Cơ sở KCB ban đầu
Lịch công tác lãnh đạo       Tổng đài: 02393.855 853       Đường dây nóng: 02393.890 750

 BÁO CÁO KẾT QUẢ KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT

TT Cơ sở y tế Quỹ khám, chữa bệnh ban đầu      
    Phí dịch vụ (%) Trẻ em CSSK cán bộ Ngoại tỉnh
(1) (2) (9) (13) (14) (15)
1 Bệnh viện đa khoa Tỉnh 90 X    
2 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh 45      
3 Phòng khám Ban BVSK Cán bộ 45   X  
4 Bệnh viện Phục hồi chức năng 45      
5 Phòng khám đa khoa Nhân Đức 45 X   X
6 BV Tâm Thần Hà Tĩnh        
7 Bệnh viện Mắt        
8 Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh        
9 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh 90 X   X
10 Phòng khám đa khoa Tân Thành 45 X   X
11 Phòng khám tư vấn và điều trị HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh 45      
12 Phòng khám đa khoa Hồng Hà 45     X
13 Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh 90 X   X
14 Trạm y tế phường Trần Phú 15     X
15 Trạm y tế phường Nam Hà 15     X
16 Trạm y tế phường Bắc Hà 15     X
17 Trạm y tế phường Tân Giang 15     X
18 Trạm y tế phường Đại Nài 15     X
19 Trạm y tế phường Hà Huy Tập 15     X
20 Trạm y tế phường Thạch Trung 15     X
21 Trạm y tế phường Thạch Quý 15     X
22 Trạm y tế phườngThạch Linh 15     X
23 Trạm y tế phường Văn Yên 15     X
24 Trạm y tế phường Thạch Hạ 15     X
25 Trạm y tế phường Thạch Môn 15     X
26 Trạm y tế phường Thạch Đồng 15     X
27 Trạm y tế phường Thạch Hưng 15     X
28 Trạm y tế phường Thạch Bình 15     X
29 Trạm y tế phường Nguyễn Du 15     X
30 Bệnh viện đa khoa Thị xã Hồng Lĩnh 90 X   X
31  TYT xã Trung Lương  15     X
32  TYT xã Đức Thuận  15     X
33  TYT xã Đậu Liêu  15     X
34  TYT xã Thuận Lộc  15     X
35 Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn 90 X   X
36  TYT TT.Phố Châu  15     X
37  TYT xã Sơn Tiến  15     X
38  TYT xã Sơn Lâm  15     X
39  TYT xã Sơn Lễ  15     X
40  TYT xã Sơn Thịnh  15     X
41  TYT xã Sơn An  15     X
42  TYT xã Sơn Giang  15     X
43  TYT xã Sơn Hoà  15     X
44  TYT xã Sơn Tân  15     X
45  TYT xã Sơn Mỹ  15     X
46  TYT xã Sơn Ninh  15     X
47  TYT xã Sơn Châu  15     X
48  TYT xã Sơn Hà  15     X
49  TYT xã Sơn Quang  15     X
50  TYT xã  Sơn Trung  15     X
51  TYT xã Sơn Bằng  15     X
52  TYT xã Sơn Bình  15     X
53  TYT xã Sơn Trà  15     X
54  TYT xã Sơn Long  15     X
55  TYT xã Sơn Diệm  15     X
56  TYT xã Sơn Thuỷ  15     X
57  TYT xã Sơn Hàm  15     X
58  TYT xã Sơn Phú  15     X
59  TYT xã Sơn Phúc  15     X
60  TYT xã Sơn Trường  15     X
61  TYT xã Sơn Mai  15     X
62 Bệnh viện đa khoa KVCKQT Cầu Treo 90 X   X
63 TYT thị trấn Tây Sơn 15     X
64  TYT xã Sơn Hồng  15     X
65  TYT xã Sơn Lĩnh  15     X
66  TYT xã Sơn Tây  15     X
67  TYT xã Sơn Kim I  15     X
68  TYT xã Sơn Kim II  15     X
69 Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ 90 X   X
70 TYT thị trấn Đức Thọ 15     X
71  TYT xã Đức Quang  15     X
72  TYT xã Đức Vĩnh  15     X
73  TYT xã Đức Châu  15     X
74  TYT xã Đức Tùng  15     X
75  TYT xã Trường Sơn  15     X
76  TYT xã Liên Minh  15     X
77  TYT xã Đức La  15     X
78  TYT xã Yên Hồ  15     X
79  TYT xã Đức Nhân  15     X
80  TYT xã Tùng ảnh  15     X
81  TYT xã Bùi Xá  15     X
82  TYT xã Đức Thịnh  15     X
83  TYT xã Đức Yên  15     X
84  TYT xã Đức Thuỷ  15     X
85  TYT xã Thái Yên   15     X
86  TYT xã Trung Lễ  15     X
87  TYT xã Đức Hoà  15     X
88  TYT xã Đức Long  15     X
89  TYT xã Đức Lâm  15     X
90  TYT xã Đức Thanh  15     X
91  TYT xã Đức Dũng  15     X
92  TYT xã  Đức Lập  15     X
93  TYT xã Đức An  15     X
94  TYT xã Đức Lạc  15     X
95  TYT xã Đức Đồng  15     X
96  TYT xã Đức Lạng  15     X
97  TYT xã Tân Hương  15     X
98 Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân 90 X   X
99 TYT thị trấn Xuân An 15     X
100  TYT xã Xuân Hội  15     X
101  TYT xã Xuân Trường  15     X
102  TYT xã Xuân Đan  15     X
103  TYT xã Xuân Phổ  15     X
104  TYT xã Xuân Hải  15     X
105  TYT xã Xuân Giang  15     X
106  TYT xã Tiên Điền  15     X
107  TYT xã Xuân Yên  15     X
108  TYT xã Xuân Mỹ  15     X
109  TYT xã Xuân Thành  15     X
110  TYT xã Xuân Viên  15     X
111  TYT xã Xuân Hồng  15     X
112  TYT xã Cổ Đạm  15     X
113  TYT xã Xuân Liên  15     X
114  TYT xã Xuân Lĩnh  15     X
115  TYT xã Xuân Lam  15     X
116  TYT xã Cương Gián  15     X
117 Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc 90 X   X
118 TYT thị trấn Nghèn 15     X
119  TYT xã Thiên Lộc  15     X
120  TYT xã Thuần Thiện  15     X
121  TYT xã Kim Lộc  15     X
122  TYT xã Vượng Lộc  15     X
123  TYT xã Thanh Lộc  15     X
124  TYT xã Song Lộc  15     X
125  TYT xã Thường Nga  15     X
126  TYT xã Trường Lộc  15     X
127  TYT xã Tùng Lộc 15     X
128  TYT xã Yên Lộc  15     X
129  TYT xã Phú Lộc  15     X
130  TYT xã Khánh Lộc  15     X
131  TYT xã Gia Hanh  15     X
132  TYT xã Vĩnh Lộc  15     X
133  TYT xã Tiến Lộc  15     X
134  TYT xã Trung Lộc  15     X
135  TYT xã Xuân Lộc  15     X
136  TYT xã Thượng Lộc  15     X
137  TYT xã Quang Lộc  15     X
138  TYT xã Đồng Lộc  15     X
139  TYT xã Mỹ Lộc  15     X
140  TYT xã Sơn Lộc  15     X
141 Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê 90 X   X
142 TYT thị trấn Hương Khê 15      
143  TYT xã Phương Mỹ  15     X
144  TYT xã Hà Linh  15     X
145  TYT xã Hương Thuỷ  15     X
146  TYT xã Hoà Hải  15     X
147  TYT xã Phương Điền  15     X
148  TYT xã Phúc Đồng  15     X
149  TYT xã Hương Giang  15     X
150  TYT xã Lộc Yên  15     X
151  TYT xã Hương Bình  15     X
152  TYT xã Hương Long  15     X
153  TYT xã Phú Gia  15     X
154  TYT xã Gia Phố  15     X
155  TYT xã Phú Phong 15      
156  TYT xã Hương Đô  15     X
157  TYT xã Hương Vĩnh  15     X
158  TYT xã Hương Xuân  15     X
159  TYT xã Phúc Trạch  15     X
160  TYT xã Hương Trà  15     X
161  TYT xã Hương Trạch  15     X
162  TYT xã Hương Lâm  15     X
163  TYT xã Hương Liên  15     X
164 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà 90 X   X
165 TYT thị trấn Thạch Hà 15     X
166 TYT xã  Ngọc Sơn 15     X
167 TYT xã  Thạch Hải 15     X
168  TYT xã Thạch Bàn  15     X
169  TYT xã Thạch Kênh  15     X
170  TYT xã Thạch Sơn  15     X
171  TYT xã Thạch Liên  15     X
172  TYT xã Thạch Đỉnh  15     X
173  TYT xã Phù Việt  15     X
174 TYT xã  Thạch Khê 15     X
175  TYT xã Thạch Long  15     X
176  TYT xã Việt Xuyên  15     X
177  TYT xã Thạch Tiến  15     X
178  TYT xã Thạch Thanh  15     X
179  TYT xã Thạch Trị  15     X
180  TYT xã Thạch Lạc 15     X
181  TYT xã Thạch Ngọc  15     X
182  TYT xã Tượng Sơn 15     X
183  TYT xã Thạch Văn  15     X
184  TYT xã Thạch Vĩnh  15     X
185  TYT xã Thạch Thắng 15     X
186  TYT xã Thạch Lưu 15     X
187  TYT xã Thạch Đài 15     X
188  TYT xã Bắc Sơn  15     X
189  TYT xã Thạch Hội  15     X
190  TYT xã Thạch Tân  15     X
191  TYT xã Thạch Lâm 15     X
192  TYT xã Thạch Xuân  15     X
193  TYT xã Thạch Hương  15     X
194  TYT xã Nam Hương  15     X
195  TYT xã Thạch Điền 15     X
196 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên 90 X   X
197 TYT thị trấn Cẩm Xuyên 15     X
198  TYT TT.Thiên Cầm  15     X
199  TYT xã Cẩm Hoà  15     X
200  TYT xã Cẩm Dương  15     X
201  TYT xã Cẩm Bình  15     X
202  TYT xã Cẩm Yên  15     X
203  TYT xã Cẩm Vịnh  15     X
204  TYT xã Cẩm Thành  15     X
205  TYT xã Cẩm Quang  15     X
206  TYT xã Cẩm Nam  15     X
207  TYT xã Cẩm Huy  15     X
208  TYT xã Cẩm Thạch  15     X
209  TYT xã Cẩm Nhượng  15     X
210  TYT xã Cẩm Thăng  15     X
211  TYT xã Cẩm Duệ  15     X
212  TYT xã Cẩm Phúc  15     X
213  TYT xã Cẩm Lĩnh  15     X
214  TYT xã Cẩm Quan  15     X
215  TYT xã Cẩm Hà 15     X
216  TYT xã Cẩm Lộc  15     X
217  TYT xã Cẩm Hưng  15     X
218  TYT xã Cẩm Thịnh  15     X
219  TYT xã Cẩm Mỹ  15     X
220  TYT xã Cẩm Trung  15     X
221  TYT xã Cẩm Sơn  15     X
222  TYT xã Cẩm Lạc  15     X
223  TYT xã Cẩm Minh  15     X
224 Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh 90 X   X
225 TYT xã Kỳ Ninh 15     X
226 TYT xã Kỳ Lợi 15     X
227 TYT xã Kỳ Hà 15     X
228 TYT xã Kỳ Hưng 15     X
229 TYT phường Kỳ Trinh 15     X
230 TYT phường Kỳ Thịnh 15     X
231 TYT xã Kỳ Hoa 15     X
232 TYT phường Kỳ Phương 15     X
233 TYT phường Kỳ Long 15     X
234 TYT phường Kỳ Liên 15     X
235 TYT xã Kỳ Nam 15     X
236 TYT xã Kỳ Xuân 15     X
237 TYT xã Kỳ Bắc 15     X
238 TYT xã Kỳ Phú 15     X
239 TYT xã Kỳ Phong 15     X
240 TYT xã Kỳ Tiến 15     X
241 TYT xã Kỳ Giang 15     X
242 TYT xã Kỳ Đồng 15     X
243 TYT xã Kỳ Khang 15     X
244 TYT xã Kỳ Văn 15     X
245 TYT xã Kỳ Trung 15     X
246 TYT xã Kỳ Thọ 15     X
247 TYT xã Kỳ Tây 15     X
248 TYT xã Kỳ Thượng 15     X
249 TYT xã Kỳ Hải 15     X
250 TYT xã Kỳ Thư 15     X
251 TYT xã Kỳ Châu 15     X
252 TYT xã Kỳ Tân 15     X
253 TYT xã Kỳ Hợp 15     X
254 TYT xã Kỳ Lâm 15     X
255 TYT xã Kỳ Sơn 15     X
256 TYT xã Kỳ Lạc 15     X
257 Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang 90 X   X
258  TYT thị trấn Vũ Quang 15     X
259  TYT xã Ân Phú  15     X
260  TYT xã Đức Giang  15     X
261  TYT xã Đức Lĩnh  15     X
262  TYT xã Sơn Thọ  15     X
263  TYT xã Đức Hương  15     X
264  TYT xã Đức Bồng  15     X
265  TYT xã Đức Liên  15     X
266  TYT xã Hương Điền  15     X
267  TYT xã Hương Minh  15     X
268  TYT xã Hương Thọ  15     X
269  TYT xã Hương Quang  15     X
270 Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà 90 X   X
271  TYT xã ích Hậu  15     X
272  TYT xã Hồng Lộc  15     X
273  TYT xã Phù Lưu  15     X
274  TYT xã Bình Lộc  15     X
275  TYT xã Tân Lộc  15     X
276  TYT xã An Lộc  15     X
277  TYT xã Thịnh Lộc  15     X
278  TYT xã Thạch Kim  15     X
279  TYT xã Thạch Bằng  15     X
280  TYT xã Thạch Châu  15     X
281  TYT xã Mai Phụ  15     X
282  TYT xã Hộ Độ  15     X
283  TYT xã Thạch Mỹ  15     X
  Tổng cộng        
Văn bản mới
Hỏi đáp
Ai có nghĩa vụ bồi thường, trợ cấp cho NLĐ bị tai nạn ngoài nơi làm việc
Một bạn đọc bandoc@gmail.com
Trong trường hợp NLĐ bị tai nạn ngoài nơi làm việc; NLĐ đã được mua bảo hiểm tai nạn (bảo hiểm thương mại) thì ai có trách nhiệm phải bồi thường, chi trả trợ...
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cần những thủ tục gì?
Bạn đọc diem@wedoinnovation.com.vn
Bên công ty em có một số giấy khám bệnh vào tháng 11 và 12/2017 được hưởng tiền BHYT, nhưng tới tháng 4/2018 công ty em mới nộp lên cho BHXH và bị cơ quan BHXH...
Hưởng lương hưu
Trịnh Thị Xuân trinhthixuan@gmail.com
Đến tháng 12/2018 mẹ tôi đủ 55 tuổi và có 14 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mẹ tôi có nguyện vọng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hằng...