệt 0975832218 Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
185 Bưu điện xã Cẩm Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Hằng 01678693519 Thôn 5, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
186 Bưu điện xã Cẩm Hà . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Loan 01677886499 Trung Thắng, Xã Cẩm Hà , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
187 Bưu điện xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 01219003956 Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
188 Hội Phụ Nữ thị trấn Cẩm Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ái Nhân 01669806779 tdp 13, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
189 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Loan 01692839354 Thanh Sơn, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
190 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nhuần 0984577439 Thôn 7, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
191 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng Tuấn 01699052216 Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
192 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Thành. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Phương 0988176339 Đồng Bàu, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
193 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Vịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Định 0963876778 Yên Khánh, Xã Cẩm Vịnh , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
194 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nhi 0982409135 Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
195 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu Hiền 01233360565 Thôn 10, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
196 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hường 0975137195 Thôn 10, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
197 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thảo 0963225626 Hồ Phượng, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
198 Hội Phụ Nữ thị trấn Thiên Cầm. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Mỹ 0972801175 Yên Thọ, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
199 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ngọc 0968421266 Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
200 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoa 0975648348 Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
201 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Thanh 01255738906 Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
202 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Chu Thị Hạnh 01647527207 Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
203 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Đường 0983271499 Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
204 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hằng 01659282088 Trung Thắng, Xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
205 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Xuân 01675467029 Lĩnh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
206 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thơ 0973498012 Thôn 6, Xã Cẩm Trung , Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
207 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Hiền 0936367276 Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
208 Trạm Y tế Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Kim Soa 0972987759 Thôn 7, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
209 Hội ND Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Lành 01645291171 Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
210 Hội Phụ Nữ xã Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Doanh 01648375545 Thôn 7, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
211 Hội Nông dân thị trấn Cẩm Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Cảnh 0983.010762 Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
212 Hội Nông dân thị trấn Cẩm Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Nữ Trang 0983443834 tdp 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
213 Hội Nông dân xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT Chu Thị Trúc 0987748798 Thiện nộ, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
214 Hội Nông dân xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Phi Hải 0989421227 Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
215 Hội Nông dân xã Cẩm Thạch. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Tiến Hồng 0972529509 Na Trung, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
216 Hội Nông dân xã Cẩm Thành. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Hà 0973310792 Đồng Bàu, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
217 Hội Nông dân xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT nguyễn văn ngợi 0973442948 Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
218 Hội Nông dân xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 0984556877 Thôn 10, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
219 Hội Nông dân xã Cẩm Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Dương 0976135269 Hồ Phượng, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
220 Hội Nông dân xã Cẩm Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT nguyễn văn nam 0974282798 Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
221 Hội Nông dân xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Khuê 01638472375 Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
222 Hội Nông dân xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Hạnh 01646478507 Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
223 Hội Nông dân xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Hà Huy Hạnh 0986722640 Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
224 Hội Nông dân xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Nga 0978107827 Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
225 Hội Nông dân xã Cẩm Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Quang Dương 0985521709 Thôn Cẩm Đông, Xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
226 Hội Nông dân xã Cẩm Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Trọng Phượng 0983416366 An Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
227 Hội Nông dân xã Cẩm Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thanh Hải 0972993417 Thôn 6, Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
228 Hội Nông dân xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Quốc Dũng 01665883681 Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
229 Trạm y tế xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Na 0987226437 Thanh Sơn, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
230 Trạm y tế xã Cẩm Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoài 0988718550 Thôn 9, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
231 Trạm y tế xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Quang Truyền 0989153987 Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
232 Trạm y tế xã Cẩm Thạch. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huế 0977386247 Bộc Nguyên, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
233 Trạm y tế xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hạnh 01685297543 Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
234 Trạm y tế xã Cẩm Nam. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bình 0943322198 Nam Thành, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
235 Trạm y tế xã Cẩm Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Long 0941082147 Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
236 Trạm y tế xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Hóa 0985736724 Thôn 6, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
237 Trạm y tế xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Sương 0976647379 Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
238 Trạm y tế xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Mai Hoa 01695751953 Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
239 Trạm y tế xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Linh Chi 01646955305 Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
240 Trạm y tế xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hạnh 0167868769 Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
241 UBND thị trấn Cẩm Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Khuyên 0985406 363 Tổ dân phố 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
242 UBND xã Cẩm Quan. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Khánh Ly 01668366899 Thanh Sơn, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
243 UBND xã Cẩm Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Văn Thạch 0975914475 Thôn 7, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
244 UBND xã Cẩm Duệ. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Minh 01693023755 Trần Phú, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
245 UBND xã Cẩm Thành. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nga 0986322616 Đồng Bàu, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
246 UBND xã Cẩm Vịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Kim Anh 0983 489 709 Yên Khánh, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
247 UBND xã Cẩm Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Minh Hồng 0977 955 256 Đông Châu, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
248 UBND xã Cẩm Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Hằng 01627718136 Thôn 8, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
249 UBND xã Cẩm Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hảo 01683 641 290 Hồ Phượng, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
250 UBND xã Cẩm Nam. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Mai Hương 0986 022 181 Nam Thành, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
251 UBND xã Cẩm Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0973514968 Thôn 2, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
252 UBND xã Cẩm Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quỳnh 0985902463 Hưng Dương, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
253 UBND xã Cẩm Thăng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Cảnh 0976626415 Thôn 4, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
254 UBND xã Cẩm Huy. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Hiền Nga 0977272543 Thôn 4, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
255 UBND xã Cẩm Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Lý 0979834048 Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
256 UBND xã cẩm Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Hường 0988082837 Trung Thắng, Xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
257 UBND xã Cẩm Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thao 0979137855 Lĩnh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
258 UBND xã Cẩm Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Văn Hưng 0962844389 Thôn 6, Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
259 UBND xã Cẩm Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Hữu Minh 0902255368 Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
260 UBND xã Cẩm Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Quyền 0972881831 Thôn 7, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 02396.267.333
261 Bưu điện huyện Thạch Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0918225151 Tổ dân phố 5, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
262 Bưu điện xã Thạch Bàn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quyền 0948141316 Thôn Vĩnh Sơn, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
263 Bưu điện xã Thạch Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu 0918825993 Thôn Đại Hải, Xã Thạch Hải, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
264 Bưu điện xã Thạch Đỉnh. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Thương 0918856558 Thôn Vĩnh Sơn, Xã Thạch Đỉnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
265 Bưu điện xã Thạch Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 0915676577 Thôn Đồng Giang, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
266 Bưu điện xã Thạch Trị. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Ngân 0917305669 Thôn Hồng Dinh, Xã Thạch Trị, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
267 Bưu điện xã Thạch Hội. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lệ Thủy 0943381167 Thôn Nam Thai, Xã Thạch Hội, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
268 Bưu điện xã Thạch Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Thu Hoài 0916336878 Thôn Thanh Sơn, Xã Thạch Lạc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
269 Bưu điện xã Thạch Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 0918521486 Thôn Trung Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
270 Bưu điện xã Thạch Thắng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tứ 0915077678 Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
271 Bưu điện xã Tượng Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hương 0917672898 Thôn Sâm Lộc, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
272 Bưu điện xã Thạch Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nhân 0948095935 Thôn Tân Lộc, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
273 Bưu điện xã Nam Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hiền 0941478785 Thôn Hòa Bình, Xã Nam Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
274 Bưu điện xã Thạch Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phúc 0986250037 Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
275 Bưu điện xã Thạch Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Đậu Thị Tâm 0941217807 Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
276 Bưu điện xã Thạch Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hằng 0948787921 Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
277 Bưu điện xã Thạch Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoa 01234360567 Thôn Tân Thanh, Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
278 Bưu điện xã Ngọc Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Văn Hợi 01674370748 Thôn Trung Tâm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
279 Bưu điện xã Bắc Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Yến 0915402876 Thôn Đồng Vĩnh, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
280 Bưu điện xã Thạch Đài. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hạnh 0918237196 Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
281 Bưu điện xã Thạch Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0916935634 Thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
282 Bưu điện xã Thạch Lưu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0911082165 Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
283 Bưu điện xã Thạch Thanh. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Lệ 0915624967 Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
284 Bưu điện xã Việt Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 0948385649 Thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
285 Bưu điện xã Thạch Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Diện 0916241959 Thôn Vịnh Mới, Xã Thạch Tiến, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
286 Bưu điện xã Thạch Ngọc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tâm 01296708614 Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
287 Bưu điện xã Thạch Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0949570361 Xóm Sơn Hà, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
288 Bưu điện xã Thạch Long. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0914446136 Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
289 Bưu điện xã Phù Việt. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phương 0947282248 Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
290 Bưu điện xã Thạch Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Việt 0941660895 Thôn Phú, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
291 Bưu điện xã Thạch Kênh. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Huyền 01656799504 Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
292 Hội Phụ Nữ xã Phù Việt. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lan 0945779938 Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
293 Hội Phụ Nữ xã Thạch Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hoài 0917758887 Thôn Tân Lộc, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
294 Hội Phụ Nữ xã Thạch Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Hằng 0944065805 Thôn Đồng Giang, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
295 Hội Phụ Nữ xã Thạch Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tuyết 01692519337 Thôn Đồng Giang, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
296 Hội Phụ Nữ xã Thạch Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Liên 01658156945 Thôn Trung Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
297 Hội Phụ Nữ xã Thạch Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hà 0976580260 Thôn Trung Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
298 Hội Phụ Nữ xã Thạch Thắng. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Lý 0987626720 Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
299 Hội Phụ Nữ xã Thạch Thắng. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thủy 0975072926 Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
300 Hội Phụ Nữ xã Thạch Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thơ 0916900041 Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
301 Hội Phụ Nữ xã Thạch Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Định 0127280887 Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
302 Hội Phụ Nữ xã Thạch Đài. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thương 01689233227 Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
303 Hội Phụ Nữ xã Thạch Đài. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hiền 0911223798 Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
304 Hội Phụ Nữ xã Thạch Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ngân 0974692711 Thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
305 Hội Phụ Nữ xã Thạch Lưu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoa 0986591886 Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
306 Hội Phụ Nữ Thị trấn Thạch Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0942231959 Tổ dân phố 8, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
307 Hội Phụ Nữ Thị trấn Thạch Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Tô Thị Tú Anh 0904656001 Tổ dân phố 8, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
308 Hội Phụ Nữ xã Thạch Long. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0914446136 Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
309 Hội Phụ Nữ xã Thạch Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Vương Thị Lộc 0983102653 Thôn Phú, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
310 Hội Nông dân xã Thạch Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu 0917802628 Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
311 Hội Nông dân xã Thạch Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thủy 0978247383 Thôn Tân Thanh, Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
312 Hội Nông dân xã Thạch Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Doãn Đại 0975501218 Thôn Trung Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
313 Hội Nông dân xã Thạch Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thanh Hải 0972812175 Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
314 Hội Nông dân xã Thạch Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương Giang 0967597898 Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
315 Hội Nông dân xã Thạch Thanh. Điểm thu BHXH-BHYT Mai Thị Nhung 0914141068 Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
316 Hội Nông dân xã Nam Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Văn Hải 01676223137 Thôn Hòa Bình, Xã Nam Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
317 Hội Nông dân xã Thạch Đài. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Văn Bảo 0972828609 Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
318 Hội Nông dân xã Thạch Đài. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Quang Lý 01233408679 Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
319 Hội Nông dân xã Thạch Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Ánh 0974902897 Thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
320 Hội Nông dân xã Thạch Lưu. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Tình 0169971941 Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
321 Hội Nông dân Thị trấn Thạch Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hồng Minh 0962177985 Tổ dân phố 8, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
322 Hội Nông dân xã Phù Việt. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Bá Đạt 0986442194 Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
323 Trạm y tế xã Thạch Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Phi Trường 0912509399 Thôn Đồng Giang, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
324 Trạm y tế xã Thạch Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nhàn 0946035559 Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
325 Trạm y tế xã Nam Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hải 0916902572 Thôn Hòa Bình, Xã Nam Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
326 Trạm y tế xã Tượng Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoài 0983032633 Thôn Sâm Lộc, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
327 Trạm y tế xã Thạch Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Đoàn Thị Yến 01659955525 Thôn Tân Thanh, Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
328 Trạm y tế xã Thạch Lưu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Mậu Dương 0943491878 Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
329 Trạm y tế xã Thạch Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hương Giang 0917531685 Thôn Tân Lộc, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
330 Trạm y tế xã Ngọc Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Cẩm Nhung 01663278918 Thôn Trung Tâm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
331 Trạm y tế xã Bắc Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Ngân 0988610850 Thôn Đồng Vĩnh, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
332 Trạm y tế xã Thạch Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Nguyệt 0978500453 Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
333 Trạm y tế xã Thạch Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Anh 0972099898 Thôn Trung Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
334 Trạm y tế xã Thạch Thắng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Cường 0944893112 Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
335 Trạm y tế xã Thạch Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nhật 0918256776 Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
336 Trạm y tế xã Thạch Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0979165776 Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
337 Trạm y tế xã Thạch Đài. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Nguyệt 0983488532 Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
338 Trạm y tế xã Thạch Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hòa 0915707214 Thôn Vĩnh Trung, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
339 Trạm y tế Thị trấn. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Nguyệt 0393849793 Tổ dân phố 8, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
340 Trạm y tế xã Thạch Thanh. Điểm thu BHXH-BHYT Trịnh Thị Tâm 0913608847 Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
341 Trạm y tế xã Việt Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lệ 0985143568 Thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
342 Trạm y tế xã Thạch Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quỳnh Nga 0976456863 Thôn Vịnh Mới, Xã Thạch Tiến, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
343 Trạm y tế xã Thạch Ngọc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Chinh 0944616324 Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
344 Trạm y tế xã Thạch Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Lan Hương 0986631811 Xóm Sơn Hà, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
345 Trạm y tế xã Thạch Long. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quý 0985830933 Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
346 Trạm y tế xã Phù Việt. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Song 0918854457 Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
347 Trạm y tế xã Thạch Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Xuân Ngọc 0868986178 Thôn Phú, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
348 Trạm y tế xã Thạch Kênh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Chinh 0914888677 Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
349 UBND xã Thạch Trị. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Mãi 0947122419 Thôn Hồng Dinh, Xã Thạch Trị, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
350 UBND xã Thạch Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Thu Hoài 0912749599 Thôn Đồng Giang, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
351 UBND xã Thạch Văn. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Hiền 0913150358 Thôn Trung Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
352 UBND xã Thạch Thắng. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Kiều 0915027576 Thôn Trung Phú, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
353 UBND xã Tượng Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Hoài 0915131385 Thôn Sâm Lộc, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
354 UBND xã Thạch Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Nhàn 0913337890 Thôn Tân Lộc, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
355 UBND xã Nam Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hồng Nhung 0916466228 Thôn Hòa Bình, Xã Nam Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
356 UBND xã Thạch Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiếu 0947276736 Thôn Trung Thành, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
357 UBND xã Thạch Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Hưng 0917551468 Thôn Phái Đông, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
358 UBND xã Thạch Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Cương 0915123677 Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
359 UBND xã Thạch Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hương 0945711495 Thôn Tân Thanh, Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
360 UBND xã Ngọc Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Từ THị Hằng Nga 0916246996 Thôn Trung Tâm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
361 UBND xã Bắc Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Duy Thái 01213190577 Thôn Đồng Vĩnh, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
362 UBND xã Bắc Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Thanh Thảo 0982684621 Thôn Đồng Vĩnh, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
363 UBND xã Thạch Đài. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quỳnh 0916918648 Thôn Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
364 UBND xã Thạch Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Minh 0941089117 Thôn Song Hoành, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
365 UBND xã Thạch Lưu. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thương Mến 0913420470 Thôn Lộc Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
366 UBND Thị trấn Thạch Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Việt Hà 0943279786 Tổ dân phố 8, Thị trấn Thach Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
367 UBND xã Thạch Thanh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Tố 0914546586 Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
368 UBND xã Việt Xuyên. Điểm thu BHXH-BHYT Đậu Thị Kim Cúc 0912066393 Thôn Tân Long, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
369 UBND xã Thạch Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Từ Thị Thủy 0918770669 Thôn Vịnh Mới, Xã Thạch Tiến, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
370 UBND xã Thạch Ngọc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Mỹ 0975844131 Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
371 UBND xã Thạch Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Loan 0916751643 Xóm Sơn Hà, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
372 UBND xã Thạch Long. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thơm 0975805566 Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
373 UBND xã Phù Việt. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Hải 0915008687 Thôn Thống Nhất, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
374 UBND xã Thạch Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Trọng Tuấn 0986884578 Thôn Phú, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
375 UBND xã Thạch Kênh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Huy Quân 0948098924 Thôn Tri Lễ, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.845.248
376 Bưu điện thị trấn Huyện Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Bá Nhật 0946297567 Tổ dân phố 8, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
377 Bưu cục xã Phúc Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần thị Sáng 0914966123 Xóm 4, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
378 Bưu điện xã Phương Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thanh Hải 01668159920 Xóm 4, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
379 Bưu điện xã Phương Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Hòa 01655910606 Ấp Tiến, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
380 Bưu điện xã Phúc Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu Hiền 01237984197 Xóm 9, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
381 Bưu điện xã Hà Linh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ngân Hoa 0979119472 Xóm 8, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
382 Bưu điện xã Hương Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hường 01652345779 Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
383 Bưu điện xã Hương Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thắm 0977279449 Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
384 Bưu điện xã Hòa Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Văn 01683510934 Xóm 8, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
385 Bưu điện xã Hương Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Phương 0973908432 Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
386 Bưu điện xã Hương Long. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Nga 01244758999 Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
387 Bưu điện xã Gia Phố. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Lệ Hằng 0978477466 Trung Hải, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
388 Bưu điện xã Hương Trà. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Phương Thúy 0944906256 Tân Hương, Xã Hương Trà, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
389 Bưu điện xã Phú Phong. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Nga 0976707823 Xóm 6, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
390 Bưu điện xã Hương Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Hải 0162675404 Xóm 7, Xã Hương Lam, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
391 Bưu điện xã Hương Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Mai 0914586667 Xóm 2, Xã Hương Liên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
392 Bưu điện xã Hương Xuân . Điểm thu BHXH-BHYT Phan Việt Anh 0977862656 Vĩnh Trường, Xã Hương Xuân , Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
393 Bưu điện xã Hương Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Lam 0984332385 Vĩnh Hương, Xã Hương Vĩnh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
394 Bưu điện xã Phú Gia. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Phương 01242063077 Phú Yên, Xã Phu Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
395 Bưu điện xã Phúc Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Hải Yến 0986552717 Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
396 Bưu điện xã Hương Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thanh Thủy 01636681510 Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
397 Bưu điện xã Hương Đô. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Liên 01638737693 Xóm 3, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
398 Bưu điện xã Lộc Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Lành 01237985356 Hương Đồng, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
399 Trạm y tế xã Lộc Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Tuyết Mai 0972299345 Xóm Bình Phúc, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
400 Hội Nông Dân xã Hương Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Văn Tình 0973797758 X2, Xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
401 Hội Phụ Nữ xã Phương Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hòa 0915937236 Ấp Tiến, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
402 Hội Phụ Nữ xã Phương Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thảo 01642078727 Xóm 3, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
403 Hội Phụ Nữ xã Hà Linh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Kim Huệ 0987725286 Xóm 8, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
404 Hội Phụ Nữ xã Hòa Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Lưu Thị Liên 0972454594 Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
405 Hội Phụ Nữ xã Phúc Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Thủy 0911448669 Xóm 7, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
406 Hội Phụ Nữ xã Hương Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Bạch Thị Tình 01636815910 Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
407 Hội Phụ Nữ xã Hương Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Anh 0974818895 Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
408 Hội Phụ Nữ xã Hương Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Vân 01648317840 Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
409 Hội Phụ Nữ xã Hương Long. Điểm thu BHXH-BHYT Mai Thị Quế 01647661614 Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
410 Hội Phụ Nữ xã Phú Gia. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Phương 01685393560 Phú Yên, Xã Phú Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
411 Hội Phụ Nữ xã Gia Phố. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Mai Bích 0978189085 Trung Phố, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
412 Hội Phụ Nữ xã Gia Phố. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Lan 0984324650 Trung Phố, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
413 Hội Phụ Nữ TT Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Huyền 0984070865 Tổ dân phố 3, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
414 Hội Phụ Nữ xã Hương Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Loan 0972253570 Vĩnh Trường, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
415 Hội Phụ Nữ xã Hương Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Đoàn Thị Kim Liên 01696555089 Xóm 7, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
416 Hội Phụ Nữ xã Hương Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Dân 01238042113 Xóm 3, Xã Hương Liên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
417 Hội Phụ Nữ xã Lộc Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Hoa Sen 0985455267 Hương Đồng, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
418 Hội Phụ Nữ xã Hương Đô. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thơm 0972075779 Xóm 3, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
419 Hội Phụ Nữ xã Phúc Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu Dung 01652771167 Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
420 Hội Phụ Nữ xã Hương Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nam 0974108770 Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
421 Hội Nông dân xã Phương Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Hòa 0988087783 Ấp Tiến, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
422 Hội Nông dân xã Phương Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Vân Anh 0979758079 Xóm 3, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
423 Hội Nông dân xã Hà Linh. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Mạnh Long 0976524318 Xóm 8, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
424 Hội Nông dân xã Hòa Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Xuân Trường 0972990344 Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
425 Hội Nông dân xã Phúc Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Đăng Quân 01672069786 Xóm 7, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
426 Hội Nông dân xã Hương Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Công Anh 0978441098 Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
427 Hội Nông dân xã Hương Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Quốc Trí 01668896988 Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
428 Hội Nông dân xã Phú Gia. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Đình Phú 0985810345 Phú Yên, Xã Phú Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
429 Hội Nông dân TT Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Tiến Dũng 0982268007 Tổ dân phố 3, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
430 Hội Nông dân xã Phú Phong. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Tuyết 01666372767 Xóm 3, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
431 Hội Nông dân xã Hương Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Đình Quy 01687054373 Xóm 7, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
432 Hội Nông dân xã Lộc Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lam 0945719333 Hương Đồng, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
433 Hội Nông dân xã Hương Đô. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hồng Nguyên 01674079779 Xóm 3, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
434 Hội Nông dân xã Phúc Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Tân 0915762456 Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
435 Hội Nông dân xã Hương Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Đức Hoàng 0985485818 Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
436 Trạm y tế xã Hòa Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Anh Thơ 0978136842 Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
437 Trạm y tế xã Hương Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hường 0901715658 Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
438 Trạm y tế xã Hương Long. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tình 0984052058 Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
439 Trạm y tế xã Hương Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Trường Sơn 0987743767 Vĩnh Hương, Xã Hương Vĩnh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
440 Trạm y tế xã Phú Gia. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Bình 0168829357 Phú Yên, Xã Phú Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
441 Trạm y tế xã Gia Phố. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Thương 0987617855 Trung Phố, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
442 Trạm y tế TT Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Hòa 0973023718 Tổ dân phố 6, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
443 Trạm y tế xã Hương Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Vân Kiều 01645118099 Vĩnh Trường, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
444 Trạm y tế xã Hương Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thuận 0868776556 Xóm 7, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
445 Trạm y tế xã Phúc Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Quang Cảnh 01697183236 Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
446 Trạm y tế xã Hương Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Oanh 0974782817 Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
447 UBND xã Phương Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Quyên 0975013490 Ấp Tiến, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
448 UBND xã Phương Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Tiến Chương 0964449556 Xóm 3, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
449 UBND xã Phương Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Duyên 0964449556 Xóm 3, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
450 UBND xã Hà Linh. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Trang 0987843687 Xóm 8, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
451 UBND xã Hòa Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Đình Hà 0976692330 Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
452 UBND xã Hòa Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Xuân Hương 0985390196 Xóm 7, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
453 UBND xã Phúc Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hải Yến 0964385789 Xóm 7, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
454 UBND xã Hương Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Tô Hồng Lĩnh 0972963717 Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
455 UBND xã Hương Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Ngọc Mai 0984838773 Xóm 9, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
456 UBND xã Hương Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Văn Huy 0961232829 Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
457 UBND xã Hương Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Oanh 0979083401 Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
458 UBND xã Hương Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Phương 0973908432 Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
459 UBND xã Hương Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Lưu Văn Hùng 0963040095 Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
460 UBND xã Hương Long. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hòa 0975616396 Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
461 UBND xã Hương Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Nguyệt 01657405036 Vĩnh Hương, Xã Hương Vĩnh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
462 UBND xã Phú Gia. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Đình Mạo 0976206906 Phú Yên, Xã Phú Gia, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
463 UBND xã Gia Phố. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Thắm 0972448226 Trung Phố, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
464 UBND TT Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thủy 0916014965 Tổ dân phố 3, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
465 UBND TT Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thùy 0973136055 Tổ dân phố 3, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
466 UBND TT Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Trâm 01223349511 Tổ dân phố 3, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
467 UBND TT Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thanh Thảo 0972118985 Tổ dân phố 3, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
468 UBND TT Hương Khê. Điểm thu BHXH-BHYT Mai Văn Thông 01254552567 Tổ dân phố 3, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
469 UBND xã Phú Phong. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Xuân 01684310611 Xóm 3, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
470 UBND xã Phú Phong. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 0979159364 Xóm 3, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
471 UBND xã Hương Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Hưng 0984223039 Vĩnh Trường, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
472 UBND xã Hương Trà. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thiện 0979264363 Tân Hương, Xã Hương Trà, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
473 UBND xã Hương Trà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phương Chi 0972583741 Tân Hương, Xã Hương Trà, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
474 UBND xã Lộc Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bình 0962192188 Hương Đồng, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
475 UBND xã Hương Đô. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Mỹ Huyền 0984925535 Xóm 3, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
476 UBND xã Hương Đô. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Nhung 0963359434 Xóm 3, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
477 UBND xã Phúc Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hiên 0979913027 Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
478 UBND xã Phúc Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Nguyệt 0975132470 Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
479 UBND xã Hương Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Hiên 01655209348 Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
480 UBND xã Hương Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Nga 0978321846 Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
481 UBND xã Hương Trạch. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Trọng Loan 0976179208 Ngọc Bội, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.872.063
482 Bưu điện văn hóa TT Nghèn. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thương 0943108678 Khối 1, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
483 Bưu điện xã Sơn Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Thị Thủy 0918588036 Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
484 Bưu điện xã Mỹ Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Xoan 01267234376 Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
485 Bưu điện xã Đồng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Sương 01226216485 Tùng Liên, Xã Đồng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
486 Bưu điện xã Thượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0915923448 Đồng Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
487 Bưu điện xã Quang Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Mỹ Hạnh 0942092518 Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
488 Bưu điện xã Tiến Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Ngân 0944 903 400 Thượng Gia, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
489 Bưu điện xã Xuân Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Trang 01685305179 Văn Cử, Xã Xuân Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
490 Bưu điện xã Trung Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Nghiêm 0947609623 Bình Minh, Xã Trung Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
491 Bưu điện xã Vĩnh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nhung 01297375345 Hạ Triều, Xã Vĩnh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
492 Bưu điện xã Vĩnh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Lam 0918089046 Hạ Triều, Xã Vĩnh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
493 Bưu điện xã Gia Hanh. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Phương 0911686664 Nghĩa Sơn, Xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
494 Bưu điện xã Gia Hanh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng 0941411587 Nghĩa Sơn, Xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
495 Bưu điện xã Phú Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoa 0912781387 Tân Tiến, Xã Phú Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
496 Bưu điện xã Nga Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Uông Thị Thủy 0917041142 Tây Bắc, Xã Nga Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
497 Bưu điện xã Song Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Dung 0917041140 Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
498 Bưu điện xã Kim Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Hương 0978504322 Kim Thịnh, Xã Kim Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
499 Bưu điện xã Trường Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Mai 0946001789 Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
500 Bưu điện xã Yên Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Vinh 0948133708 Thạch Ngọc, Xã Yên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
501 Bưu điện xã Khánh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hương 0946584971 Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
502 Bưu điện xã Thanh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hòa 0974766314 Thanh Hòa, Xã Thanh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
503 Bưu điện xã Vượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quỳnh 0914069328 Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
504 Bưu điện xã Thiên Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Quyên 0948131680 Trung Thiên, Xã Thiên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
505 Bưu điện xã Phúc Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Chiến 0919448234 Thôn Yên, Xã Phúc Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
506 Bưu điện xã Tùng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Xuân Quy 0915541489 Minh Tiến, Xã Tùng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
507 Hội Phụ Nữ xã Thường Nga. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Thị Thu Phượng 0934531766 Trung Hòa, Xã Thường Nga, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
508 Hội Phụ Nữ xã Vượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Đào Thị Nguyệt 0989546160 Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
509 Hội Phụ Nữ xã Đồng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Huyền Trang 0975246132 Tùng Liên, Xã Đồng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
510 Hội Phụ Nữ xã Xuân Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Thắm 0962945089 Văn Cử, Xã Xuân Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
511 Hội Phụ Nữ xã Thiên Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Hiền 01687691909 Yên Đình, Xã Thiên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
512 Hội Phụ Nữ xã Sơn Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Mai 01689233630 Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
513 Hội Phụ Nữ xã Yên Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Linh 0915580973 Thạch Ngọc, Xã Yên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
514 Hội Phụ Nữ xã Yên Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tú 0917549046 Thạch Ngọc, Xã Yên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
515 Hội Phụ Nữ xã Vĩnh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xuân 0931393853 Chiến Thắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
516 Hội Phụ Nữ xã Quang Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 0985801407 Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
517 Hội Phụ Nữ xã Phú Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Lý 0984494168 Tân Tiến, Xã Phú Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
518 Hội Phụ Nữ xã Khánh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Bình 0974905912 Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
519 Hội Phụ Nữ xã Tùng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Hoài 01688384575 Minh Tiến, Xã Tùng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
520 Hội Phụ Nữ xã Trung Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Hoa 0914693874 Bình Minh, Xã Trung Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
521 Hội Phụ Nữ xã Tiến Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 01677203200 Sơn Thịnh, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
522 Hội Phụ Nữ xã Thượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 0985801407 Đồng Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
523 Hội Phụ Nữ xã Thuần Thiện. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Xoan 01636135449 Thôn Yên, Xã Thuần Thiện, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
524 Hội Phụ Nữ xã Thị Trấn Nghèn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bích 0977344978 Khối 3, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
525 Hội Phụ Nữ xã Thị Trấn Nghèn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Đào 01687066682 Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
526 Hội Phụ Nữ xã Thanh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Minh 0948549728 Thanh Hòa, Xã Thanh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
527 Hội Phụ Nữ xã Song Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bình Minh 0943692203 Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
528 Hội Phụ Nữ xã Mỹ Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Hiền 01253321152 Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
529 Hội Phụ Nữ xã Kim Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Anh Khuyên 01628563036 Kim Thịnh, Xã Kim Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
530 Hội Phụ Nữ xã Gia Hanh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phương 01253321228 Bắc Trung Sơn, Xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
531 Hội Nông dân xã Vượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Đậu Tiến Công 0976966846 Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
532 Hội Nông dân xã Đồng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thảo 0974337385 Tùng Liên, Xã Đồng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
533 Hội Nông dân xã Xuân Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Nam 01693585632 Văn Cử, Xã Xuân Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
534 Hội Nông dân xã Thiên Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Phúc Lịch 0973336706 Yên Đình, Xã Thiên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
535 Hội Nông dân xã Sơn Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Niêm 01676809964 Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
536 Hội Nông dân xã Quang Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Danh Thông 01699654367 Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
537 Hội Nông dân xã Khánh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nga 01644375289 Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
538 Hội Nông dân xã Trung Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Đăng Phương 01699353778 Bình Minh, Xã Trung Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
539 Hội Nông dân xã Tiến Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Nhân 01675292361 Sơn Thịnh, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
540 Hội Nông dân xã Thượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Tịnh 0904732422 Đồng Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
541 Hội Nông dân xã Thuần Thiện. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Văn Vinh 0911097505 Thôn Yên, Xã Thuần Thiện, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
542 Hội Nông dân xã Thị Trấn Nghèn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Cẩm Chi 0983835414 Khối 6, Thị Trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
543 Hội Nông dân xã Song Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phương 01675212130 Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
544 Hội Nông dân xã Song Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Văn Minh 0988820221 Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
545 Hội Nông dân xã Mỹ Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Sự 01684387209 Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
546 Hội Nông dân xã Kim Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thắng 0944892827 Kim Thịnh, Xã Kim Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
547 Hội Nông dân xã Gia Hanh. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Tuyến 01255245895 Bắc Trung Sơn, Xã Gia Hanh, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
548 Trạm y tế xã Tiến Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Tá Nghị 0914247123 Sơn Thịnh, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
549 Trạm y tế xã Quang Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Vĩnh 0915325400 Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
550 Trạm y tế xã Khánh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bình 01699632953 Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
551 Trạm y tế xã Vượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Dung 0914269386 Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
552 Trạm y tế xã Sơn Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh 0974904659 Trung Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
553 Trạm y tế xã Tùng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Thị Nhỏ 01627898841 Bắc Tân Dân, Xã Tùng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
554 UBND xã Vượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Quý 01644813729 Đông Huề, Xã Vượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
555 UBND xã Sơn Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Hà 0919114617 Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
556 UBND xã Sơn Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Thân Văn Quốc 0919043638 Khánh Sơn, Xã Sơn Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
557 UBND xã Thuần Thiện. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thúy 0983251394 Thôn Yên, Xã Thuần Thiện, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
558 UBND xã Thiên Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Vinh 0931113268 Yên Đình, Xã Thiên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
559 UBND xã Tiến Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Phùng Thị Nhung 0911762777 Sơn Thịnh, Xã Tiến Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
560 UBND xã Quang Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Vân 01688225879 Yên Bình, Xã Quang Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
561 UBND Thị trấn Nghèn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Tuyết 0978277548 Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
562 UBND Thị trấn Nghèn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phương 0976586303 Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
563 UBND Thị trấn Nghèn. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Hương Trà 0948685526 Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
564 UBND xã Khánh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Yên 0948376646 Quần Ngọc, Xã Khánh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
565 UBND xã Trung Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thùy Dung 0974590578 Bình Minh, Xã Trung Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
566 UBND xã Đồng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Huyền 0963928799 Tùng Liên, Xã Đồng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
567 UBND xã Thượng Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hương 0932338478 Đồng Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
568 UBND xã Vĩnh Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Hiền Lương 0968728268 Chiến Thắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
569 UBND xã Yên Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Đôn Thành 0917859567 Thạch Ngọc, Xã Yên Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
570 UBND xã Kim Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hải 01299891188 Kim Thịnh, Xã Kim Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
571 UBND xã Trường Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Kim Anh 0934404067 Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
572 UBND xã Song Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hảo 0947997597 Đông Vĩnh, Xã Song Lộc, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
573 UBND xã Thường Nga. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Huyền Trang 0987598579 Trung Hòa, Xã Thường Nga, Huyên Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 091.2487.874
574 Ban quản lý chợ Giang Đình. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thái Khôi 0977 969 258 , Thị trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
575 Bưu điện xã Cương Gián. Điểm thu BHXH-BHYT Nghiêm Phương Chi 0919 471 540 Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
576 Bưu điện xã Xuân Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xanh 0943 382 056 Lâm Vượng, Xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
577 Bưu điện Cổ Đạm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hường 0912 842 777 Thôn 8, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
578 Bưu điện xã Xuân Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hiền 02393 507 757 Vinh Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
579 Bưu điện xã Xuân Thành. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Hải Yến 01205 288 879 Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
580 Bưu điện xã Xuân Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Chinh 0946 981 278 Yên Khánh, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
581 Bưu điện xã Xuân Viên. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Kim Chung 01244 077 888 Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
582 Bưu điện xã Xuân Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Cao Thị Nhung 0917 845 558 Thôn 3, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
583 Bưu điện xã Xuân Lam. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Châu 0948 075 961 Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
584 Bưu điện xã Xuân Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tường 01683 747 411 Thôn 1, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
585 Bưu điện thị trấn Xuân An. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Loan 01692 331 635 Tổ dân phố 6, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
586 Bưu điện xã Xuân Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Như Quỳnh 0917 841 666 Thôn Hồng Tiến, Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
587 Bưu điện Huyện Nghi Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Hải Yến 0947 415 678 Tổ dân phố 3, Thị trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
588 Bưu điện xã Tiên Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tuyết 01252 416 861 Minh Quang, Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
589 Bưu điện xã Xuân Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Nhung 0942 450 303 Thôn Trung Vân, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
590 Bưu điện xã Xuân Phổ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Duyên 0983 222 150 Thôn 2, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
591 Bưu điện xã Xuân Đan. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phương Nhung 0911 089 874 Thôn Lương Ninh, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
592 Bưu điện xã Xuân Trường. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Bính 0911 927 979 Thôn Trường Châu, Xã Xuân Trường, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
593 Bưu điện xã Xuân Hội. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hải Yến 0978 267 144 Thôn Hội Thái, Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
594 Hội Phụ Nữ xã Cương Gián. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Hoa 0949593661 Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
595 Hội Phụ Nữ xã Xuân Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hóa 0903449757 Vinh Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
596 Hội Phụ Nữ xã Xuân Thành. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Bảo Toàn 01668690157 Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
597 Hội Phụ Nữ xã Xuân Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoa 0986 388 736 Yên Khánh, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
598 Hội Phụ Nữ xã Xuân Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Ngân 0983 297 431 Thôn 3, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
599 Hội Phụ Nữ xã Xuân Lam. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thông 01693 874 416 Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
600 Hội Phụ Nữ thị trấn Xuân An. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Khánh Vân 0967 451 179 Tổ dân phố 6, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
601 Hội Phụ Nữ xã Xuân Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Nguyên 01688 241 659 Thôn Hồng Tiến, Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
602 Hội Phụ Nữ thị trấn Nghi Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Thanh Giang 0902 188 077 Tổ dân phố 3, Thị trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
603 Hội Phụ Nữ xã Tiên Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Việt Thành 01682 391 151 Minh Quang, Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
604 Hội Phụ Nữ xã Xuân Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Vân 01697 832 909 Thôn Trung Vân, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
605 Hội Phụ Nữ xã Xuân Phổ. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Thảo 01219 043 312 Thôn 2, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
606 Hội Nông dân xã Cổ Đạm. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Tất Đông 0975 571 064 Thôn 8, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
607 Hội Nông dân xã Xuân Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Lợi 01696 659 227 Vinh Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
608 Hội Nông dân xã Xuân Viên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huế 0983 210 187 Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
609 Hội Nông dân thị trấn Xuân An. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Hạnh Hiền 0963 858 778 Tổ dân phố 6, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
610 Hội Nông dân thị trấn Nghi Xuân. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Dung 0983 295 770 Tổ dân phố 3, Thị trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
611 Hội Nông dân xã Xuân Phổ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thanh Huyền 0965 221 414 Thôn 2, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
612 Hội Nông dân xã Xuân Đan. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Dung 0946 607 091 Thôn Lương Ninh, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
613 Hội Nông dân xã Xuân Hội. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thùy 0981 081 135 Thôn Hội Thái, Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
614 Trạm y tế xã Xuân Lam. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Kim Thạch 0944 409 027 Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
615 UBND xã Xuân Hải. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thanh Hoa 0902262677 Thôn Trung Vân, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
616 UBND xã Xuân Viên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thùy 01697464008 Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
617 UBND xã Cương Gián. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Sáu 0977 322 966 Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
618 UBND xã Xuân Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Thu Hòa 01696 906 771 Lâm Vượng, Xã Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
619 UBND xã Cổ Đạm. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Văn Tám 0902 215 288 Thôn 8, Xã Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
620 UBND xã Xuân Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thìn 0914 831 088 Vinh Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
621 UBND xã Xuân Thành . Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Anh 0985 063 143 Thành Tiến, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
622 UBND xã Xuân Yên . Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Huê 0971 890 974 Yên Khánh, Xã Xuân Yên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
623 UBND xã Xuân Viên. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Thùy Dung 01686 341 933 Thôn Khang Thịnh, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
624 UBND xã Xuân Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Thùy 0985 649 525 Thôn 3, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
625 UBND xã Xuân Lam. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Soa 0967 749 192 Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
626 UBND xã Xuân Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Hạnh 0974 038 541 Thôn 1, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
627 UBND TT Xuân An. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thùy An 0948 609 899 Tổ dân phố 6, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
628 UBND xã Tiên Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Trịnh Thị Thu Trang 0978 123 868 Minh Quang, Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
629 UBND xã Xuân Phổ. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Mai Chi 0987 992 588 Thôn 2, Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
630 UBND xã Xuân Đan. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Nam Trung 0963 649 849 Thôn Lương Ninh, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
631 UBND xã Xuân Trường. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Quý 0988 746 189 Thôn Trường Châu, Xã Xuân Trường, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.825.727
632 Bưu điện Thị Trấn Vũ Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thanh Hà 0912528105 Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
633 Bưu điện xã Hương Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bình 0915465974 Xóm 4, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
634 Bưu điện xã Hương Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thắm 0917041110 Xóm 4, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
635 Bưu điện xã Hương Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hường 0945145111 Xóm Kiều, Xã Hương Điền, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
636 Bưu điện xã Hương Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hạnh 0914294456 Xóm Kim Thọ, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
637 Bưu điện xã Sơn Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hà 0917891276  Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
638 Bưu điện xã Đức Bồng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hoài 0941094566 Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
639 Bưu điện xã Đức Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Trà Giang 0948671182 Xóm 2, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
640 Bưu điện xã Đức Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Ngọc Tú 0989880700 Thôn Hương Phố, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
641 Bưu điện xã Đức Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 0945373774 Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
642 Bưu điện xã Đức Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Thu Trà 0976862777 Thôn Tân Lệ, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
643 Bưu điện xã Ân Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Mùi 0945220353 Xóm 4, Xã Ân Phú, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
644 Hội Phụ Nữ xã Sơn Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Lan 01692827243  Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
645 Hội Phụ Nữ xã Hương Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thanh Thủy 0919106857  Thôn 3, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
646 Hội Phụ Nữ xã Hương Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Trịnh Thị Mộng Thương 0977214325 Xóm Kim Thọ, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
647 Hội Phụ Nữ xã Hương Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Ngọc Hoa 0944907166 Thôn Hợp Lợi, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
648 Hội Phụ Nữ xã Hương Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Kim Dung 0915503775 Xóm Kiều, Xã Hương Điền, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
649 Hội Phụ Nữ xã Đức Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Lương 0988850604 Thôn Vĩnh Hội, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
650 Hội Phụ Nữ xã Đức Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thư 0973311559 Thôn Đồn Thượng, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
651 Hội Phụ Nữ xã Đức Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hạnh 01672355306 Thôn Hương Phố, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
652 Hội Phụ Nữ xã Đức Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Sâm 0963332330 Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
653 Hội Phụ Nữ xã Đức Bồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 0976038588 Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
654 Hội Phụ Nữ xã Ân Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lý 01659032976 Xóm 4, Xã Ân Phú, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
655 Hội Phụ Nữ Thị trấn Vũ Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hiển 01636246111 Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
656 Hội Nông dân xã Sơn Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Cao Cường 0969484746  Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
657 Hội Nông dân xã Hương Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thương 0949136615  Thôn 3, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
658 Hội Nông dân xã Hương Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Ánh Tuyết 0974636577 Xóm Kim Thọ, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
659 Hội Nông dân xã Hương Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xuân Thu 0912633654 Thôn Hợp Lợi, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
660 Hội Nông dân xã Hương Điền. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Duyên 0982195531 Xóm Kiều, Xã Hương Điền, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
661 Hội Nông dân xã Đức Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Ngọc Quyên 0941796132 Thôn Vĩnh Hội, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
662 Hội Nông dân xã Đức Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Quyền 0975491565 Thôn Đồn Thượng, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
663 Hội Nông dân xã Đức Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Sỹ Lâm 0915936641 Thôn Hương Phố, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
664 Hội Nông dân xã Đức Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hồng Lam 01634607273 Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
665 Hội Nông dân xã Đức Bồng. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Minh Tuấn 0915321967 Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
666 Hội Nông dân xã Ân Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Huyền 01678684868 Xóm 4, Xã Ân Phú, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
667 Hội Nông dân Thị trấn Vũ Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Dương 0917481977 Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
668 UBND xã Ân Phú . Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Châu 0942503970 Xóm 4, Xã Ân Phú, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
669 UBND xã Đức Liên. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thanh Hải 0969918460 Thôn Đồn Thượng, Xã Đức Liên, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
670 UBND xã Đức Giang . Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Bích Ngọc 0916609568 Xóm 1 Văn Giang, Xã Đức Giang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
671 UBND xã Đức Hương . Điểm thu BHXH-BHYT Phan Đài Trang 0982978201 Thôn Hương Phố, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
672 UBND xã Đức Lĩnh . Điểm thu BHXH-BHYT Giang Thị Nga 0977449270 Thôn Vĩnh Hội, Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
673 UBND xã Đức Bồng . Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Ngọc ánh 0911099489 Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
674 UBND xã Đức Bồng . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thảo 01639389162 Xóm 2, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
675 UBND xã Sơn Thọ . Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Trường Giang 0911451183  Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
676 UBND xã Sơn Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Thìn 0941094764  Thôn 4, Xã Sơn Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
677 UBND xã Hương Quang . Điểm thu BHXH-BHYT Lê Trọng Kính 0976484201 Xóm Kim Thọ, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
678 UBND xã Hương Điền . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Quảng Trường 0946030136 Xóm Kiều, Xã Hương Điền, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
679 UBND xã Hương Thọ . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hoài Nam 0943908262  Thôn 3, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
680 UBND xã Hương Minh . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Trâm 0984978989 Thôn Hợp Lợi, Xã Hương Minh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
681 UBND Thị Trấn Vũ Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huyền 0973735495 Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.814.081
682 Bưu điện huyện Đức Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hòa Thu 0949838939 Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
683 Bưu điện xã Đức Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Mỹ Dung 0917041168 Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
684 Bưu điện xã Đức Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Phùng Thị Thắm 0917041167 Quang Lộc , Xã Đức Quang, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
685 Bưu điện xã Đức La. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Hiền 0911097123 Đông Đoài, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
686 Bưu điện xã Đức Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Hồng Khuyên 01234105313 Đại Châu , Xã Đức Châu, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
687 Bưu điện xã Đức Tùng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Cảnh 0943641497 Văn Khang , Xã Đức Tùng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
688 Bưu điện xã Trường Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ngọc Anh 0942142622 Cửu Yên, Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
689 Bưu điện xã Thị Trấn. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Thanh Vân 0912972971 Tổ dân phố 7, Thị Trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
690 Bưu điện xã Tùng ảnh. Điểm thu BHXH-BHYT Bạch Thị Thu Hoài 01256936456 Châu Linh , Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
691 Bưu điện xã Đức Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Phùng Thị Duyên 0917041183 Đại Lợi, Xã Đức Yên, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
692 Bưu điện xã Bùi Xá. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Đình Nghĩa 0917041166 Hạ Tứ, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
693 Bưu cục chợ Trổ xã Đức Nhân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hà 0912985234 Khang Ninh , Xã Đức Nhân, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
694 Bưu điện xã Yên Hồ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuyết 0943327269 Tiến Thọ , Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
695 Bưu điện xã Thái Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 0917041171 Bình Tiến B, Xã Thái Yên, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
696 Bưu điện xã Đức Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu 0917041170 Quang Chiêm , Xã Đức Thịnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
697 Bưu điện xã Đức Thanh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hải 0917041174 Đại Liên, Xã Đức Thanh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
698 Bưu điện xã Đức Thuỷ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Đào 0949139656 Hòa Bình , Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
699 Bưu điện xã Trung Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bích Thịnh 0941462433 Trung Tiến, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
700 Bưu điện xã Đức Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thư 0917041177 Ngọc Lâm , Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
701 Bưu cục chợ Giấy xã Đức Dũng. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Minh Hải 0915072678 Đại Tiến , Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
702 Bưu điện xã Đức Dũng. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Mỹ 0917041175 Đông Dũng, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
703 Bưu điện xã Đức An. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Mỹ Toàn 0917225859 Hữu Chế, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
704 Bưu điện xã Đức Lập. Điểm thu BHXH-BHYT Đồng Văn Thân 0947503555 Tân Tiến , Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
705 Bưu điện xã Đức Long. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 0942142622 Lộc Phúc, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
706 Bưu điện xã Tân Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoài Hương 0915219812 Tân Lộc , Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
707 Bưu điện xã Đức Hoà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng 0946607783 Trại Trắn, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
708 Bưu điện xã Đức Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Tịnh 0917041178 Thượng Tiến , Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
709 Bưu điện xã Đức Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Ngọc Châu 0949187333 Hồng Hoa, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
710 Bưu điện xã Đức lạng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Bích Thơm 0917041180 Sơn Quang , Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
711 Đại Lý chi hội phụ nữ xã Đức Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xuân Yên 01697028112 Đức Hương Quang, Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
712 Hội Phụ Nữ xã Yên Hồ. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Đào 01666180464 Tiến Thọ , Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
713 Hội Phụ Nữ xã Tùng ảnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Thị Long Mỹ 01695613581 Châu Trinh , Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
714 Hội Phụ Nữ xã Trường Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu Trang 01698219779 Bến Hến , Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
715 Hội Phụ Nữ xã Trung Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu 01254861033 Trung Tiến, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
716 Hội Phụ Nữ xã Thái Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Long 0985746491 Bình Tiến B, Xã Thái Yên , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
717 Hội Phụ Nữ xã Tân Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Lục 0944793628 Tân Quang, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
718 Hội Phụ Nữ xã Liên Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hồng Dung 0164929275 Thọ Tường, Xã Liên Minh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
719 Hội Phụ Nữ xã Đức Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tố Nga 0976338424 Đại Lợi , Xã Đức Yên , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
720 Hội Phụ Nữ xã Đức Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng Phong 01667769342 Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
721 Hội Phụ Nữ xã Đức Tùng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hân 0982614285 Tân An, Xã Đức Tùng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
722 Hội Phụ Nữ xã Đức Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thành 0916310148 Hòa Bình, Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
723 Hội Phụ Nữ xã Đức Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hòa 0944908017 Quang Chiêm , Xã Đức Thịnh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
724 Hội Phụ Nữ xã Đức Thanh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Hà 0976991703 đại Liên , Xã Đức Thanh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
725 Hội Phụ Nữ xã Đức Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Thanh Huế 0983154980 Quang Lộc 2 , Xã Đức Quang, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
726 Hội Phụ Nữ xã Đức Nhân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quỳnh Như 0911083768 Khang Ninh , Xã Đức Nhân , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
727 Hội Phụ Nữ xã Đức Long. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Thúy 0914994667 Lộc Phúc, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
728 Hội Phụ Nữ xã Đức Lập. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Hằng 0988232288 Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
729 Hội Phụ Nữ xã Đức Lạng. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Hà 0912758357 Sơn Quang , Xã Đức Lạng , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
730 Hội Phụ Nữ xã Đức Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Xuyến 0977855247 Đồng Thanh Lâm, Xã Đức Lâm , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
731 Hội Phụ Nữ xã Đức Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Thị Yến 0976924738 Thượng Tiến , Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
732 Hội Phụ Nữ xã Đức La. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Ngụ 01253864839 Đông Đoài , Xã Đức La, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
733 Hội Phụ Nữ xã Đức Hòa. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thanh Xuân 01683908426 Trại Trắn, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
734 Hội Phụ Nữ xã Đức Dũng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hoàn 0946175789 Đông Dũng, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
735 Hội Phụ Nữ xã Đức Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hương 0941096118 Hồng Hoa, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
736 Hội Phụ Nữ xã Đức Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Chu Thị Phương 01653559358 Đại Châu , Xã Đức Châu , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
737 Hội Phụ Nữ xã Đức An. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hà 0977223438 Hữu Chế, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
738 Hội Phụ Nữ xã Bùi Xá. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lý 01627615450 Hạ Tứ, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
739 Hội Phụ Nữ thị trấn Đức Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thanh Liêm 01665663448 Tổ dân phố 7, Thị Trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
740 Hội Nông dân xã Yên Hồ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Tiến 01693159133 Tiến Thọ , Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
741 Hội Nông dân xã Tùng ảnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Tâm 0989394187 Châu Trinh , Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
742 Hội Nông dân xã Trường Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Mã Thị Thanh Thương 0984262458 Bến Hến , Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
743 Hội Nông dân xã Trung Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lan 01679811027 Trung Tiến, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
744 Hội Nông dân xã Thái Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Đoàn Minh Cẩn 0912116750 Bình Tiến B, Xã Thái Yên , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
745 Hội Nông dân xã Xã Tân Hương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Viết Hùng 0948141926 Tân Quang, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
746 Hội Nông dân xã Xã Liên Minh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thi 01272580101 Thọ Ninh , Xã Liên Minh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
747 Hội Nông dân xã Đức Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hợi 01648133032 Đại Lợi , Xã Đức Yên , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
748 Hội Nông dân xã Đức Vĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thái Hòa 0912412007 Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
749 Hội Nông dân xã Đức Tùng. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Hiền 0977494247 Tân An, Xã Đức Tùng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
750 Hội Nông dân xã Đức Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thành Công 01699768882 Hòa Bình, Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
751 Hội Nông dân xã Đức Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Minh Lương 0976794061 Quang Chiêm , Xã Đức Thịnh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
752 Hội Nông dân xã Đức Thanh. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Tiến Dũng 0978476784 đại Liên , Xã Đức Thanh , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
753 Hội Nông dân xã Đức Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Ngọc Lý 01647369535 Quang Lộc 2, Xã Đức Quang, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
754 Hội Nông dân xã Đức Nhân. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Đức Thơm 0986310719 Khang Ninh , Xã Đức Nhân , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
755 Hội Nông dân xã Đức Long. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Thạch 0989565445 Lộc Phúc, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
756 Hội Nông dân xã Đức Lập. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hữu Lạc 0988438589 Tân Tiến, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
757 Hội Nông dân xã Đức Lạng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hữu Minh 0966125981 Sơn Quang , Xã Đức Lạng , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
758 Hội Nông dân xã Xã Đức Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Công Liêm 0979685260 Đức Hương Quang , Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
759 Hội Nông dân xã Đức Lạc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Quốc Huy 0988868853 Thượng Tiến , Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
760 Hội Nông dân xã Đức La. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Anh Dũng 01694574154 Đông Đoài , Xã Đức La, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
761 Hội Nông dân xã Đức Hòa. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Đình Khẩn 01685483745 Trại Trắn, Xã Đức Hòa, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
762 Hội Nông dân xã Đức Dũng. Điểm thu BHXH-BHYT Đào Thị Hiền 01667930040 Đông Dũng, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
763 Hội Nông dân xã Đức Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Hồng 01689378727 Hồng Hoa, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
764 Hội Nông dân xã Đức Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Quốc Toản 01666774637 Đại Châu , Xã Đức Châu , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
765 Hội Nông dân xã Xã Đức An. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Quốc Lương 0965737542 Hữu Chế, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
766 Hội Nông dân xã Xã Bùi Xá. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu 01686468372 Hạ Tứ, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
767 Hội Nông dân thị trấn Đức Thọ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Huyền Trang 0984802640 Tổ dân phố 7, Thị Trấn Đức Thọ , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
768 Trạm y tế xã Xã Trung Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Thu Hiền 0942138772 Trung Tiến, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
769 UBND xã Đức Long. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nguyệt 01259929615 Long Sơn, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
770 UBND xã Đức Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Lịnh 0985722295 Đức Hương Quang, Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh 02393.831.585
771 Bưu cục Trưng Thị trấn Tây Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bích Thủy 0918486268 Khôi 3, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
772 Bưu cục Choi xã Sơn Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tâm 09398777001 Sinh Cờ, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
773 Bưu điện xã Sơn Mai. Điểm thu BHXH-BHYT Đào Quang Tuấn 0916600075 Kim Lĩnh, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
774 Bưu điện xã Sơn Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Hoài Linh 0913697009 Thôn 1, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
775 Bưu điện xã Sơn Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tình 01648998464 Long Thủy, Xã Sơn Thủy, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
776 Bưu điện xã Sơn Diệm. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Hà 01256767520 Thôn 6, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
777 Bưu điện xã Sơn Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thắm 01255628280 Hồ Trung, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
778 Bưu điện xã Sơn Kim 2. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Giang 0902199164 Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
779 Bưu điện xã Sơn Hàm. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hoa 0984972984 Hàm Giang, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
780 Bưu điện xã Sơn Tiến . Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Oanh 0987213571 Trung Tiến, Xã Sơn Tiến , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
781 Bưu điện xã Sơn Trường. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Bích Thủy 01256381238 Thôn 10, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
782 Bưu điện xã Sơn Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Trang 01685479617 Tân Thắng, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
783 Bưu điện xã Sơn Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng Vân 0941975151 Mỹ Yên, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
784 Bưu điện xã Sơn Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Oánh 01256378730 Cao Thắng, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
785 Bưu điện xã Sơn Hồng . Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Huyền 01292047567 Thôn 4, Xã Sơn Hồng , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
786 Bưu điện xã Sơn Hà . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Huyền 0976311424 Hồng Hà, Xã Sơn Hà , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
787 Bưu điện xã Sơn An. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xoan 0987028488 Thôn Nậy, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
788 Bưu điện xã Sơn Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Hiền 0943300971 An Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
789 Bưu điện xã Sơn Trà. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thanh 0974436618 Thôn 5, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
790 Bưu điện xã Sơn Long . Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hằng 0911093960 Thôn 1, Xã Sơn Long , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
791 Bưu điện xã Sơn Phúc . Điểm thu BHXH-BHYT Hà Thị Ngọc Ninh 0913115727 Kim Sơn, Xã Sơn Phúc , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
792 Bưu điện xã Sơn Ninh . Điểm thu BHXH-BHYT Dương Thị Bích Liên 0916942572 Ninh Xá, Xã Sơn Ninh , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
793 Bưu điện xã Sơn Hòa. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thảo 0913669767 Bình Hòa, Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
794 Bưu điện xã Sơn Kim 1. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 01238080588 Thôn Trưng, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
795 Bưu điện xã Sơn Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Tố Nga 0943779383 Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
796 Bưu điện xã Sơn Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Cao Thị Hương Lan 0973706262 Mai Hà, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
797 Bưu điện xã Sơn Lĩnh . Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Vân Huyền 0944583358 Thôn 5, Xã Sơn Lĩnh , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
798 Bưu điện xã Sơn Bằng . Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Quỳnh Trang 0941666742 Thôn Chùa, Xã Sơn Bằng , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
799 Bưu điện xã Sơn Bình . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huyền 01292048266 Thôn 4, Xã Sơn Bình , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
800 Bưu điện xã Sơn Tây. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Sen 0974383525 Nam Nhe, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
801 Bưu điện xã Sơn Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thảo 0977547109 Sông Con, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
802 Bưu điện huyện Hương Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Quỳnh Oanh 0914623382 Khôi 3, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
803 Hội Phụ Nữ thị trấn Tây Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Trâm Anh 0985097123 Khối 5, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
804 Hội Phụ Nữ thị trấn Phố Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hải Sâm 0976685607 Khối 11, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
805 Hội Phụ Nữ xã Sơn Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nở 0986929139 Thôn 4, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
806 Hội Phụ Nữ xã Sơn Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Xuân Thủy 01656436656 Thôn 8, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
807 Hội Phụ Nữ xã Sơn Kim 2. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tâm 01252888633 Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
808 Hội Phụ Nữ xã Sơn Kim 1. Điểm thu BHXH-BHYT Trịnh Thị Trà My 0946764193 Công Thương, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
809 Hội Phụ Nữ xã Sơn Tây. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Sen 0912713637 Cây Thị, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
810 Hội Phụ Nữ xã Sơn Trường. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Nhâm 01666946663 Thôn 9, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
811 Hội Phụ Nữ xã Sơn Hàm. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Như Quỳnh 0972294357 Mai Lĩnh , Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
812 Hội Phụ Nữ xã Sơn Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bích Thiêm 01292047981 Lâm Phúc, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
813 Hội Phụ Nữ xã Sơn Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Chi 01648725735 Đông Hà, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
814 Hội Phụ Nữ xã Sơn Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Xanh 01634142089 Thôn 3, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
815 Hội Phụ Nữ xã Sơn Diệm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Huyền 0979285409 Thôn 8, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
816 Hội Phụ Nữ xã Sơn Thủy. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Xuân Hương 0986167021 Am Thủy, Xã Sơn Thủy, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
817 Hội Phụ Nữ xã Sơn Mai. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quý 01258476972 Kim Lộc, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
818 Hội Phụ Nữ xã Sơn Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng Xuyến 01627633868 Kim Sơn, Xã Sơn Phúc, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
819 Hội Phụ Nữ xã Sơn Bằng. Điểm thu BHXH-BHYT Tống Thị Ngọc Ái 01683400744 Thanh Uyên, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
820 Hội Phụ Nữ xã Sơn Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Mỹ Tân 01258897031 Tiên Sơn, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
821 Hội Phụ Nữ xã Sơn Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Hà 0989147494 Long Đình, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
822 Hội Phụ Nữ xã Sơn Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Đường Thị Như Trang 0919064902 Động Eo, Xã Sơn Tiến, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
823 Hội Phụ Nữ xã Sơn Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thanh Hoàn 01632523309 Cao Thắng, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
824 Hội Phụ Nữ xã Sơn An. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xoan 0987028488 Thôn Nậy, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
825 Hội Phụ Nữ xã Sơn Hòa. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Lệ Hải 0167863541 Bình Hòa, Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
826 Hội Phụ Nữ xã Sơn Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Quỳnh Trang 01696970616 Tân Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
827 Hội Phụ Nữ xã Sơn Ninh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bích Hòa 0904743290 Kim Sơn, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
828 Hội Phụ Nữ xã Sơn Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ngọc Mai 0976731995 Phú Mỹ, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
829 Hội Phụ Nữ xã Sơn Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Khuyên 0978755645 Tân Tiến, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
830 Hội Phụ Nữ xã Sơn Long. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Thắng 01258135600 Thôn 2, Xã Sơn Long, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
831 Hội Phụ Nữ thị trấn Tây Trà. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hiền Trang 0915950381 Thôn 2, Thị trấn Tây Trà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
832 Hội Phụ Nữ xã Sơn Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hạnh 0974336700 Hồng Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
833 Hội Phụ Nữ xã Sơn Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Liễu 0966201251 Thôn 4, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
834 Hội Phụ Nữ xã Sơn Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thúy Ngân 01666087639 Sinh Cờ, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
835 Hội Nông dân thị trấn Tây Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hồng Thắm 0915073168 Khối 4, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
836 Hội Nông dân xã Sơn Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Đậu Hồng Nhật 0972669586 Thôn 9, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
837 Hội Nông dân xã Sơn Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Thắm 0972992657 Thôn 10, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
838 Hội Nông dân xã Sơn Kim 2. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Hồng Phong 0915042288 Thanh Dũng, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
839 Hội Nông dân xã Sơn Kim 1. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Kim Oanh 0982562937 Kim Cương 1, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
840 Hội Nông dân xã Sơn Tây. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Tâm 01686147218 Hoàng Nam, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
841 Hội Nông dân xã Sơn Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Xuân Văn 01253510580 Lâm đồng, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
842 Hội Nông dân xã Sơn Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Hà Thị Hiền 01675846399 Thôn 4, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
843 Hội Nông dân xã Sơn Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Văn Sinh 0975483027 Bảo Trung, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
844 Hội Nông dân xã Sơn Diệm. Điểm thu BHXH-BHYT Mai Trọng Mạnh 0972727660 Thôn 4, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
845 Hội Nông dân xã TT Phố Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Quốc Việt 0919603234 Khối 15, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
846 Hội Nông dân xã Sơn Trường. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Nam Giang 0974008789 Thôn 10, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
847 Hội Nông dân xã Sơn Hàm. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Quốc Hương 0987485219 Liên Sơn, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
848 Hội Nông dân xã Sơn Thuỷ. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Thuyên 0943247194 Minh Thủy, Xã Sơn Thuỷ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
849 Hội Nông dân xã Sơn Mai. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Văn Tuý 01252704267 Kim Lộc, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
850 Hội Nông dân xã Sơn Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Trọng Thể 0987447837 Kim Sơn, Xã Sơn Phúc, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
851 Hội Nông dân xã Sơn Bằng. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm văn Hiển 01294956567 Lai Thịnh, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
852 Hội Nông dân xã Sơn Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Vượng 0911485038 Mai Hà, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
853 Hội Nông dân xã Sơn Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng Mạo 01684322494 Cữa Nương, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
854 Hội Nông dân xã Sơn Hoà. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thanh Mai 0981442587 Cây Da, Xã Sơn Hoà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
855 Hội Nông dân xã Sơn Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Văn Vinh 0983727164 Tiến Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
856 Hội Nông dân xã Sơn Ninh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Giáo 0976626334 Kim Sơn, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
857 Hội Nông dân xã Sơn Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Văn Hùng 0915950691 Vực Rồng, Xã Sơn Tiến, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
858 Hội Nông dân xã Sơn Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Công Hiệp 01687802357 Trung Lễ, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
859 Hội Nông dân xã Sơn An. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hồng Lân 0962134358 Thôn Sâm, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
860 Hội Nông dân xã Sơn Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Tiềm 01695539304 Hồng Mỹ, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
861 Hội Nông dân xã Sơn Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thơ 01672302093 Tân Tiến, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
862 Hội Nông dân xã Sơn Long. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Tiến Anh 0949946814 Thôn 3, Xã Sơn Long, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
863 Hội Nông dân xã Sơn Trà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 0987322146 Thôn 5, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
864 Hội Nông dân xã Sơn Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huyền 01663361036 Hồng Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
865 Hội Nông dân xã Sơn Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng 0987633012 Thôn 4, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
866 Hội Nông dân xã Sơn Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Mạnh Hùng 01223382490 Thôn Đình, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
867 Trạm y tế Xã Sơn Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Bình Trọng 01696674408 Lâm Thành, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
868 Trạm y tế TT Phố Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Chiên 0986646738 Khôi 14, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
869 Trạm y tế Xã Sơn Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Cao Khỏnh Chương 0979767928 Đông Hà, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
870 Trạm y tế Xã Sơn Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Hữu Phước 0973908358 Hồng Kỳ, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
871 Trạm y tế Xã Sơn Mai . Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thanh Hoài 01262047962 Minh Giang, Xã Sơn Mai , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
872 Trạm y tế Xã Sơn Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Huề 0978376869 Thôn 5, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
873 Trạm y tế Xã Sơn Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thanh Bình 0979283809 Bắc Sơn, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
874 Trạm y tế Xã Sơn Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Xuân Tịnh 0987348051 Lâm Bình, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
875 Trạm y tế Xã Sơn Kim II. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Quang Nhàn 0167 9379556 Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
876 Trạm y tế Xã Sơn Hàm. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Văn Chương 0974910558 Phượng Hoàng, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
877 Trạm y tế Xã Sơn Diệm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thái Bình 01683386158 Thôn 4, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
878 Trạm y tế Xã Sơn Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Hưng 0946037885 Yên Thịnh, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
879 Trạm y tế Xã Sơn Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Duệ 0987602206 Thôn 3, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
880 Trạm y tế Xã Sơn Bằng. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Văn Bình 01675300244 Thôn Chùa, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
881 UBND thị trấn Phố Châu . Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Phương 0972005205 Khối 1, Thị trấn Phố Châu , Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
882 UBND thị trấn Tây Sơn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Thư 01696929258 Khối 5, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
883 UBND Xã Sơn Tiến. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Thuỷ 0969536599 Hùng Tiến, Xã Sơn Tiến, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
884 UBND Xã Sơn Lễ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thanh Toàn 0963451970 Yên Đức, Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
885 UBND Xã Sơn An. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Lâm 0977866121 Thôn Sâm, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
886 UBND Xã Sơn Hoà. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Huyền 01683748108 Bình Hòa, Xã Sơn Hoà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
887 UBND Xã Sơn Thịnh. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thuỷ 0975366297 Hưng Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
888 UBND Xã Sơn Ninh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thu Dung 01682110825 Kim Sơn, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
889 UBND Xã Sơn Mỹ. Điểm thu BHXH-BHYT Lương Hậu 0904275376 Mỹ Yên, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
890 UBND Xã Sơn Tân. Điểm thu BHXH-BHYT Đặng Anh 0984826769 Tân Tiến, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
891 UBND Xã Sơn Long. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Hà Giang 01684930986 Thôn 2, Xã Sơn Long, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
892 UBND Xã Sơn Trà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Duyên 0988876234 Thôn 2, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
893 UBND Xã Sơn Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoa Phượng 01696943106 Hồng Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
894 UBND Xã Sơn Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thiệp 0982142194 Thôn 4, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
895 UBND Xã Sơn Châu. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thuý 0914789212 Thôn Đình, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
896 UBND Xã Sơn Thuỷ. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Trúc 01682157386 Trung Thủy, Xã Sơn Thuỷ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
897 UBND Xã Sơn Mai. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nhung 0985706232 Minh Giang, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
898 UBND Xã Sơn Phúc. Điểm thu BHXH-BHYT Đoàn Thị Hồng 0932367757 Kim Sơn, Xã Sơn Phúc, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
899 UBND Xã Sơn Bằng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Ngọc Quyên 01672759769 Thôn Chùa, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
900 UBND Xã Sơn Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Huyền 0974657607 Lâm Thành, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
901 UBND Xã Sơn Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huyền 09877893960 Hồng Kỳ, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
902 UBND Xã Sơn Trường. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Ngàn 0919507785 Thôn 3, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
903 UBND Xã Sơn Hàm. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Quốc Toản 098985506 Hàm Giang, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
904 UBND Xã Sơn Diệm. Điểm thu BHXH-BHYT Tống Thị Huyền Trang 0982634808 Thôn 5, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
905 UBND Xã Sơn Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Đinh Thị Trang 0977952936 Thôn 3, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
906 UBND Xã Sơn Quang. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Viết Dũng 0935081456 Đông Hà, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
907 UBND Xã Sơn Lâm. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thanh Bình 0945717228 Lâm Bình, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
908 UBND Xã Sơn Lĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thu Phương 0985611909 Thôn 5, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
909 UBND Xã Sơn Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Hải 0983338505 Thôn 4, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
910 UBND Xã Sơn Tây. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh Nga 0972162158 Hoàng Nam, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
911 UBND Xã Sơn Kim 2. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hoài Thương 01656026752 Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
912 UBND Xã Sơn Kim 1. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị An 0985700375 An Sú, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.875.379
913 Bưu điện xã Thuận Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Đồng Thị Hương ‭01659038741 Tân Hòa, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
914 Bưu điện Phường Đâu Liêu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tuất ‭0917040991‬ Tổ 5, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
915 Bưu điện Phường Đức Thuận. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Ni Na ‭0168 9905742 Ngọc Sơn, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
916 Bưu điện Phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huyền ‭0947140514‬ Tiên Sơn, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
917 Bưu điện Phường Nam Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Nữ thanh Loan 0945666587 Tổ 9, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
918 Bưu điện Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Kiều Ngọc Mai ‭091 4547377 Tổ 6, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
919 Đoàn Thanh niên Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hồng Diễm 0916119841 Tổ 2, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
920 Hội Phụ Nữ xã Thuận Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Mai 0943254520 Thuận Sơn, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
921 Hội Phụ Nữ xã Thuận Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị thuỷ 01632811454 Hồng Lam, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
922 Hội Phụ Nữ Phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị nga 01672265562 Quỳnh Lâm, xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
923 Hội Phụ Nữ Phường Đậu Liêu. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hạnh 01686608537 Tổ 7, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
924 Hội Phụ Nữ Phường Đậu Liêu. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Hoa Quế 0948982887 Tổ 5, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
925 Hội Phụ Nữ Phường Đức Thuận. Điểm thu BHXH-BHYT Đào Thị Khoa 01656953247 Thuận Minh, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
926 Hội Phụ Nữ Phường Đức Thuận. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Huệ 0941751164 Thuạn Hồng, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
927 Hội Phụ Nữ Phường Đức Thuận. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Diên 0916328309 Thuận An, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
928 Hội Phụ Nữ Phường NamHồng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Lệ Hằng 0977679620 Tổ 2, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
929 Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh 0919922075 Tổ 9, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
930 Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tuyết Anh 01292100470 Tổ 3, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
931 Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bich Hằng 0962128451 Tổ 5, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
932 Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Mơ 01683201703 Tổ 1, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
933 Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bình 01683752263 Tổ 10, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
934 Hội Phụ Nữ Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thùy 01254981275 Tổ 2, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
935 Hội Nông dân Phường Đậu Liêu. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Bắc 0988204192 Tổ 3, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
936 Hội Nông dân Phường Đức Thuận. Điểm thu BHXH-BHYT Đào Thị Ước 0945861763 Thuận Hòa, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
937 Hội Nông dân Phường Đức Thuận. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thanh Huyền 01237691054 Thuận Tiến, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
938 Hội Nông dân Phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Vinh Quang 0941753021 Tuần cCầu, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
939 Hội Nông dân Phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Anh 0982422734 Tiên Sơn, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
940 Hội Nông dân Phường Nam Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Đình Văn 0982847545 Tổ 6, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
941 Hội Nông dân Phường Nam Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Duy Sơn 0977298162 Tổ 8, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
942 Hội Nông dân Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Mỹ Lý 0913623011 Tổ 1, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
943 Hội Nông dân Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Thị Lan 0987617998 Tổ 7, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
944 Hội Nông dân Phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Phan Văn Thỏa 0984348767 Tổ 6, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
945 Trạm y tế Xã Thuận Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nga 0946801275 Thuận Trung, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
946 Trạm y tế Xã Thuận Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hảo 0947270098 Phúc Thuận, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
947 Trạm y tế phường Đức Thuận. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Nga 01693874356 Ngọc Sơn, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
948 Trạm y tế phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Vũ Thị Thanh Thủy 01693874356 Hầu Đền, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
949 Trạm y tế phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hương 01647042426 La Giang, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
950 Trạm y tế phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thuyết 01667369645 Phúc Sơn, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
951 Trạm y tế phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Nga 01683926734 Tuần Cầu, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
952 UBND Xã Thuận Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị hạnh 0948078327 Thuận Giang, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
953 UBND Xã Thuận Lộc. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Thúy Hằng 0978756459 Thuận Sơn, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
954 UBND phường Đậu Liêu. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Văn Phú 0979897887 Tổ 1, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
955 UBND phường Trung Lương. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hiền 0912406679 Tiên Sơn, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
956 UBND phường Đức Thuận . Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Quyên 0943257959 Ngọc Sơn, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
957 UBND phường Nam Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Kim Soa 0947274211 Tổ 5, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
958 UBND phường Nam Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Nhung 0947569286 Tổ 2, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
959 UBND phường Bắc Hồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Loan 0942003007 Tổ 5, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.835.398
960 Bưu điện phường Đại Nài. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hiền 0918152967 Khối phố 6, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
961 Bưu điện phường Thạch Hạ. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Văn Vinh 0913788869 Thôn Liên Hà, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
962 Bưu điện phường Tân Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thái 0919063112 Khối phố 7, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
963 Bưu điện phường Bắc Hà . Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thu Hà 0919916687 Khối phố 3, Phường Bắc Hà , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
964 Bưu điện phường Hà Huy Tập . Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Phương Thảo 0946599798 Khối phố 4, Phường Hà Huy Tập , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
965 Bưu điện phường Thạch Quý . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hồng Ánh 0941919888 Đông Quý, Phường Thạch Quý , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
966 Bưu điện phườngThạch Đồng . Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Tuyết 0942427858 Thôn Đồng Thanh, Xã Thạch Đồng , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
967 Bưu điện phường Thạch Hưng . Điểm thu BHXH-BHYT Bùi Thị Hằng 0912253335 Thôn Trung Hưng, Xã Thạch Hưng , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
968 Bưu điện phường Thạch Môn . Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Hà 0913625756 Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
969 Bưu điện phường Văn Yên . Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Bình 0915986044 Văn Thịnh, Phường Văn Yên , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
970 Bưu điện phường Thạch Bình . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phúc 0948082184 Thôn Bình Yên, Xã Thạch Bình , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
971 Bưu điện phường Thạch Trung . Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Hương 0946148286 Thôn Nam Quang, Xã Thạch Trung , Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
972 Bưu điện phường Thạch Linh . Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hải Lý 0915211778 Linh Tiến , Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
973 Bưu điện thành phố Hà Tĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hữu Thắng 0945644666 Tổ 1, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
974 UBND Thạch Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bích Hiệp 0949501362 Thôn Nam Quang, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
975 UBND Phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Phạm Thị Vân 0906213627 Tổ dân phố 1, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
976 UBND Phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bé 01278707399 Tổ dân phố 6, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
977 UBND Phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Ái Hường 0947337258 Tổ dân phố 3, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
978 UBND phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Mai Hoa 0942604922 Tổ dân phố 2, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
979 UBND Phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Hoàng Thị Quang 01298328570 Tổ dân phố 1, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
980 UBND xã Thạch Hạ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Bích 09125555398 Thôn Liên Hà, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
981 Tổ trưởng KP 9 phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Trọng Đại 01688253007 Khối phố9, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
982 Tổ trưởng KP 8 phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Hậu Bình 0984225362 Khối phố 8, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
983 Hội Nông Dân xã Thạch Môn 2. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Thanh 0987904390 Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
984 Hội Nông Dân xã Thạch Môn. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Tiến Dân 01698947564 Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
985 Hội Nông Dân phường Hà Huy Tập. Điểm thu BHXH-BHYT Ngô Thị Đào 0944725685 Khối phố 4, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
986 Hội Nông Dân xã Thạch Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Xuân 01674657612 Thôn Trung Hưng, Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
987 Hội Nông Dân xã Thạch Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hoài 0914225226 Thôn Bình Yên, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
988 Hội Nông Dân phường Thạch Linh. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Thủy 0912539974 Linh Tiến , Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
989 Hội Nông Dân phường Thạch Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Văn Nhung 0983139819 Thôn nam Quang, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
990 Hội Nông Dân phường Thạch Quý. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hải 0915413033 Đông Quý, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
991 Hội Nông Dân phường Trần Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Mai 01273549997 Khối phố 3, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
992 Hội Nông Dân phường Tân Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Hương(ND) 0986699039 Khối phố 7, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
993 Hội Phụ Nữ xã Thạch Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Hoài Thanh 0917995669 Thôn Trung Hưng, Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
994 Hội Phụ Nữ xã Thạch Môn. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hoa phượng 0947274932 Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
995 Hội Phụ Nữ phường Thạch Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Trang 0911099689 Thôn Đồng Thanh, Xã Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
996 Hội Phụ Nữ phường Thạch Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Vinh 0947976914 Thôn Bình Yên, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
997 Hội Phụ Nữ phường Thạch Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Thảo 0915514127 Thôn nam Quang, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
998 Hội Phụ Nữ phường Thạch Linh. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Mai 0913381788 Linh Tiến , Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
999 Hội Phụ Nữ phường Thạch Quý. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hà 0919389198 Đông Quý, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1000 Hội Phụ Nữ phường Hà Huy Tập. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Tịnh 01685764745 Khối phố 4, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1001 Hội Phụ Nữ phường Trần Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Cao Thị Xuân 0981427463 Khối phố 3, Phường TRần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1002 Hội Phụ Nữ phường Đại Nài. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Nga 0946257987 Khối phố 6, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1003 Hội Phụ Nữ phường Văn Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Nguyệt 01239203599 Văn Thịnh, Phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1004 Hội Phụ Nữ phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Vân 0989648692 Khối phố 8, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1005 Hội Phụ Nữ phường Nguyễn Du. Điểm thu BHXH-BHYT Võ Thị Tám 0912352589 Khối phố 3, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1006 Hội Phụ Nữ phường Tân Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Thảo 0946678118 Khối phố 7, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1007 Trạm y tế xã Thạch Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Lưu Thị Bình 0915685382 Thôn Đồng Công, Xã Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1008 Trạm y tế xã Thạch Hưng. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Đình Nam 0902268357 Thôn Trung Hưng, Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1009 Trạm y tế xã Thạch Môn. Điểm thu BHXH-BHYT Trương Thị Bình 01695599222 Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1010 Trạm y tế xã Thạch Hạ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hằng 0916368064 Thôn Tân Học, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1011 Trạm y tế xã Thạch Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Vân 0943682276 Thôn Bình Yên, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1012 Trạm y tế xã Thạch Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Thái Thị Thanh Minh 0942557275 Thôn Bắc Quang, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1013 Trạm y tế phường Văn Yên. Điểm thu BHXH-BHYT Đỗ Thị Thanh 01653017927 Hòa Bình, Phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1014 Trạm y tế phường Thạch Linh. Điểm thu BHXH-BHYT Biện Thị Hoa 0915217275 Khối phố Tuy Hòa, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1015 Trạm y tế phường Thạch Quý. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Lý 0945520740 Hậu Thượng, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1016 Trạm y tế phường Đại Nài. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Phong Lan 0912175168 Khối phố 5, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1017 Trạm y tế phường Hà Huy Tập. Điểm thu BHXH-BHYT Hồ Thị Ái 0916080213 Khối phố 5, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1018 Trạm y tế phường Nam Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Điện Thị Thủy 0916876568 Khối phố 6, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1019 Trạm y tế phường Trần Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Biện Văn Hòe 0914961680 Khối phố 3, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1020 Trạm y tế phường Nguyễn Du. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Bá Linh 0915976689 Khối phố 2, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1021 Trạm y tế phường Bắc Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Thủy 0983949777 Khối phố 4, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1022 Trạm y tế phường Tân Giang. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Dung 0948673201 Khối phố 7, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1023 Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Huyền 01634654222 Mai Thúc Loan, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1024 UBND xã Thạch Bình. Điểm thu BHXH-BHYT Điện Xuân Mỹ 0911096769 Thôn Bình Yên, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1025 UBND xã Thạch Đồng. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Hoài Nam 0915685382 Thôn Đồng Thanh, Xã Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1026 UBND xã Thạch Hạ. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Tứ 0986910446 Thôn Liên Hà, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1027 UBND xã Thạch Trung. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Oanh 0916482286 Thôn Nam Quang, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1028 UBND phường Hà Huy Tập. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Huyền 0948139459 Khối phố 4, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1029 UBND phường Thạch Linh. Điểm thu BHXH-BHYT Nguyễn Thị Hiền 0913423337 Linh Tiến , Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1030 UBND phường Thạch Quý. Điểm thu BHXH-BHYT Trần Thị Huyền Lê 0917435557 Đông Quý, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1031 UBND phường Nguyễn Du. Điểm thu BHXH-BHYT Hà Thị Thanh Lê 0942355868 Khối phố 3, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1032 UBND phường Trần Phú. Điểm thu BHXH-BHYT Lê Thị Hoạt 0943269358 Khối phố 3, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673
1033 UBND phường Bắc Hà. Điểm thu BHXH-BHYT Hà Thị Hương Giang 0982664656 Khối phố 4, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393.852.673