1264/TB-BHXH: Về việc thanh toán trực tiếp chỉ phí khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm tế

Loại văn bản: Loại khác

CQ ban hành: BHXH tỉnh


Ngày ban hành: 19/11/2018

Người ký: Nguyễn Tuấn Bình

Tệp đính kèm: Tải về

Nội dung văn bản