Thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 039-3602456

Giám đốc: Ngô Đức Quyền